POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sudovi - pravilnik o informacijskoj - naredba o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuđača lijekova (klasa: 025-04/96-01/101, ur.broj: 338-01-04-96-1 od 18. prosinca 1996. godine) i Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača lijekova (klasa: 025-04/97-01/40, ur.br.: 338-01-04-97-1 od 30. travnja 1997. godine) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 31. sjednici održanoj 29. travnja 1997. godine donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 2.
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
Lijekovi u Listi lijekova koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom "R" u zadnjem stupcu Liste lijekova.
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka, nezaštićeno ime lijeka, definiranu dnevnu dozu (DDD), jediničnu mjeru, način primjene, dobavljača, proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik lijeka, cijenu lijeka za definiranu dnevnu dozu, cijenu lijeka za oblik lijeka i cijenu za originalno pakovanje lijeka.
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 31/95) i Odluka o Listi lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 51/93, 94/93, 96/94 i 31/95).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1997. godine.
Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka za lijekove koji nisu bili utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odlukom o Listi lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Lista lijekova se primjenjuje danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/97-01/39
Ur.broj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 30. travnja 1997.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate LjubičićLista lijekova
(podijeljena na 4 dijela radi lakšeg učitavanja)
I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti