POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i zakoni - ispravak naredbe donositelji - statut političke stranke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbi članka 40. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 10. ožujka 1997. godine donijelo je
ODLUKU
O IZGRADNJI I INVESTIRANJU U ZDRAVSTVENE USTANOVE REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Zdravstvene ustanove, koje su uključene u mrežu zdravstvene djelatnosti na području Republike Hrvatske, mogu započeti igradnju novih i rekonstrukciju, odnosno adaptaciju postojećih objekata, te nabavu nove, odnosno zamjenu postojeće medicinske ili nemedicinske opreme, pod uvjetom da pribave odobrenje ministra zdravstva uz prethodnu suglasnost direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 2.
Dokumentacija potrebna za ishođenje suglasnosti iz čl. 1. ove Odluke mora sadržavati projektnu zadaću s idejnim rješenjem, na osnovi kojeg mjerodavno tijelo graditeljstva izdaje potrebne potvrde i dozvole za izradu glavnog projekta, te popis medicinske i nemedicinske opreme uključujući planiranu investicijsku vrijednost i izvore osiguranja novčanih sredstava s priloženim odgovarajućim Odlukama.
Članak 3.
Izgradnja i rekonstrukcija u zdravstvenim ustanovama, te nabava nove ili zamjena postojeće medicinske i nemedicinske opreme sukladno ovoj Odluci obavlja se na način i prema postupku utvrđenim Zakonom o građenju ("Narodne novine" br. 77/92, 82/92, 26/93 i 33/95) i Uredbom o postupku nabave robe i usluga i ustupanja radova ("Narodne novine" br. 25/96, 26/96, 32/96 i 47/96), te odredbama posebnih zakona i propisa donesenih osnovom zakona.
Članak 4.
Odredbe članka 1., 2. i 3. ove Odluke ne primjenjuje se glede izvođenja radova koje se ne smatra rekonstrukcijom u smislu odredbi Zakona o građenju i radova koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi za održavanje građevina u smislu praćenja stanja građevine i poduzimanja mjera nužnih za sigurnost i pouzdanost građevine, te život i zdravlje ljudi (investiciono i tekuće održavanje).
Članak 5.
Sredstva se za investicijska održavanja zdravstvenih ustanova obračunavaju prema stopi od 1,5%, a sredstva za tekuća održavanja prema stopi od 1,0% na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava zdravstvene ustanove.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 70/91 i 49/92).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/97-01/20
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 10. ožujka 1997.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti