POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prava i dužnosti - podatak o prosječnom - odluka o javnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 1997. godine donijela
ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE ZAGREB
I.
Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: davatelj koncesije) na prijedlog Ministarstva gospodarstva, klasa: 413-03/96-01/02, od 3. rujna 1997. godine po pribavljenom mišljenju Grada Zagreba, te Državne uprave za zaštitu okoliša, sukladno članku 5. stavcima 2. i 4. članku 9. stavku 1. Zakona o slobodnim zonama daje koncesiju Društvu "Robni terminali Zagreb" Zagreb, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje usluga javnog skladišta, Zagreb, Jankomir 25. (dalje u tekstu: korisnik koncesije) za osnivanje Slobodne zone Zagreb.
II.
Područje slobodne zone koja je predmet ove Odluke nalazi se u katastarskom kotaru Zagreb, katastarskoj općini Stenjevac, k.č. 3095.
III.
Koncesija se daje u svrhu obavljanja proizvodnje roba, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko i posredovanja u trgovini, pružanja usluga, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.
IV.
Korisnik koncesije se obvezuje da će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke osigurati uvjete za početak rada slobodne zone.
V.
Davatelj koncesije daje koncesiju iz točke I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 25 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
VI.
Korisnik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 2% ukupnog prihoda koji ostvari u poslovanju s korisnicima u slobodnoj zoni.
Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se dva puta godišnje, najkasnije do 31. ožujka i do 30. rujna tekuće godine, i to: 50% u korist proračuna Republike Hrvatske i 50% u korist Grada Zagreba.
VII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da sklopi Ugovor o koncesiji iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno utvrditi ovlaštenje davatelja koncesije, te prava i obveze korisnika koncesije.
VIII.
Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/97-01/08
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 25. rujna 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti