POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - poslovna matica - naredba o prestanku - odluka o pristupanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 58/93) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
Članak I.
U Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("Narodne novine" br. 62/94) članak 9. mijenja se i glasi:
"Iznimno, kategorija ugroženosti od požara u koju se razvrstava građevina ili prostor iz članka 6. ovoga Pravilnika odnosno broj vatrogasaca određen člankom 8. ovoga Pravilnika može se promijeniti ako je vlasnik odnosno korisnik građevine ili prostora dodatno poduzeo tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara (stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara, požarni sektori i sl.).
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kategorija ugroženosti od požara odnosno broj vatrogasaca određivat će se na temelju u svijetu priznatih metoda za izradu procjene ugroženosti od požara, koju je dužan izraditi vlasnik odnosno korisnik građevine ili prostora.
Ako je procjenom ugroženosti od požara predviđeno poduzimanje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara mjere se moraju provesti prije podnošenja zahtjeva za promjenu kategorije ugroženosti od požara.
Zahtjev za promjenu kategorije ugroženosti od požara odnosno promjenu broja vatrogasaca, sa procjenom ugroženosti od požara, podnosi se policijskoj upravi na čijem području se nalazi građevina ili prostor za koji se traži promjena kategorije ugroženosti od požara.
O zahtjevu za promjenu kategorije ugroženosti od požara odnosno promjenu broja vatrogasaca policijska uprava iz stavka 4. ovoga članka odlučuje rješenjem."
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-90-5711/1-97
Zagreb, 17. veljače 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti