POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - podzakonska pravila - pravilnik o natječajima - rješenje o odobrenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine," broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se uvjeti odobravanja financijskih kredita, odnosno zajmova javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave, te Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: pravne osobe).
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe smiju odobravati financijske kredite odnosno zajmove drugim pravnim osobama, uz uvjet da kamatna stopa nije manja od kamate na Tržištu novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d., Zagreb.
Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na odobravanje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz članka 1. ove Uredbe.
Članak 3.
Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na zajmove koje odobravaju pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe izravno ili putem sindikalnih podružnica svojim zaposlenicima te na pravne osobe iz članka 1. ove Uredbe, ako odobravaju zajmove putem Tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d., Zagreb, kao i na društva za osiguranje i društva za reosiguranje u pretežito državnom vlasništvu koja, sukladno Zakonu o osiguranju mogu odobravati zajmove i ulagati slobodna novčana sredstva.
Članak 4.
Kaznom u iznosu od 60.000 do 300.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ove Uredbe.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna.
Članak 5.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba ("Narodne novine," broj 36/96).
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 450-05/97-01/01
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 20. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti