POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - upravna praksa - pravilnik o paušalnom - pravilnik o objavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljem odredbi članaka 8. i 11. stavak 2., a u svezi s člankom 12. stavak 1. točka 2. i 11. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 107/95, dalje: Zakon) te članaka 18. stavak 1., 28. stavak 1., 40. stavak 1. i 50. stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja 1997. godine donijela je
ODLUKU
O VISINI ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI
Članak 1.
Komisija naplaćuje administrativne pristojbe na:

  1. zahtjev za odobrenje prospekta kod izdavanja vrijednosnih papira javnom ponudom,
  2. zahtjev za odobrenje skraćenog prospekta kod izdavanja vrijednosnih papira privatnog izdanja,
  3. zahtjev za produženje roka za upis i uplatu vrijednosnih papira iz točke 1. i 2. ove odluke,
  4. zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja:

a) za osnivanje društva za poslovanje vrijednosnim papirima
b) za osnivanje društva za upravljanje investicijskim fondovima
5. zahtjev za izdavanje dozvole društvu za obavljanje poslova vrijednosnim papirima,
6. zahtjev za izdavanje dozvole fizičkoj osobi za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima,
7. zahtjev za produženje dozvole fizičkoj osobi za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima,
8. zahtjev za izdavanje dozvole fizičkoj osobi za obavljanje poslova investicijskog savjetnika,
9. zahtjev za odobrenje statuta i akata burze i uređenih javnih tržišta,
10. zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz članka 58. stavak 1. Zakona,
11. zahtjev za izdavanje odobrenja za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima,
12. zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje investicijskog fonda,
13. zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor depozitne bnke temeljem ugovora između društva za upravljanje investicijskim fondovima i depozitne banke,
14. zahtjev za polaganje ispita za ovlaštenog posrednika,
15. sve ostale zahtjeve koji se podnose Komisiji
Članak 2.
Administrativna pristojba na podnošenje zahtjeva iz prethodnog članka:
1. na zahtjev iz članka 1. stavak 1. točka 1., određuje se u postotku od ukupne nominalne vrijednosti izdanih vrijednosnih papira:
1.1. ako je vrijednost cjelokupne emisije manja
od 3.500.000,00 0,15%

1.2. ako je vrijednost cjelokupne emisije
od 3.500.000,00-17.500.000,00 kuna 0,10%

1.3. ako je vrijednost cjelokupne emisije
veća od 17.500.000,00 kuna 0,05%

2. na zahtjev iz članka 1. stavak 1. točka 2., određuje se u postotku od ukupne nominalne
vrijednosti izdanih vrijednosnih papira:

2.1. ako je vrijednost cjelokupne emisije manja
od 3.500.000,00 kuna 0,20%

2.2. ako je vrijednost cjelokupne emisije od
3.500.000,00-17.500.000,00 kuna 0,15%

2.3. ako je vrijednost cjelokupne emisije veća
od 17.500.000,00 kuna 0,10%

3. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 3. iznosi 500,00 kuna

4. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 4. a) i 4. b) iznosi 100,00 kuna

5. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 6. iznosi 5.000,00 kuna

6. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 6. iznosi 500,00 kuna

7. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 7. iznosi 350,00 kuna

8. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 8. iznosi 500,00 kuna

9. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 9. iznosi 5.000,00 kuna

10. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 10. iznosi 3.000,00 kuna

11. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 11. iznosi 5.000,00 kuna

12. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 12. iznosi 3.000,00 kuna

13. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 13. iznosi 5.000,00 kuna

14. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 14. iznosi 1.000,00 kuna

15. na zahtjev iz članka 1. stavak 1.
točka 15. iznosi 100,00 kuna

Članak 3.

  1. Administrativne pristojbe iz prethodnog članka moraju biti uplaćene prije podnošenja zahtjeva Komisiji.
  2. Dokaz o izvršenoj uplati mora biti priložen zahtjevu koji se podnosi.

Članak 4.

  1. Administrativne pristojbe iz članka 2. ove odluke uplaćuju se u korist proračuna Republike Hrvatske.
  2. Tehničke upute oko uplate administrativnih pristojbi iz prethodnog stavka propisuje Komisija.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se na sva rješenja izdana od dana imenovanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.
Klasa: 412-01/97-01/02
Urbroj: 567-97-2
Zagreb, 22. svibnja 1997.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti