POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - upravni pravnik - pravilnik o ustrojstvu - ispravak pravilnika sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 16. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE RIJEKA
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka.
II.
Područje Slobodne zone luke Rijeka koja je predmet ove Odluke nalazi se na lučkom području luke Rijeka:
BAZEN RIJEKA
- čiji kopneni dio obuhvaća sljedeće katastarske čestice K.O. STARI GRAD: k.č. br. 3329/1, 3344, 3345, 3346, 3347, 3329/7, 3329/6, 3343, 3345, 3350, 3351, 3352, 3335/1, 3329/3, 3329/1, 3336, 3332/1, 3332/2, 3329/10, 3337, 3339, 3353/3, 3340,
3353/2, 3353/1, 3314, 3315, 3313, 3334, 3311/2, 3321/4, 3333, 3326/2, 3330/3, 3330/1, 3329/11, 3330/2, 3338, 3335/3, 3331, 3335/3, 3335/1, 3329/9, 3329/8, 3348, 3356/2, 3356/1, 3360, 3357, 3359, 3353/1, 3361/1, 3354, 3361/2, 3363/1, 3363/2, 3366, 3368/1, 3368/2, 3323/5, 3368/3, 3368/4, 3369, 3371, 3372,
3329/4, 3329, 4127, 4126/3, 4128,
- riječki lukobran obuhvaća: k.č. br. 4791/1, 4791/2, 4799, 4798, 4797, 4793, 4790, 4796/2, 4796/1, 4795, 4794, 4788, 4792, 4789, u K.O. STARI GRAD.
- područje kontejnerskog terminala "BRAJDICA" obuhvaća katastarske čestice K.O. SUŠAK: k.č. br. 2962/1, 2990/1, 2890/2, 2950, 2945/1, 2945/2, 2961, 2962/2, 2960, 2962/3, 2964, 2983, 2965, 2962/3, 2962/9, 2962/7, 2958, 2959, 2962/5, 2996/18.
BAZEN RAŠA
- koji sačinjava bazen BRŠICA i područje ŠTALIJE (pod a i b)
a) kopneni dio - bazen BRŠICA, čije se čestice nalaze u K.O. TRGET, sadrži k.č. br. 2555/1, 971/2, 971/1, 948/89, 970, 179, 948/228, 948/219, 948/218, 948/147.
b) kopneni dio - lučkog područja ŠTALIJE, čije se čestice nalaze u K.O. TRGET, sadrži: k.č. br. 2554/1, 948/86, 948/87, 2554/3, 2554/4, 2554/14, 2554/13, 2554/12, 2554/11, 2554/10, 2554/9, 2554/2, 2554/8, 948/9, 2554/7, 2554/6, 2554/5, 2554/15, 948/89, 948/8, 948/129, 948/220, 125, 948/146, 126/1.
i u lučkom području ŠKRLJEVO, koje u:
K.O. ŠKRLJEVO obuhvaća k.č. br. 385, 386, 402/5, 418, 420, 379, 3829, 396, 397, 399, 400, 401, 402/1, 402/18, 402/21, 402/23, 402/24, 402/25, 413, 414, 415/1, 415/2, 421, 424/1, 424/2, 437/1, 437/2, 403, 416, 417, 419, 383, 384, 394, 395, 398, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 422/1, 422/2, 423, i u
K.O. KUKULJANOVO obuhvaća k.č. br. 1656, 1657, 1701, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1712, 1713/2, 1713/4, 1713/5, 1749, 1814, 1815, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1,
1843/2, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865/1, 1865/2, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1904, 1905/1, 1905/2, 1906, 1907/1, 1907/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919/1, 1919/2, 1920/1, 1920/2, 2107/14, 2107/23, 2107/24, 2107/36, 2107/37, 2107/9.
Morski dio područja Slobodne zone luke Rijeka nalazi se unutar morskog dijela lučkog područja luke Rijeka pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka koje je omeđeno kako slijedi:
1. BAZEN RIJEKA
- morski dio
- zapadno sidrište omeđeno je spojnicama točaka:
A. 45° 20ž 0" N 014° 22ž 7" E
B. 45° 19ž 5" N 014° 24ž 6" E
C. 45° 17ž 1" N 014° 21ž 3" E
D. 45° 17ž 5" N 014° 20ž 0" E
riječki bazen omeđen je spojnicama točaka:
A. 45° 20ž 0" N 014° 25ž 1" E
B. 45° 19ž 2" N 014° 27ž 9" E
C. 45° 18ž 7" N 014° 27ž 6" E
D. 45° 18ž 4" N 014° 28ž 5" E
E. 45° 15ž 1" N 014° 27ž 1" E
F. 45° 16ž 4" N 014° 23ž 2" E
G. 45° 19ž 3" N 014° 25ž 3" E
2. BAZEN RAŠA
- morski dio
- bazen Raša - Bršica omeđen je spojnicama točaka:
A. 45° 02ž 00" N 014° 03ž 12" E
B. 45° 02ž 00" N 014° 03ž 06" E
C. 45° 01ž 30" N 014° 03ž 06" E
D. 45° 01ž 30" N 014° 03ž 30" E
III.
Slobodna zona iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom: Slobodna zona luke Rijeka.
IV.
Slobodna zona luke Rijeka osniva se radi obavljanja djelatnosti: proizvodnje robe, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko i posredovanja u trgovini, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba, te pružanje usluga osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu i ukrcaja i iskrcaja putnika.
V.
Lučka uprava Rijeka dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke osigurati sredstva za osnivanje i početak rada zone te donijeti akt o osnivanju zone.
VI.
Slobodna zona luke Rijeka može započeti s radom kad se donese rješenje da su ispunjeni uvjeti za početak rada zone, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 19. lipnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti