POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i uredbe - naredba o charter - pravilnik o tehničkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 321. stavka 2. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosim
PRAVILNIK
O ODORI ŽELJEZNIČKIH DJELATNIKA I NAČINU ZAUSTAVLJANJA PROMETA NA PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U ISTOJ RAZINI
Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuje se odora željezničkih djelatnika i način na koji zaustavljaju cestovni promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini za vrijeme nailaska vlaka ili drugog vozila koji se kreće tračnicama.
(2) Željeznička pruga iz stavka 1. ovog članka je svaki željeznički kolosijek po kojemu se obavlja kretanje vlakova ili drugih vozila koja se kreću tračnicama.
(3) Željeznički djelatnik iz stavka 1. ovog članka je svaki djelatnik pravne osobe koja obavlja željeznički promet (HŽ - Hrvatske željeznice, industrijske željeznice i sl), koji u propisanoj odori i na propisani način zaustavlja cestovni promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini.
Članak 2.
(1) Željeznički djelatnik nosi odoru plave boje i reflektirajući zaštitni prsluk. Sastavni dio odore čini i plava kapa sa štitnikom, na čijoj sredini je znak HŽ odnosno industrijske željeznice.
(2) Zaštitni prsluk je žute boje s vodoravnim trakama sive boje koje reflektiraju svjetlost bijele boje.
Članak 3.
Znakove, kojima se naređuje zaustavljanje sudionika u cestovnom prometu ispred željezničke pruge, željeznički djelatnik može davati samo ako se nalazi na kolniku tako da ga mogu uočiti svi sudionici u prometu kojima su ti znakovi namijenjeni.
Članak 4.
(1) Ako na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini (u daljnjem tekstu: prijelaz) promet zaustavlja samo jedan željeznički djelatnik, sudionike u cestovnom prometu zaustavlja prvo iz jednog, a zatim i iz drugog smjera odnosno naizmjenično.
(2) Ako na prijelazu promet istovremeno zaustavlja više željezničkih djelatnika, znakovi što ih daju moraju biti usklađeni.
Članak 5.
(1) Znakovi, što ih na prijelazu daju željeznički djelatnici, za sudionike u cestovnom prometu znače:

  1. uspravno podignuta ruka s dlanom ili pločicom okrenutom prema naprijed, ili mahanje stalnim svjetlom crvene boje uspravno na uzdužnu os kolnika - znači obvezno zaustavljanje ispred prijelaza za sve sudionike u cestovnom prometu prema kojima je dlan odnosno pločica ili svjetlost okrenuta;
  2. vodoravna predručena ruka savijena u laktu s otvorenom šakom, i kružno kretanje podlaktice i šake - znači dopušteno kretanje preko prijelaza za sve sudionike u cestovnom prometu, u čijem smjeru se ovaj znak daje.

(2) Znak iz stavka 1. točke 2. ovog članka može se davati i pločicom ili svjetlošću bilo koje boje.
(3) Sudionici u cestovnom prometu, koji su propisanim znakom zaustavljeni ispred prijelaza, ne smiju nastaviti kretanje preko prijelaza dok im se to propisanim znakom ne dopusti.
Članak 6.
(1) Pločica za davanje znakova iz članka 5. ovog pravilnika ima oblik kruga promjera 12 cm, žute boje s crvenim rubom širine najmanje 2 cm, na kojoj je s obje strane u žutom polju ispisan tekst "STOP VLAK".
(2) Pločica iz stavka 1. ovog članka nalazi se na rukohvatu i mora biti prevučena reflektirajućom tvari odgovarajuće boje.
Članak 7.
Svjetlosne znakove iz članka 5. ovog pravilnika željeznički radnik daje sredstvom koje se upotrebljava ručno (baterijska svjetiljka i sl.).
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/19
Ur. broj: 530-05-97-2
Zagreb, 25. veljače 1997.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti