POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna biblioteka - pravilnik o materijalnoj - uredba o osnovicama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93 i 32/97, ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA
I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA
ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA
ZA 1997. GODINU
I.
U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu ("Narodne novine" br. 107/96, 27/97 i 47/97) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA podtočka 1.2.5. Pristojbe i naknade iza brojčane oznake vrste prihoda -5509 Administrativne pristojbe komisije za vrijednosne papire briše se zarez i dodaje:
- 5517 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
II.
U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 3. Ostali prihodi po posebnim propisima uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave, iza računa -842-5236 Komorski doprinos, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
-842-5241 Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće.
III.
Uz ovu izmjenu i dopunu daje se prečišćeni tekst Popisa žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama.
IV.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 401-03/96-01/02
Urbroj: 513-07/97-4
Zagreb, 3. rujna 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka v. r.



POPIS ŽIRORAČUNA PRORAČUNA ŽUPANIJA
I GRADOVA/OPĆINA TE BROJČANIH OZNAKA
MJERODAVNIH JEDINICA ZAVODA ZA PLATNI
PROMET, ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE I
GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA
Oznaka za uplatne račune
Broj žiro- Oznaka za
računa račune na
proračuna NAZIV ŽUPANIJE, JED. razini Oznaka
GRADA-OPĆINE ZAP-a ispostave grada/
Porezne općine
uprave

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)
30101-630-357 Zagrebačka županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GRADA ZAGREBA
30103-630-518 STUPNIK 30103 551
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VELIKA GORICA
30115-630-544 VELIKA GORICA *30115 541 541
30115-630-539 KRAVARSKO 30115 545
30115-630-502 ORLE 30115 542
30115-630-523 POKUPSKO 30115 544
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DUGO SELO
30111-630-362 DUGO SELO *30111 101 101
30111-630-399 BRCKOVLJANI 30111 033
30111-630-383 RUGVICA 30111 376
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE IVANIĆ-GRAD
32710-630-133 IVANIĆ-GRAD *32710 158 158
32710-630-149 KLOŠTAR IVANIĆ 32710 193
32710-630-154 KRIŽ 32710 213
* Broj jedinice ZAP-a i oznaka grada/općine koji se koriste za račune
otvorene na razini ispostava područnog ureda Porezne uprave.
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE JASTREBARSKO
30112-630-58 JASTREBARSKO *30112 169 169
30112-630-315 KLINČA SELA 30112 190
30112-630-336 PISAROVINA 30112 331
30112-630-320 KRAŠIĆ 30112 533
30112-630-448 ŽUMBERAK 30112 540
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SAMOBOR
30113-630-341 SAMOBOR *30113 380 380
30113-630-287 SVETA NEDJELJA 30113 436
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SVETI IVAN ZELINA
30116-630-107 SVETI IVAN ZELINA *30116 429 429
30116-630-453 BEDENICA 30116 550
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VRBOVEC
31230-630-357 VRBOVEC *31230 508 508
31230-630-378 DUBRAVA 31230 097
31230-630-362 FARKAŠEVAC 31230 114
31230-630-383 GRADEC 31230 135
31230-630-399 PRESEKA 31230 356
31230-630-523 RAKOVEC 31230 536
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZAPREŠIĆ
30110-630-495 ZAPREŠIĆ *30110 543 543
30110-630-570 BISTRA 30110 547
30110-630-406 BRDOVEC 30110 034
30110-630-469 DUBRAVICA 30110 549
35210-630-357 JAKOVLJE 35210 163
30110-630-565 LUKA 30110 548
30110-630-474 MARIJA GORICA 30110 539
30110-630-378 PUŠĆA 30110 362
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)
35230-630-180 Krapinsko-zagorska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DONJA STUBICA
35210-630-79 DONJA STUBICA *35210 079 079
35210-630-292 GORNJA STUBICA 35210 125
35270-630-287 MARIJA BISTRICA 35270 256
35260-630-383 OROSLAVJE 35260 311
35210-630-362 STUBIČKE TOPLICE 35210 422
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KLANJEC
35240-630-196 KLANJEC *35240 187 187
35240-630-315 KRALJEVEC NA
SUTLI 35240 208
35240-630-427 KUMROVEC 35240 553
35240-630-219 TUHELJ 35240 466
35240-630-203 ZAGORSKA SELA 35240 521
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KRAPINA
35230-630-411 KRAPINA *35230 211 211
35230-630-378 ĐURMANEC 35230 108
35230-630-448 JESENJE 35230 552
35230-630-399 PETROVSKO 35230 329
35230-630-406 RADOBOJ 35230 364
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PREGRADA
35250-630-336 PREGRADA *35250 352 352
35250-630-320 DESINIĆ 35250 070
35250-630-341 HUM NA SUTLI 35250 152
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZABOK
35200-630-250 ZABOK 35200 519 519
35200-630-224 BEDEKOVČINA 35200 011
35200-630-245 KRAPINSKE
TOPLICE 35200 212
35200-630-266 SVETI KRIŽ
ZAČRETJE 35200 430
35200-630-271 VELIKO TRGOVIŠĆE 35200 481
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZLATAR
35220-630-84 ZLATAR *35220 526 526
35220-630-149 BUDINŠČINA 35220 041
35220-630-133 HRAŠĆINA 35220 146
35220-630-112 KONJŠČINA 35220 200
35220-630-154 LOBOR 35220 236
35220-630-107 MAČE 35220 248
35220-630-128 MIHOVLJAN 35220 265
35220-630-432 NOVI GOLUBOVEC 35220 554
35220-630-175 ZLATAR-BISTRICA 35220 527
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)
34100-630-63 Sisačko-moslavačka županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KUTINA
32700-630-84 KUTINA *32700 220 220
32700-630-79 POPOVAČA 32700 347
32700-630-63 VELIKA LUDINA 32700 477
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE NOVSKA
32720-630-196 NOVSKA *32720 293 293
32720-630-128 JASENOVAC 32720 168
32720-630-112 LIPOVLJANI 32720 232
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PETRINJA
34150-630-58 PETRINJA *34150 328 328
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SISAK
34100-630-16 SISAK *34100 391 391
34100-630-79 LEKENIK 34100 228
34100-630-107 MARTINSKA VES 34100 259
34100-630-84 SUNJA 34100 426
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DVOR
34110-630-21 DVOR *34110 102 102
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GLINA
34120-630-37 GLINA *34120 121 121
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE HRVATSKA KOSTAJNICA
34130-630-128 HRVATSKA
KOSTAJNICA *34130 150 150
34130-630-133 DONJI KUKURUZARI 34130 083
34130-630-112 HRVATSKA DUBICA 34130 149
34130-630-219 MAJUR 34130 555
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GVOZD
32100-630-84 GVOZD *32130 510 510
32100-630-336 TOPUSKO 32130 457
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Karlovcu)
32100-630-133 Karlovačka županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DUGA RESA
32160-630-271 DUGA RESA *32160 099 099
32160-630-180 BARILOVIĆI 32160 007
32160-630-175 BOSILJEVO 32160 030
32160-630-196 GENERALSKI STOL 32160 120
32160-630-154 NETRETIĆ 32100 281
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KARLOVAC
32100-630-21 KARLOVAC *32100 179 179
32100-630-149 DRAGANIĆ 32100 090
32100-630-292 KRNJAK 32100 216
32100-630-341 LASINJA 32130 225
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OGULIN
33891-630-591 OGULIN *33891 297 297
33891-630-245 JOSIPDOL 33891 172
33891-630-614 PLAŠKI 33891 333
33891-630-180 SABORSKO 33891 378
33891-630-661 TOUNJ 33891 557
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OZALJ
32150-630-266 OZALJ *32150 315 315
32100-630-357 RIBNIK 32150 556
32150-630-219 ŽAKANJE 32150 530
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SLUNJ
32110-630-250 SLUNJ *32110 400 400
32110-630-203 CETINGRAD 32110 049
32110-630-224 RAKOVICA 32110 365
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VOJNIĆ
32140-630-79 VOJNIĆ *32140 503 503
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)
34800-630-399 Varaždinska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE IVANEC
34810-630-427 IVANEC *34810 156 156
34810-630-432 BEDNJA 34810 012
34810-630-448 DONJA VOĆA 34810 080
34810-630-453 KLENOVNIK 34810 189
34810-630-383 LEPOGLAVA 34810 229
34810-630-502 MARUŠEVEC 34810 260
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LUDBREG
34820-630-518 LUDBREG *34820 244 244
34820-630-287 DONJI MARTIJANEC 34820 085
34820-630-315 MALI BUKOVEC 34820 251
34820-630-292 SVETI ĐURĐ 34820 437
34820-630-523 VELIKI BUKOVEC 34820 558
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE NOVI MAROF
34830-630-219 NOVI MAROF *34830 289 289
34830-630-271 BREZNICA 34830 036
34830-630-250 BREZNIČKI HUM 34830 151
34830-630-266 LJUBEŠĆICA 34830 247
34830-630-245 VARAŽDINSKE
TOPLICE 34830 473
34830-630-224 VISOKO 34830 493
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VARAŽDIN
34800-630-474 VARAŽDIN *34800 472 472
34800-630-378 BERETINEC 34800 019
34800-630-406 CESTICA 34800 048
34800-630-336 GORNJI KNEGINEC 34800 129
34800-630-320 JALŽABET 34800 165
34800-630-495 PETRIJANEC 34800 326
34800-630-469 SRAČINEC 34800 410
34800-630-362 SVETI ILIJA 34800 438
34800-630-411 TRNOVEC
BARTOLOVEČKI 34800 462
34800-630-357 VIDOVEC 34800 484
34800-630-341 VINICA 34800 486
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Koprivnici)
32300-630-154 Koprivničko-križevačka županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ĐURĐEVAC
31210-630-180 ĐURĐEVAC *31210 107 107
31210-630-336 FERDINANDOVAC 31210 115
31210-630-565 KALINOVAC 31210 559
31210-630-469 KLOŠTAR
PODRAVSKI 31210 194
31210-630-292 MOLVE 31210 270
31210-630-570 NOVO VIRJE 31210 561
31210-630-341 VIRJE 31210 490
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KOPRIVNICA
32300-630-21 KOPRVNICA *32300 201 201
32300-630-37 DRNJE 32300 096
32300-630-42 ĐELEKOVEC 32300 104
32300-630-58 GOLA 32300 122
32300-630-63 HLEBINE 32300 145
32300-630-79 KOPRIVNIČKI BREGI 32300 202
32300-630-84 KOPRIVNIČKI IVANEC 32300 203
32300-630-107 LEGRAD 32300 227
32300-630-112 NOVIGRAD 32300 292
PODRAVSKI
32300-630-128 PETERANEC 32300 324
32300-630-133 RASINJA 32300 366
32300-630-149 SOKOLOVAC 32300 405
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KRIŽEVCI
31240-630-453 KRIŽEVCI *31240 214 214
31240-630-591 KALNIK 31240 560
31240-630-432 SVETI IVAN ŽABNO 31240 439
31240-630-448 SVETI PETAR
OREHOVEC 31240 442
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)
31200-630-107 Bjelovarsko-bilogorska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BJELOVAR
31200-630-474 BJELOVAR *31200 024 024
31200-630-133 KAPELA 31200 176
31200-630-128 NOVA RAČA 31200 287
31200-630-149 ROVIŠČE 31200 375
31200-630-544 SEVERIN 31200 562
31200-630-586 ŠANDROVAC 31200 564
31200-630-315 VELIKA PISANICA 31200 478
31200-630-411 VELIKO TROJSTVO 31200 483
31200-630-614 ZRINSKI TOPOLOVAC 31200 566
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ČAZMA
32740-630-219 ČAZMA *32740 063 063
32740-630-175 IVANSKA 32740 161
32740-630-107 ŠTEFANJE 32740 450
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DARUVAR
31270-630-502 DARUVAR *31270 067 067
31270-630-219 DEŽANOVAC 31270 071
31270-630-320 ĐULOVAC 31270 105
31270-630-196 KONČANICA 31270 199
31270-630-175 SIRAČ 31270 390
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GAREŠNICA
31220-630-518 GAREŠNICA *31220 119 119
31220-630-406 BEREK 31220 018
31220-630-154 HERCEGOVAC 31220 144
31220-630-609 VELIKA TRNOVITICA 31220 565
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GRUBIŠNO POLJE
31280-630-495 GRUBIŠNO POLJE *31280 139 139
31280-630-112 VELIKI GRĐEVAC 31280 480
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Rijeci)
33800-630-175 Primorsko-goranska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE CRIKVENICA
33860-630-196 CRIKVENICA *33860 053 053
33893-630-224 NOVI VINODOLSKI 33893 290
33860-630-219 VINODOLSKA OPĆINA 33860 488
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ČABAR
33890-630-586 ČABAR *33890 055 055
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DELNICE
33850-630-315 DELNICE *33850 069 069
33850-630-357 BROD MORAVICE 33850 038
33850-630-336 FUŽINE 33850 117
33850-630-341 LOKVE 33850 237
33850-630-320 MRKOPALJ 33850 275
33850-630-362 RAVNA GORA 33850 369
33850-630-378 SKRAD 33850 393
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KRK
33810-630-474 KRK *33810 215 215
33810-630-523 BAŠKA 33810 008
33810-630-495 DOBRINJ 33810 074
33810-630-502 MALINSKA-
DUBAŠNICA 33810 253
33810-630-432 OMIŠALJ 33810 301
33810-630-469 PUNAT 33810 360
33810-630-518 VRBNIK 33810 507
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE MALI LOŠINJ
33870-630-453 MALI LOŠINJ *33870 252 252
33871-630-427 CRES 33871 052
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OPATIJA
33880-630-448 OPATIJA *33880 302 302
33880-630-406 LOVRAN 33880 242
33880-630-411 MATULJI 33880 261
33880-630-399 MOŠĆENIČKA DRAGA 33880 273
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE RAB
33830-630-565 RAB *33830 363 363
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE RIJEKA
33800-630-539 RIJEKA *33800 373 373
33800-630-271 BAKAR 33800 004
33800-630-383 ČAVLE 33800 061
33800-630-292 JELENJE 33800 170
33800-630-287 KASTAV 33800 180
33800-630-570 KLANA 33800 186
33800-630-544 KRALJEVICA 33800 209
33800-630-609 KOSTRENA 33800 538
33800-630-266 VIŠKOVO 33800 495
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VRBOVSKO
33892-630-154 VRBOVSKO *33892 509 509
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Gospiću)
31900-630-79 Ličko-se-njska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GOSPIĆ
31900-630-107 GOSPIĆ *31900 130 130
31900-630-112 KARLOBAG 31900 178
31900-630-128 PERUŠIĆ 31900 323
31920-630-180 LOVINAC 31920 240
33894-630-203 NOVALJA 33894 288
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DONJI LAPAC
31910-630-154 DONJI LAPAC *31910 084 084
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KORENICA
(PLITVIČKA JEZERA)
32120-630-245 PLITVIČKA JEZERA * 32120 455 455
32120-630-320 UDBINA 32120 467
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OTOČAC
31930-630-133 OTOČAC *31930 313 313
31940-630-84 BRINJE 31930 037
31930-630-149 VRHOVINE 31930 512
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SENJ
33840-630-63 SENJ *33840 387 387
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)
31260-630-271 Virovitičko-podravska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ORAHOVICA
33210-630-315 ORAHOVICA *33210 307 307
33210-630-320 CRNAC 33210 054
33210-630-224 ČAČINCI 33210 056
33210-630-219 ZDENCI 33210 524
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SLATINA
33220-630-149 SLATINA *33220 395 395
33220-630-154 ČAĐAVICA 33220 057
33220-630-112 MIKLEUŠ 33220 266
33220-630-180 NOVA BUKOVICA 33220 283
33220-630-245 SOPJE 33220 407
33220-630-133 VOĆIN 33220 499
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VIROVITICA
31260-630-287 VIROVITICA *31260 491 491
31260-630-245 GRADINA 31260 136
31260-630-224 LUKAČ 31260 245
31290-630-203 PITOMAČA 31290 332
31260-630-250 SUHOPOLJE 31260 424
31260-630-266 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 31260 449
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Požegi)
34200-630-37 Požeško-slavonska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PAKRAC
32730-630-203 PAKRAC *32730 318 318
32730-630-180 LIPIK 32730 231
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE POŽEGA
34200-630-42 POŽEGA *34200 351 351
34200-630-58 BRESTOVAC 34200 035
34200-630-63 ČAGLIN 34200 058
34200-630-79 JAKŠIĆ 34200 164
34200-630-84 KAPTOL 34200 177
34200-630-107 KUTJEVO 34200 221
34200-630-112 PLETERNICA 34200 334
34200-630-128 VELIKA 34200 475
XII. BRODSKO-POSAVSKA UPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)
34300-630-315 Brodsko-posavska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE NOVA GRADIŠKA
34310-630-292 NOVA GRADIŠKA *34310 284 284
34310-630-180 CERNIK 34310 046
34310-630-196 DAVOR 34310 068
34310-630-224 NOVA KAPELA 34310 285
34310-630-250 REŠETARI 34310 372
34310-630-266 STARO PETROVO
SELO 34310 418
34310-630-219 VRBJE 34310 506
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OKUČANI
34310-630-245 OKUČANI *34310 299 299
34310-630-320 DRAGALIĆ 34310 568
34310-630-203 GORNJI BOGIĆEVCI 34310 127
34310-630-271 STARA GRADIŠKA 34310 412
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SLAVONSKI BROD
34300-630-287 SLAVONSKI BROD *34300 396 396
34300-630-42 BEBRINA 34300 010
34300-630-58 BRODSKI STUPNIK 34300 039
34300-630-336 BUKOVLJE 34300 567
34300-630-63 DONJI ANDRIJEVCI 34300 081
34300-630-84 GARČIN 34300 118
34300-630-362 GORNJA VRBA 34300 569
34300-630-79 GUNDINCI 34300 140
34300-630-107 KLAKAR 34300 185
34300-630-175 OPRISAVCI 34300 303
34320-630-128 ORIOVAC 34320 309
34300-630-154 PODCRKAVLJE 34300 338
34300-630-112 SIBINJ 34300 388
34300-630-357 SIKIREVCI 34300 570
34330-630-37 SLAVONSKI ŠAMAC 34330 397
34300-630-149 VELIKA KOPANICA 34300 476
34300-630-133 VRPOLJE 34300 514
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)
35300-630-287 Zadarska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BIOGRAD NA MORU
35320-630-320 BIOGRAD NA MORU *35320 022 022
35320-630-292 PAKOŠTANE 35320 317
35320-630-315 PAŠMAN 35320 320
35320-630-336 SVETI FILIP I JAKOV 35320 428
35320-630-406 TKON 35320 575
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PAG
33820-630-250 PAG *33820 316 316
33820-630-677 POVLJANA 33820 573
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZADAR
35300-630-266 ZADAR *35300 520 520
35300-630-112 BIBINJE 35300 020
35300-630-411 GALOVAC 35300 571
35300-630-84 KALI 35300 173
35300-630-427 KUKLJICA 35300 572
35300-630-107 NIN 35300 282
35300-630-245 NOVIGRAD 35300 537
35300-630-341 POLIČNIK 35300 345
35300-630-63 POSEDARJE 35300 349
35300-630-175 PREKO 35300 354
35340-630-399 PRIVLAKA 35300 574
35300-630-128 RAŽANAC 35300 371
35300-630-180 SALI 35300 379
35300-630-154 STARIGRAD 35300 416
35300-630-79 SUKOŠAN 35300 425
35300-630-271 ŠKABRNJE 35300 445
35300-630-149 VIR 35300 489
35300-630-224 ZEMUNIK DONJI 35300 525
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BENKOVAC
35300-630-357 BENKOVAC *35310 017 017
35320-630-133 LIŠANE OSTROVIČKE 35310 234
35320-630-58 POLAČA 35310 344
35320-630-250 STANKOVCI 35310 411
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GRAČAC
31920-630-175 GRAČAC *31920 131 131
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OBROVAC
35300-630-219 OBROVAC *35330 296 296
35300-630-203 JASENICE 35330 167
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)
33600-630-196 Osječko-bara-njska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BELI MANASTIR
33600-630-58 BELI MANASTIR *33650 013 013
33600-630-245 BILJE 33650 021
33600-630-63 ČEMINAC 33650 064
33600-630-341 DARDA 33650 066
33600-630-357 DRAŽ 33650 091
33600-630-203 KNEŽEVI VINOGRADI 33650 195
33600-630-383 PETLOVAC 33650 325
33600-630-219 POPOVAC 33650 346
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DONJI MIHOLJAC
33230-630-287 DONJI MIHOLJAC *33230 086 086
33230-630-336 MAGADENOVAC 33230 578
33230-630-266 MARIJANCI 33230 257
33230-630-250 PODRAVSKA
MOSLAVINA 33230 271
33230-630-292 VILJEVO 33230 485
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ĐAKOVO
33640-630-336 ĐAKOVO *33640 103 103
33640-630-112 DRENJE 33640 094
33640-630-133 GORJANI 33640 124
33640-630-175 LEVANJSKA VAROŠ 33640 230
33640-630-79 PUNITOVCI 33640 361
33640-630-107 SATNICA
ĐAKOVAČKA 33640 381
33640-630-149 SEMELJCI 33640 386
33640-630-154 STRIZIVOJNA 33640 421
33640-630-128 TRNAVA 33640 461
33640-630-84 VIŠKOVCI 33640 494
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE NAŠICE
33200-630-63 NAŠICE *33200 278 278
33200-630-341 DONJA MOTIČINA 33200 576
33200-630-58 ĐURĐENOVAC 33200 106
33200-630-84 FERIČANCI 33200 116
33200-630-107 PODGORAČ 33200 340
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OSIJEK
33600-630-180 OSIJEK *33600 312 312
33600-630-378 ANTUNOVAC 33600 002
33600-630-250 ČEPIN 33600 065
33600-630-287 ERDUT 33600 110
33600-630-292 ERNESTINOVO 33600 111
33600-630-406 VLADISLAVCI 33600 579
33600-630-320 VUKA 33600 517
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VALPOVO
33630-630-315 VALPOVO *33630 471 471
33630-630-271 BELIŠĆE 33630 016
33630-630-224 BIZOVAC 33630 023
33200-630-79 KOŠKA 33200 205
33630-630-266 PETRIJEVCI 33630 327
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)
34600-630-42 Šibensko-kninska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DRNIŠ
34610-630-112 DRNIŠ *34610 095 095
34610-630-128 PROMINA 34610 298
34610-630-84 RUŽIĆ 34610 377
34610-630-133 UNEŠIĆ 34610 469
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KNIN
34460-630-885 KNIN *34460 196 196
34460-630-859 CIVLJANE 34460 051
34460-630-822 ERVENIK 34460 113
34402-630-341 KIJEVO 34460 183
34460-630-838 KISTANJE 34460 184
34460-630-843 ORLIĆ 34460 310
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ŠIBENIK
34600-630-107 ŠIBENIK *34600 444 444
34600-630-175 PIROVAC 34600 581
34600-630-63 PRIMOŠTEN 34600 357
34600-630-154 ROGOZNICA 34600 582
34600-630-149 SKRADIN 34600 394
34620-630-79 TISNO 34600 454
34600-630-58 VODICE 34600 500
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)
34900-630-219 Vukovarsko-srijemska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VINKOVCI
34900-630-224 VINKOVCI *34900 487 487
34900-630-42 ANDRIJAŠEVCI 34900 001
34900-630-266 IVANKOVO 34900 159
34900-630-196 JARMINA 34900 166
34900-630-175 NIJEMCI 34900 295
34900-630-63 NUŠTAR 34900 294
34900-630-37 OTOK 34900 535
34900-630-341 PRIVLAKA 34900 583
34900-630-203 STARI JANKOVCI 34900 414
34900-630-180 STARI MIKANOVCI 34900 415
34900-630-271 TORDINCI 34900 458
34900-630-133 TOVARNIK 35100 459
34900-630-336 VOĐINCI 34900 584
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VUKOVAR
35100-630-16 VUKOVAR *35100 518 518
34900-630-250 BOGDANOVCI 35100 026
34900-630-287 BOROVO 35100 029
35100-630-21 ILOK 35110 154
31210-630-427 LOVAS 35100 239
34900-630-128 TOMPOJEVCI 35100 456
33600-630-362 TRPINJA 35100 464
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ŽUPANJA
34910-630-245 ŽUPANJA *34910 534 534
34910-630-154 BABINA GREDA 34910 003
34910-630-84 BOŠNJACI 34910 032
34910-630-112 CERNA 34910 044
34910-630-58 DRENOVCI 34910 092
34910-630-107 GRADIŠTE 34910 137
34910-630-79 GUNJA 34910 141
34910-630-149 VRBANJA 34910 505
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)
34400-630-661 Splitsko-dalmatinska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SUPETAR
34491-630-469 SUPETAR *34491 427 427
34491-630-250 BOL 34491 027
34491-630-287 MILNA 34491 267
34491-630-292 NEREŽIŠĆA 34491 280
34491-630-271 POSTIRA 34491 350
34491-630-245 PUČIŠĆA 34491 358
34491-630-448 SELCA 34491 383
34491-630-960 SUTIVAN 34491 592
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE HVAR
34410-630-357 HVAR *34410 153 153
34410-630-495 JELSA 34410 171
34410-630-362 STARI GRAD 34410 413
34410-630-502 SUĆURAJ 34410 423
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE IMOTSKI
34450-630-427 IMOTSKI *34450 155 155
34450-630-432 CISTA PROVO 34450 050
34450-630-411 PROLOŽAC 34450 088
34450-630-955 LOKVIČIĆI 34450 587
34450-630-378 LOVREĆ 34450 243
34450-630-383 PODBABLJE 34450 337
34450-630-934 RUNOVIĆI 34450 591
34450-630-399 ZAGVOZD 34450 522
34450-630-997 ZMIJAVCI 34450 528
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KAŠTELA
34400-630-752 KAŠTELA *34400 181 181
34400-630-1008 LEĆEVICA 34400 586
34400-630-976 PRGOMET 34400 589
34402-630-981 PRIMORSKI DOLAC 34402 590
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE MAKARSKA
34440-630-565 MAKARSKA *34440 249 249
34440-630-336 BAŠKA VODA 34440 009
34440-630-801 BRELA 34440 077
34440-630-682 GRADAC 34440 134
34440-630-320 PODGORA 34440 339
34440-630-1029 TUČEPI 34440 593
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OMIŠ
34401-630-731 OMIŠ *34401 300 300
34401-630-747 DUGI RAT 34401 100
34401-630-453 ŠESTANOVAC 34401 443
34401-630-929 ZADVARJE 34401 595
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SINJ
34430-630-656 SINJ *34430 389 389
34430-630-698 DICMO 34430 072
34430-630-640 HRVACE 34430 148
34430-630-726 OTOK 34430 314
34430-630-705 TRILJ 34430 460
34430-630-635 VRLIKA 34430 513
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SOLIN
34400-630-219 SOLIN *34400 406 406
34400-630-913 DUGOPOLJE 34400 585
34400-630-544 MUĆ 34400 087
34400-630-539 KLIS 34400 192
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE SPLIT
34400-630-614 SPLIT *34400 409 409
34400-630-677 PODSTRANA 34400 341
34400-630-315 ŠOLTA 34400 447
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE TROGIR
34402-630-586 TROGIR *34402 463 463
34402-630-224 MARINA 34402 258
34402-630-1013 OKRUG 34402 588
34402-630-266 SEGET 34402 382
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VIS
34420-630-773 VIS *34420 492 492
34420-630-789 KOMIŽA 34420 197
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VRGORAC
34490-630-794 VRGORAC *34490 511 511
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)
33700-630-219 Istarska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE UMAG
33760-630-250 UMAG *33760 468 468
33770-630-502 BUJE 33770 042
33770-630-406 BRTONIGLA 33770 040
33770-630-245 GROŽNJAN 33770 138
33780-630-128 NOVIGRAD 33780 291
33770-630-399 OPRTALJ 33770 304
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BUZET
33710-630-495 BUZET *33710 043 043
33710-630-518 LANIŠĆE 33710 223
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LABIN
33750-630-448 LABIN *33750 222 222
33750-630-336 KRŠAN 33750 217
33750-630-320 PIĆAN 33750 330
33750-630-341 RAŠA 33750 368
33750-630-315 SVETA NEDELJA 33750 432
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PAZIN
33720-630-474 PAZIN *33720 321 321
33720-630-196 CEROVLJE 33720 047
33720-630-149 GRAČIŠĆE 33720 132
33720-630-544 KAROJBA 33720 596
33720-630-154 LUPOGLAV 33720 246
33720-630-175 MOTOVUN 33720 274
33720-630-180 SVETI PETAR U ŠUMI 33720 433
33720-630-133 TINJAN 33720 453
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE POREČ
33730-630-383 POREČ *33730 348 348
33730-630-539 KAŠTELIR-LABINCI 33730 597
33730-630-523 SVETI LOVREČ 33730 431
33730-630-432 VIŠNJAN 33730 497
33730-630-427 VIŽINADA 33730 498
33730-630-378 VRSAR 33730 516
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PULA
33700-630-469 PULA *33700 359 359
33700-630-266 BARBAN 33700 006
33700-630-203 LIŽNJAN 33700 235
33700-630-292 MARČANA 33700 254
33700-630-287 MEDULIN 33700 263
33700-630-271 SVETVINČENAT 33700 435
33700-630-362 VODNJAN 33700 502
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ROVINJ
33740-630-411 ROVINJ *33740 374 374
33740-630-453 BALE 33740 005
33740-630-357 KANFANAR 33740 175
33740-630-224 ŽMINJ 33740 531
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Dubrovniku)
31700-630-133 Dubrovačko-neretvanska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE DUBROVNIK
31700-630-128 DUBROVNIK *31700 098 098
31700-630-219 DUBROVAČKO
PRIMORJE 31700 598
31700-630-175 JANJINA 31700 599
31700-630-112 KONAVLE 31700 198
31700-630-107 MLJET 31700 268
31700-630-58 STON 31700 419
31700-630-180 ŽUPA DUBROVAČKA 31700 602
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KORČULA
31710-630-149 KORČULA *31710 204 204
31701-630-63 BLATO 31701 025
31710-630-196 LUMBARDA 31710 600
31710-630-84 OREBIĆ 31710 308
31710-630-42 SMOKVICA 31710 402
31710-630-203 TRPANJ 31710 601
31701-630-79 VELA LUKA 31701 474
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LASTOVO
31720-630-154 LASTOVO *31720 226 226
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE METKOVIĆ
34470-630-768 METKOVIĆ *34470 264 264
34470-630-523 KULA NORINSKA 34470 219
34470-630-518 OPUZEN 34470 306
34470-630-710 POJEZERJE 34470 343
34470-630-474 SLIVNO 34470 399
34470-630-609 ZAŽABLJE 34470 523
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PLOČE
34480-630-570 PLOČE *34480 335 335
XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)
31400-630-224 Međimurska županija
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ČAKOVEC
31400-630-21 ČAKOVEC *31400 060 060
31400-630-37 BELICA 31400 015
31400-630-245 DEKANOVEC 31400 603
31400-630-180 DOMAŠINEC 31400 075
31400-630-250 GORNJI MIHALJEVEC 31400 604
31400-630-79 MALA SUBOTICA 31400 250
31400-630-107 NEDELIŠĆE 31400 279
31400-630-266 OREHOVICA 31400 605
31400-630-112 PODTUREN 31400 342
31400-630-271 STRAHONINEC 31400 606
31400-630-133 SVETI JURAJ
NA BREGU 31400 440
31400-630-292 ŠENKOVEC 31400 608
31400-630-175 ŠTRIGOVA 31400 452
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE MURSKO SREDIŠĆE
31400-630-84 MURSKO SREDIŠĆE *31400 276 276
31400-630-154 SELNICA 31400 385
31400-630-149 SVETI MARTIN
NA MURI 31400 441
31400-630-219 VRATIŠINEC 31400 504
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE PRELOG
31400-630-128 PRELOG *31400 355 355
31400-630-42 DONJA DUBRAVA 31400 078
31400-630-58 DONJI KRALJEVEC 31400 082
31400-630-203 DONJI VIDOVEC 31400 089
31400-630-63 GORIČAN 31400 123
31400-630-196 KOTORIBA 31400 206
31400-630-287 SVETA MARIJA 31400 607
XXI. GRAD ZAGREB
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE GRADA ZAGREBA
30101-630-21 GRAD ZAGREB *30100 133 133
GRADOVI/OPĆINE POD PRIVREMENOM MEĐUNARODNOM UPRAVOM
OSIJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BELI MANASTIR
33650-630-411 BELI MANASTIR *33650 651 651
33650-630-427 BILJE 33650 652
33650-630-432 ČEMINAC 33650 655
33650-630-448 DARDA 33650 656
33650-630-453 DRAŽ 33650 657
33650-630-469 JAGODNJAK 33650 661
33650-630-474 KNEŽEVI VINOGRADI 33650 662
33650-630-495 PETLOVAC 33650 667
33650-630-502 POPOVAC 33650 668
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OSIJEK
33600-630-523 ANTUNOVAC 33600 650
33600-630-539 ERDUT 33600 658
33600-630-544 ERNESTINOVO 33600 659
33600-630-565 TENJA 33600 670
33600-630-518 ŠODOLOVCI 33600 669
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VINKOVCI
34900-630-315 MARKUŠICA 34900 664
34900-630-320 MIRKOVCI 34900 665
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VUKOVAR
35400-630-16 VUKOVAR *35400 673 673
35400-630-21 BOGDANOVCI 35400 653
35400-630-37 BOROVO 35400 654
35400-630-42 ILOK 35400 660
35400-630-58 LOVAS 35400 663
35400-630-63 NEGOSLAVCI 35400 666
35400-630-79 TOMPOJEVCI 35400 671
35400-630-84 TRPINJA 35400 672


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti