POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravilnici u primjeni - odluka o nalozima - zaključak o osnovici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine" broj 28/97.), glavni direktor Zavoda za platni promet donosi
UPUTU
ZA PROVOĐENJE DIJELA PROGRAMA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SE ODNOSI NA PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA U 1997. GODINI

  1. Ovom Uputom utvrđuje se način ispunjavanja Statističkog izvještaja o isplatama plaća - Obrazac SPL (u daljnjem tekstu obrazac SPL) i Izvještaja o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenika - Obrazac TMP (u daljnjem tekstu obrazac TMP).
  2. Obrazac SPL ispunjavaju i dostavljaju Zavodu za platni promet sve pravne osobe pri isplati plaća. Obrazac SPL sastavni je dio upute i ispunjava se na ovaj način:
  3. Pod rednim brojem 1 iskazuje se broj zaposlenika kojim se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.

Broj zaposlenika utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje zaposlenici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.
2.2. Pod rednim brojem 2 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.3. Pod rednim brojem 3 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.4. Pod rednim brojem 4 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca.
2.5. Pod rednim brojem 5 iskazuje se isplaćena masa plaća u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 4.
2.6. Pod rednim brojem 6 iskazuje se podatak o uplaćenim doprinosima iz plaća, porezu i prirezu (red. br. 5 + red. br. 6 = red. br. 4.).
2.7. Pod rednim brojem 7 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme u bruto iznosu.
2.8. Pod rednim brojem 8 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 7.
2.9. Pod rednim brojem 9 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće u bruto iznosu u tekućem mjesecu.
2.10. Pod rednim brojem 10 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne plaće isplaćene u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 9.
2.11. Pod rednim brojevima 11, 12 i 13 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
2.12. Sve pravne osobe obvezne su u "kodu" 20 zaglavlja obrasca unijeti oznaku oblika vlasništva, i to:
- oznaku 1 unose pravne osobe u privatnom vlasništvu;
- oznaku 2 unose pravne osobe u pretežito privatnom vlasništvu;
- oznaku 3 unose pravne osobe u državnom vlasništvu;
- oznaku 4 unose pravne osobe u pretežito državnom vlasništvu;
- oznaku 5 unose pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna i fondova te fondovi na razini Republike;
- oznaku 6 unose pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i fondova (općinskih, gradskih, županijskih) te fondovi na lokalnoj razini;
- oznaku 7 unose ostali.
3. Radi osiguravanja potpune obuhvatnosti i kontinuiteta u podacima na razini Republike Hrvatske, pravne osobe koje su isplatile plaće u siječnju i veljači 1997. godine trebaju za isplate u svakom od tih mjeseci Zavodu za platni promet dostaviti podatke na Obrascu SPL najkasnije do 2. travnja, a za isplate u ožujku 1997. godine do 15. travnja 1997. godine.
4. Podaci u Obrascu TMP - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava zaposlenika iskazuju se:
4.1. U stupcu 2 pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 9 unosi se broj zaposlenika kojima su isplaćene naknade materijalnih prava, a pod rednim brojem 12 broj zaposlenika prema stvarnom stanju krajem mjeseca.
4.2. U stupcu 3 iskazuje se isplaćena masa po pojedinim vrstama naknade materijalnih prava zaposlenika.
4.3. U stupcu 4 pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 9 iskazuju se prosječno isplaćene naknade materijalnih prava po zaposleniku.
4.4. Obrazac TMP-Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenika - podnose Zavodu za platni promet sve pravne osobe jednom u mjesecu, i to kao zbrojni obrazac isplaćenih naknada u proteklom mjesecu. Obrazac se podnosi do 5. u tekućem mjesecu za isplate obavljene u prethodnom mjesecu.
4.5. Radi osiguravanja potpune obuhvatnosti i kontinuiteta u podacima na razini Republike Hrvatske, pravne osobe koje su u siječnju, veljači i ožujku 1997. godine imale isplate naknada materijalnih prava zaposlenicima, trebaju za isplate u svakom od tih mjeseci Zavodu za platni promet dostaviti podatke na TMP obrascu najkasnije do 15. travnja 1997. godine.
5. Pravne osobe koje u Zavodu za platni promet imaju više žiroračuna, u zaglavlje obrazaca SPL i TMP unose uvijek isti broj žiroračuna bez obzira na to s kojeg žiroračuna obavljaju isplatu.
Broj: I-415/97.
Zagreb, 14. ožujka 1997.
Glavni direktor
Zavoda za platni promet
mr. Bogomil Cota, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti