POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - polazna osnova - naredba o kategorijama - ispravak odluke dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O PROVOĐENJU REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se provođenje mjera iz Rezolucije 731 (1992), Rezolucije 748 (1992) i Rezolucije 883 (1993) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Članak 2.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje robe u Socijalističku Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju (u daljnjem tekstu: Libiju), kao i sve gospodarske aktivnosti čija je svrha opskrba Libije opremom, sirovinama i materijalom, kao i davanje licenci za proizvodnju te robe.
Popis robe iz stavka 1. ovog članka naveden je u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.
Iznimno, poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se obaviti uz posebno odobrenje ministra gospodarstva.
Članak 3.
Zabranjuje se Vladi ili tijelima vlasti Libije, pravnim i fizičkim osobama iz Libije koje imaju novčana sredstva, potraživanja ili prava po osnovu robno-novčanih, financijskih, imovinskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, a kojima je vlasnik ili djeluju u korist Vlade ili tijela vlasti Libije, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima, kao i njihov prijenos na druge osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.
Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se i na izvršavanje sporazuma i ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Rezolucije 883 (1993) odnosno prije 1. prosinca 1993. godine.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odgovarajuće se odnose na libijske projekte i na one strane osobe koje su u vlasništvu, pod nadzorom, ili djeluju u korist Libije.
Članak 4.
Odredbe članka 3. ove Uredbe ne odnose se na novčana i druga financijska sredstva ili potraživanja koja potječu od prodaje ili isporuke nafte i naftnih derivata, zemnog plina i derivata plina, poljoprivrednih proizvoda, porijeklom iz Libije i izvezenih iz Libije nakon 1. prosinca 1993. godine, uz uvjet da se ta sredstva vode na posebnim računima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.
Članak 5.
Zabranjuje se otvaranje ureda libijske zrakoplovne kompanije Libyan Arab Airlines u Republici Hrvatskoj.
Zabranjuje se avio prijevoznicima i drugim pravnim osobama iz Republike Hrvatske kupnja i prodaja avionskih karata Lybian Arab Airlinesa uključivo i obavljanje prihvata i indosiranja karata i drugih dokumenata koje izdaje ta zrakoplovna kompanija.
Članak 6.
Zabranjuje se domaćim i stranim zrakoplovima polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije ili njihovo slijetanje ako polaze s tog teritorija, osim ako let nije odobrio Odbor Vijeća sigurnosti.
Članak 7.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama:

 1. zaključivanje ili obnavljanje ugovora za isporuku u Libiju zrakoplova i dijelova zrakoplova;
 2. pružanje tehničkih usluga ili usluga održavanja zrakoplova i dijelova zrakoplova namijenjenih Libiji ili u vlasništvu osoba iz Libije;
 3. izvoz i isporuka materijala namijenjenog izgradnji i održavanju civilnih i vojnih zračnih luka i pratećih objekata i opreme u Libiji, kao i pružanje tehničkih i drugih usluga namijenjenih održavanju civilnih i vojnih zračnih luka ili pratećih objekata i uređaja, osim sigurnosne opreme i usluga koje se izravno odnose na kontrolu civilnog zračnog prometa;
 4. obuka i pružanje savjeta i pomoći libijskim pilotima i drugom osoblju za održavanje zrakoplova ili uzletišta u Libiji;
 5. osiguranje ili obnavljanje osiguranja za zrakoplove u vlasništvu osoba iz Libije.

Članak 8.
Ministar gospodarstva po prethodno pribavljenom mišljenju ministra financija i ministra pomorstva, prometa i veza će po potrebi donijeti propis kojim će se urediti način i postupak u svezi s odobravanjem izvoza i iznošenja robe i usluga u Libiju, kao i plaćanja robe i usluga u Libiju, te postupanje sa zrakoplovima i drugim prijevoznim sredstvima porijeklom iz Libije, u vlasništvu ili pod nadzorom osoba iz Libije.
Članak 9.
Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 2. ove Uredbe;
 2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije, protivno članku 3. ove Uredbe:
 3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj, protivno članku 5. ove Uredbe;
 4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihvat i indosiranje karata i drugih dokumenata koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5. ove Uredbe;
 5. ako obavlja polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno, ako obavlja slijetanja u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 6. ove Uredbe;
 6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7. ove Uredbe.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 10.
Novčanom kaznom od 4.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako izvozi i iznosi robe i usluge i obavlja druge gospodarske aktivnosti protivno odredbi članka 1. ove Uredbe;
 2. ako omogući raspolaganje novčanim sredstvima i potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 3. ove Uredbe;
 3. ako omogući otvaranje ureda Libyan Arab Airlinesa u Republici Hrvatskoj, protivno članku 5. ove Uredbe;
 4. ako kupuje i prodaje avionske karte, i obavlja prihvat i indosiranje karata i drugih dokumenata koje izdaje libijska zrakoplovna kompanija, protivno članku 5. ove Uredbe;
 5. ako obavlja polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju Libije odnosno ako obavlja slijetanja u Republici Hrvatskoj, protivno odredbi članka 6. ove Uredbe;
 6. ako obavlja gospodarske aktivnosti protivno odredbama članka 7. ove Uredbe.

Članak 11.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije ("Narodne novine", broj 25/96).
Članak 12.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 004-01/95-02/06
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.Prilog
POPIS ROBE
iz stavka 1. članka 2. Uredbe o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije
I. Crpke srednjeg ili velikog kapaciteta čiji kapacitet iznosi 350 kubičnih metara na sat ili više, te pogonski dijelovi (plinske turbine i električni motori) namijenjeni za prijevoz sirove nafte i zemnog plina.
II. Opreme za terminale za sirovu naftu:
- plutače za ukrcaj ili jednostruki vezovi,
- savitljiva crijeva za povezivanje podvodnih razdjelnika te jednostruki vezovi i plutajuća ukrcajna savitljiva crijeva velikih dimenzija (od 12 do 16 inča),
- sidreni lanci,
III. Oprema koja nije specijalno konstruirana za terminale za sirovu naftu, ali se može koristiti u tu svrhu zbog svog velikog kapaciteta;
- ukrcajne crpke velikog kapaciteta (4.000 mł/h) male tlačne visine (10 bara),
- pomoćne crpke u granicama istih brzina, protoka,
- alati za unutarnji pregled cjevovoda i naprave za čišćenje (npr. strugala za cijevi - 16 inča i više),
- mjerna oprema velikog kapaciteta (1.000 mł/h i više).
IV. Oprema za rafinerije:
- kotlovi koji udovoljavaju normama ASME 1,
- peći koje udovoljavaju normama ASME 8,
- kolone za naftne frakcije koje udovoljavaju normama ASME 8,
- crpke koje udovoljavaju normama API 610,
- katalitički reaktori koji udovoljavaju normama ASME 8,
- gotovi katalizatori, uključujući:
- katalizatore koji sadrže platinu
- katalizatore koji sadrže molibden.
V. Rezervni dijelovi za stavke I. do IV.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti