POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - osnovni zakoni - pravilnik o pasminama - odluka o dodjeljivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 71. podstavke 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97 - pročišćeni tekst), članka 10. podstavke 8. i članka 13. podstavke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 25. srpnja 1997. donosi
ODLUKU
O OBUSTAVI INVESTICIJSKIH ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA UKLJUČENIM U MREŽU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Zdravstvene ustanove, koje su uključene u mrežu zdravstvene djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, sredstva ostvarena ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zavod) ne mogu koristiti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, te nabavu nove, odnosno zamjenu postojeće medicinske ili nemedicinske opreme.
Sredstva, koja zdravstvene ustanove ostvare izvan sustava obveznog zdravstvenog osiguranja, iz sredstava donacija, te na osnovi investicijskih ulaganja vlasnika zdravstvene ustanove, nisu obuhvaćena utvrđenim ograničenjima, uz uvjet da se time ne proširuje ugovorena zdravstvena djelatnost iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 2.
Direktor Zavoda uz suglasnost ministra zdravstva iznimno može donijeti posebnu odluku o izuzeću od obustave investicijskih ulaganja iz članka 1. stavke 1. ove Odluke.
Zahtjev za izuzeće s obrazloženjem podnosi se direktoru Zavoda.
Članak 3.
Odredbe članka 1. ove Odluke ne primjenjuju se glede ranije započetih investicijskih ulaganja za koja zdravstvene ustanove posjeduju odobrenja sukladno ranije vrijedećim odlukama zavoda.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/97) i Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 62/97.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" i vrijedi do 31. prosinca 1997. godine.
Klasa: 025-04/97-01/60
Urbroj: 338-04-97-1
Zagreb, 25. srpnja 1997.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti