POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i pravilnici - pravilnik o ulovu - odluka o radnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. stavka 3. točke 4., članka 49. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM
Članak 1.
U članku 5. stavku 1. Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", br. 46/96, 98/96 i 41/97) točka 7a. mijenja se i glasi:
"7a. u Velebitskom kanalu,
unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D te E i F, G i H, I i J, Ljubačkim vratima, te spojnicama između točaka K i L te obalom kopna između točaka L i A:
točka A - svjetionik Ertak na kopnu
točka B - Rt Bejavec na otoku Krk
točka C - Rt Škujica na otoku Krk
točka D - Rt Stražica na otoku Prvić
točka E - Rt Šilo na otoku Prvić
točka F - Rt Markonj na otoku Goli
točka G - Rt Blažina na otoku Rab
točka H - Rt Krklant na otoku Rab
točka I - Rt Glavina na otoku Rab
točka J - Rt Zali rt na otoku Pag
točka K - Rt Korotanja na kopnu
točka L - Rt Baljenica na kopnu.
Dosadašnja točka 7b. briše se.
Dosadašnja točka 7c. postaje točka 7b.
Članak 2.
U članku 9. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.
Stavak 2. briše se.
Članak 3.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:
"Iznimno od odredbe članka 5. stavak 1. točke 1. ovoga Pravilnika u akvatoriju Pohlipskog kanala omeđenog spojnicama između točaka A i B, C i D, E i F, G i H, I i J, te obalom otoka Olib, Planik, Planičić, Maun i Škrda kao i u akvatoriju Maunskog kanala omeđenog spojnicama između točaka I i J, A i K te L, M i H te obalom otoka Pag, Veliki Brušnjak, Maun i Škrda:
točka A - Rt Sadina na otoku Škrda
točka B - Rt Garmina na otoku Olib
točka C - Rt Arat na otoku Olib
točka D - Rt Glavica na otoku Planik
točka E - Rt Planik na otoku Planik
točka F - sjeveroistočni rt otoka Planičić
točka G - jugoistočni rt otoka Planičić
točka H - Rt Maun na otoku Maun
točka I - Rt Šip na otoku Maun
točka J - južni rt otoka Škrda
točka K - Rt Mišnjak na otoku Pag
točka L - svjetionik Kruna Zaglave na otoku Pag
točka M - sjeveroistočni rt otoka Veliki Brušnjak
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati na udaljenosti od najmanje pola morske milje (5 kabela) od obale otoka."
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/64
Urbroj: 525-01-97-03
Zagreb, 20 lipnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti