POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i zaključci - pravilnik o arheološkim - pravilnik o ujednačenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAPUTAK
O IZMJENAMA NAPUTKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA
1. U Naputku za provođenje postupka homologacije vozila ("Narodne novine" br. 82/96 i 79/97) točka 8. mijenja se i glasi:
"Zahtjev za provedbu postupka homologacije pojedinačnog vozila koji sadrži i tehničke podatke o vozilu, na obrascu br. 2. koji je tiskan uz ovaj naputak i čini njegov sastavni dio, podnosi dobavljač vozila (u daljnjem tekstu: "podnositelj zahtjeva") izravno ovlaštenoj pravnoj osobi te doprema vozilo na pregled.
Uz zahtjev iz ove točke prilaže se i prometna dozvola (za rabljena vozila) te za vozila kategorija M2, M3, N2, N3, O3 i O4, proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila).
Zahtjevu iz ove točke podnositelj zahtjeva prilaže izvornik dokaza proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova vozila s uvjetima propisanim pojedinim pravilnikom.
Dokaz proizvođača iz stavka 3. ove točke može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj, a ako u Republici Hrvatskoj nema proizvođačevog ovlaštenog zastupnika, dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u državi iz koje se vozilo uvozi. Dokaz proizvođača samo za određene marke vozila može izdati i pravna osoba iz inozemstva koju za to Zavod ovlasti.
Za vozila koja nisu homologirana prema zahtjevima ECE pravilnika ili EEC smjernica samo proizvođač ili pravna osoba iz inozemstva koju Zavod ovlasti može izdati dokaz proizvođača kojim se dokazuje kojim ECE pravilnicima ili EEC smjernicama predmetno vozilo odgovara.
Umjesto dokaza proizvođača iz stavka 3. ove točke, podnositelj zahtjeva može priložiti "COC dokument" iz točke 7. ovog naputka, ako je "COC dokument" ovjeren od proizvođačevog ovlaštenog zastupnika u Republici Hrvatskoj i to glavnog ili isključivog ako nema glavnog."
2. Iza točke 9. dodaje se nova točka 9a. koja glasi:
"Primjena članka 12. stavak 1. Pravilnika o homologaciji vozila ("Narodne novine" br. 82/96, 107/96 i 79/97) znači da se postupak homologacije neće provoditi za vozila koja su prešla carinsku crtu Republike Hrvatske prije 15. rujna 1997., uključujući tu i vozila koja su smještena na konsignacijsko skladište.
Postupak homologacije neće se provoditi i za vozila za koja je uplata izvršena prije 15. rujna 1997. godine, a pređu carinsku crtu prije 31. prosinca 1997.
Zahtjev za oslobađanje od homologacije s vjerodostojnim dokazima o izvršenom plaćanju treba podnijeti Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo do 25. prosinca 1997."
3. Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-04/7-97-7
Zagreb, 24. studenoga 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti