POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uredbe i drugi pravni akti - ispravak pravilnika ustav - odluku o obveznicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom ("Narodne novine", broj 32/96) i članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 1997. godine, donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM
Članak 1.
U Uredbi o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom ("Narodne novine", broj 61/96), u članku 5. stavku 3. iza riječi: "Predstojnika" dodaje se zarez i riječi: "zamjenika predstojnika".
Članak 2.
U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Predstojniku i zamjeniku predstojnika pripada naknada za rad u Uredu u visini koju će posebnom odlukom utvrditi Vlada Republike Hrvatske".
Članak 3.
U članku 5. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"U obavljanju svojih poslova Ured upošljava glavnog pravnog savjetnika".
Članak 4.
Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ured djeluje pri Ministarstvu pravosuđa, koje za Ured obavlja poslove materijalno-financijskog poslovanja".
Članak 5.
U članku 7. stavku 1. iza riječi: "vanjskih poslova" briše se slovo "i" i stavlja zarez, te se iza riječi: "ministar pravosuđa" dodaju riječi "i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe".
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/96-01/16
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 4. prosinca 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti