POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna datoteka - zakon o fundaciji - uputstvo o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA
Temeljem članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" broj 53/91, 26/93 i 109/93) ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra financija donosi
NAREDBU
O VISINI NAKNADE ZA UPORABU UREĐAJA I USLUGA KONTROLE LETENJA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja, zrakoplovni prijevoznik plaća naknadu, ovisno o maksimalnoj registriranoj masi zrakoplova prilikom uzlijetanja (MTOM) i dužini prijeđenog zračnog puta.
Visina naknade iz stavka 1. ove točke obračunava se domaćim i stranim zrakoplovnim prijevoznicima u međunarodnom i domaćem zračnom prometu u US dolarima prema dolje navedenoj formuli:

C - visina naknade izražena za strane i domaće prijevoznike u USD
D - prijeđeni put u kilometrima
F - jedinica mjere = 53,86
MTOM - najveća dozvoljena masa zrakoplova u polijetanju izražena u tonama modela, odnosno serije određenog tipa zrakoplova. Ako se u momentu fakturiranja ne raspolaže podacima o modelu odnosno seriji tipa zrakoplova kao osnovica za obračunavanje naknade uzet će se najveća dozvoljena masa svih modela tog tipa zrakoplova u prosjeku. Ta osnovica preračunava se najmanje jedanput godišnje. Ako operator izvijesti Upravu kontrole leta o posjedovanju više modela zrakoplova istog tipa, onda se kao uzorak za fakturiranje uzima prosječna masa svih modela toga tipa.
Sredstva iz stavka 1. ove točke su prihod državnog proračuna i uplaćuju se na žiro račun državnog proračuna broj 30102-630-16 "Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske". U "pozivu na broj odobrenja" upisuje se broj modela "24" i brojčana oznaka vrste prihoda 5096.
Obračun i naplatu sredstava iz prethodnog stavka obavljat će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava kontrole leta.
II.
Za usluge kontrole letenja domaći prijevoznici plaćaju naknadu u kunama.
Pod prijeđenim zračnim putem podrazumijeva se put koji zrakoplov prijeđe u zračnom prostoru koji kontrolira Uprava kontrole leta suglasno odredbama Zakona o zračnoj plovidbi.
Od naplate naknada izuzeti su slijedeći letovi:

  1. letovi prema vizualnim pravilima letenja u području nekontroliranog zračnog prostora;
  2. letovi koji započinju i završavaju na istom aerodromu bez međuslijetanja;
  3. letovi zrakoplova čija je maksimalna masa pri uzlijetanju manja od 2 tone;
  4. letovi koje obavljaju zrakoplovi u državnom vlasništvu, ukoliko ti letovi ne služe u komercijalne svrhe;
  5. letovi potrage i spašavanja, ukoliko su ovlašteni za potragu i spašavanje od tijela nadležnog za potragu i spašavanje;
  6. letovi u svrhu provjere i ispitivanja zemaljskih navigacijskih sredstava koja se koriste ili namjeravaju koristiti za zračnu navigaciju;
  7. pokusni letovi koji se koriste isključivo u svrhu stjecanja, obnavljanja ili održavanja svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova ili uređaja.

III.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 30/93 i 5/95).
IV.
Ova Naredba stupa na snagu 1. listopada 1997. godine i objavljuje se u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/90
Urbroj: 530-01-97-1
Zagreb, 2. rujna 1997.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti