POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i sporazumi - pravilnik o indikacijama - pravilnik o kategorijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 5. stavak 2., članka 13., članka 17. i članka 19. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA
Članak 1.
U Pravilniku o homologaciji vozila ("Narodne novine" br. 82/96, 107/96 i 79/97) u članku 3. dodaje se stavak 5. koji glasi:
"Homologacija pojedinačnog vozila provodit će se i za vozila koja se nalaze pod carinskim nadzorom i koja se prodaju na javnim dražbama, odnosno koja Vlada Republike Hrvatske ustupa bez naknade državnim organima i organizacijama sukladno članku 367. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine" br. 53A/91), od 1. ožujka 1998. godine."
Članak 2.
U članku 13. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Pod prvom registracijom u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva se i privremena registracija vozila."
Članak 3.
Članak 16. mijenja se i glasi:
"Homologacija vozila ne provodi se za:

  1. vozila uvezena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, a koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva
  2. vozila koja se privremeno uvoze u Republiku Hrvatsku radi natjecanja ili za potrebe prikazivanja
  3. vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda
  4. vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu i koja neće biti registrirana
  5. za vozila povratnika i useljenika uz uvjet:

a) da je povratnik odnosno useljenik bio vlasnik vozila koje uvozi prije 15. rujna 1997. i da je vozilo prešlo carinsku crtu do 31. prosinca 1997.
b) da je vozilo koje se uvozi oslobođeno od plaćanja carine temeljem Carinskog zakona
6. vozila koja privremeno uvoze strani stručnjaci koji su dobili boravište u Republici Hrvatskoj
7. vozila koja uvoze osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju
8. vozila koja su privremeno registrirana u Republici Hrvatskoj prije 15. rujna 1997. godine
9. vatrogasna vozila uz prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova
Ravnatelj Zavoda može donijeti odluku da za uvoz posebnog vozila za obavljanje određenih radova (osim vozila kategorije L i M1) ne treba provoditi postupak homologacije vozila."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-04/7-97-6
Zagreb, 24. studenoga 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti