POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - osnovno pravo - odluka o trajnom - odluka o imenovallju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93, 90/96. i 98/96.) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1997. godine, donio je
ODLUKU
O VISINI I NAČINU FORMIRANJA POSEBNIH REZERVI ZA OSIGURANJE OD POTENCIJALNIH GUBITAKA BANAKA I ŠTEDIONICA
UVOD
1. Radi sigurnosti i stabilnosti poslovanja, banke i štedionice (u daljnjem tekstu: banka) dužne su formirati posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih bilančnih i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka u visini, na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom.
POSEBNE REZERVE ZA NEIDENTIFICIRANE GUBITKE
2. Posebne rezerve za neidentificirane gubitke namijenjene su osiguranju od budućih gubitaka koji nisu utvrđeni raspoređivanjem bilančnih i izvanbilančnih potraživanja prema Odluci o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka (u daljnjem tekstu: Odluka o raspoređivanju potraživanja).
3. Banka je dužna formirati posebne rezerve za neidentificirane gubitke u visini od najmanje 1% iznosa potraživanja koja su, u skladu s Odlukom o raspoređivanju potraživanja raspoređena u skupinu A, osim za potraživanja od Narodne banke Hrvatske, od Republike Hrvatske i od vladinih agencija za koje je osigurano plaćanje u proračunu Republike Hrvatske.
4. Posebne rezerve za neidentificirane gubitke banka formira na teret svojih rashoda i knjiži ih na posebnom računu u pasivi bilance.
POSEBNE REZERVE ZA IDENTIFICIRANE GUBITKE
5. Posebne rezerve za identificirane gubitke namijenjene su pokrivanju potencijalnih gubitaka iz potraživanja koja su predmet raspoređivanja prema Odluci o raspoređivanju potraživanja.
6. Banka je dužna formirati posebne rezerve za identificirane gubitke u visini utvrđenih potencijalnih gubitaka iz potraživanja raspoređenih, u skladu s točkom 9. Odluke o raspoređivanju potraživanja, u skupine B, C, D i E.
7. Posebne rezerve za identificirane potencijalne gubitke iz bilančnih potraživanja banka formira na teret rashoda i knjiži ih u obliku ispravaka vrijednosti potraživanja u aktivi bilance.
8. Posebne rezerve za identificirane potencijalne gubitke iz izvanbilančnih stavaka banka formira na teret svojih rashoda te ih knjiži na posebnom računu u pasivi bilance.
PROVOĐENJE OVE ODLUKE
9. Banka tromjesečno utvrđuje posebne rezerve za osiguranje od neidentificiranih i identificiranih potencijalnih gubitaka na temelju obavljenog raspoređivanja potraživanja.
10. Banka je dužna knjigovodstveno formirati posebne rezerve za osiguranje od neidentificiranih i identificiranih gubitaka, u skladu s ovom Odlukom, prema stanju posljednjeg dana u godini u roku od pet dana nakon isteka roka propisanog za prihvaćanje financijskog i godišnjeg izvještaja od strane vlasnika banke.
Tijekom godine banka je dužna knjigovodstveno formirati posebne rezerve za osiguranje od neidentificiranih i identificiranih potencijalnih gubitaka najkasnije mjesec dana nakon isteka tromjesečja.
11. Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka ("Narodne novine" broj 107/93. i 15/94.).
12. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
O.br. 379/97.
Zagreb, 5. ožujka 1997.
Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti