POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i sporazumi - ispravak uredbe predsjednik - pravilnik o veterinarsko medicinskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 17. stavka 2. članka 49. stavka 1. točke 1. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O VRSTI I KOLIČINI RIBOLOVNIH ALATA I OPREME KOJA SE SMIJE UPOTREBLJAVATI U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU
I.
U Naredbi o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. 46/96) u točki II. u podtočki 5. iza treće podstavke dodaje se nova podstavka koja glasi:
"- menulara, ukupne duljine do 500 metara".
Iza četvrte podstavke dodaje se nova podstavka koja glasi:
"- poklopnice, ukupne duljine do 800 metara."
II.
U podtočki 6. druga podstavka briše se.
Iza četvrte podstavke dodaje se nova podstavka koja glasi:
"- sipara, ukupne duljine do 800 metara".
III.
U podtočki 7. iza šeste podstavke dodaje se nova podstavka koja glasi:
"- stajači jednokrilni kogol za lov običnog gavuna, jedan (1) komad,
IV.
Iza podtočke 12. dodaje se nova podtočka 13. koja glasi:
"13. LOV RAKOVICA
- do pet (5) komada naprava za lov rakovica (grampa).
V.
Točka IV. mijenja se i glasi:
"Kod obavljanja gospodarskog ribolova po jednoj povlastici u ribolovu se uz glavno plovilo mogu koristiti još tri (3) pomoćna plovila."
VI.
Točka V. mijenja se i glasi:
"Umjetna rasvjeta smije se upisati u povlasticu i upotrebljavati kod ribolova slijedećih vrsta ribolovnih alata:
- PLIVARICE ZA LOV MALE PLAVE RIBE,
ukupne jačine do najviše 6.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- PLIVARICE ZA LOV GAVUNA OLIGA,
ukupne jačine do najviše 4.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- LJETNE TRATE SRDELARE,
ukupne jačine do najviše 2.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- MREŽOM VOJGOM,
ukupne jačine do najviše 2.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- OSTIMA,
ukupne jačine do najviše 2.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- OBIČNIH POVRAZA S KUKOM ZA LOV GLAVONOŽACA,
ukupne jačine do najviše 2.000 kandela (cd) po svakom rasvjetnom tijelu;
- POVRAZA S KUKOM ZA LOV GLAVONOŽACA KADA SE ZA DIZANJE I SPUŠTANJE TIH POVRAZA UPOTREBLJAVAJU POSEBNO KONSTRUIRANA VITLA,
ukupne jačine do najviše 2.000 kandela (cd) po jednom vitlu.
VII.
Točka VI. mijenja se i glasi:
"Kod obavljanja gospodarskog ribolova sakupljanjem drugih morskih organizama u povlastici se smiju upisati do tri (3) ronilačke opreme."
VIII.
Iza točke IX. dodaje se nova točka koja glasi:
"X.

  1. Iznimno u slučaju kvara pogonskog stroja plovila ili havarije plovila ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova smije ribolov obavljati plovilom koje nije upisano u njegovoj povlastici.
  2. Kod obavljanja ribolova iz podtočke 1. ove točke potrebno je kod sebe imati potvrdu kojom se dokazuje kvar pogonskog stroja plovila ili havariju plovila upisanog u povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova.
  3. Posebnu potvrdu iz podtočke 2. ove točke izdaje lučka kapetanija ili njezina ispostava, a ova potvrda vrijedi najduže 30 dana od dana njezina izdavanja."

IX.
Mijenjaju se redni brojevi točki i to tako da:
dosadašnja točka X. postaje točka XI:, a dosadašnja točka XI. postaje točka XII.
X.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/65
Urbroj: 525-01-96-2
Zagreb, 18. lipnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti