POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravna arhiva - lista izmiritelja centra - izmjena plana propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, na temelju članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 38. alineja 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991), članka 53. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 11/1994 - pročišćeni tekst, 68/1995 i 108/96) i članka 55. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/1992, 69/1995, 59/1996 i 63/1996), u povodu zahtjeva Hrvatske seljačke stranke za postupanje u obavljanju nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, na sjednici Suda održanoj dana 26. ožujka 1997. godine daje
PRIOPĆENJE 1.
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Hrvatska seljačka stranka iz Zagreba podnijela je zahtjev kojim od Ustavnog suda traži postupanje u obavljanju nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora.
Razlozi podnijetog zahtjeva temelje se na tvrdnji da postoji suprotnost između Obvezatnih uputa broj OŽ-IV i OLS-IV ("Narodne novine", broj 19/1997).
Prema navodima zahtjeva suprotnost je sadržana u činjenici da će prema uputama OŽ-IV izborno tijelo, na zahtjev predstavnika političke stranke, izdati presliku zapisnika sastavljenog o radnji provedenoj u izbornom postupku dok prema uputama OLS-IV promatrači nemaju pravo na presliku takvog zapisnika.
Konkretno se radi o pitanju stranačkog nadzora nad provođenjem izbora.
Obvezatnim uputama broj OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada izbornih tijela nije jasno i dorečeno propisan način promatranja i prava promatrača.
Poglavito se ta nedorečenost odnosi na točku 7. alineja 2. navedenih uputa, kojom je promatračima dano ovlaštenje priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.
Ovako propisano, navedeno promatračevo ovlaštenje je nedorečeno, budući (za razliku od uputa OŽ-IV točke 7. i 8.) nije propisan oblik priopćavanja zapažanja i primjedbi te način njihova utvrđenja i evidencije što čini upitnom djelotvornost stranačkog nadzora rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora pri provođenju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave.
Uslijed iznijetog, tumačenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske iznijeto u pismu od 20. ožujka 1997. godine klasa: 013-01/97-01/02, urbroj: 599-97-170 Ustavni sud ne prihvaća.
Smisao i svrha uvođenja promatrača u izborni postupak u osnovi je ista kao i ona predstavnika političke stranke u izbornom postupku. Stoga im, prema shvaćanju Ustavnog suda pripada i pravo, uključujući i način promatranja, shodno onom predstavnika političkih stranaka. Tako treba tumačiti odredbu o pravima promatrača.
Postupajući u skladu s odredbom članka 125. alineja 7. Ustava te članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud upozorava Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na potrebu dopune navedene Obvezatne upute broj OLS-IV na način da položaj stranačkih promatrača bude uređen shodno položaju predstavnika stranaka prema Obvezatnim uputama broj OŽ-IV.
Broj: U-VII-245/1997.
Zagreb, 26. ožujka 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti