POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i odluke - odluku o pravilima - pravlnik o dopuni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. stavka 3. točke 4., članka 49. stavka 1. točke 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU RIBOLOVA MREŽAMA STAJAČICAMA
Članak 1.
U Pravilniku o obavljanju ribolova mrežama stajačicama ("Narodne novine", br. 43/97) u članku 5. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:
"7. - mreža poklopnica."
Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., i 13.
U stavku 2. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 1., 2., 3. i 4.
Članak 2.
U članku 10. stavak 7. mijenja se i glasi:
"Lov mrežom menularom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine".
Članak 3.
U članku 11. stavku 4. brojka "26" zamjenjuje se brojkom "28".
Članak 4.
Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:
"Članak 11a.
Mreža poklopnica je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov modraka (Spicara maena).
Lov mrežom poklopnicom smije se obavljati polaganjem mreže na morsko dno tako da se poklope mjesta na morskom dnu na kojima se nalaze modraci.
Mreža poklopnica je mreža koja nema plutnju već se na oba obrubljujuća (rubna) konopa nalazi olovnja, a mrežni teg je razapet na štapovima.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže poklopnice smije biti od najmanje 32 do najviše 36 milimetara.
Visina mreže poklopnice ne smije biti veća od 52 oka mrežnog tega.
Lov mrežom poklopnicom dopušteno je obavljati samo od 1. lipnja do 31. kolovoza.
Lov mrežom poklopnicom dopušteno je obavljati samo u dijelu Ribolovne zone C na akvatoriju u priobalnom pojasu do jedne (1) morske milje od obale otoka Biševa, Brusnika, Svetog Andrije, Visa i na plićacima na tom akvatoriju."
Članak 5.
U članku 12. stavku 4. brojka "40" zamjenjuje se brojkom "50".
U stavku 5. brojka "200" zamjenjuje se brojkom "400".
Članak 6.
U članku 14. stavak 6. mijenja se i glasi:
"Lov mrežom psarom dopušteno je obavljati u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske osim u akvatoriju koji se nalazi unutar jedne (1) morske milje od obale otoka Biševo, Brusnik, Galijula, Glavat, Kopište, Lastovo, Lastovnjaka, Mljet, Palagruža, Sveti Andrija, Svetac, Sušac, Vis i Vrhovnjaka.
Članak 7.
Članak 18. briše se.
Članak 8.
U članku 22. stavku 9. brojka "15" zamjenjuje se brojkom "31".
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/39
Ur. broj: 525-01-97-3
Zagreb, 19. lipnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti