POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - osnovne informacije - odluka o zajamčenoj - odluka o strukturi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 1997. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ GARANCIJSKOJ AGENCIJI
Članak 1.
U Zakonu o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", broj 29/94) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Ovim Zakonom osniva se Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) kao posebna financijska institucija."
Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Ciljevi su Agencije potpora osnivanju i razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
"(2) Pod pojmom poduzetništva, u smislu ovoga Zakona, smatraju se djelatnosti koje samostalno i trajno obavljaju mala i srednja privatna trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge i zadrugari, individualni poljodjelci i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju takvu djelatnost sukladno važećim propisima (u daljnjem tekstu: poduzetnici)."
U stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi "banke i štedionice" stavlja se zarez i dodaju riječi "te druge pravne osobe - kreditori", a riječ "malim" briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Statutom Agencije određuju se pobliža mjerila za utvrđivanje statusa malog i srednjeg trgovačkog društva u smislu ovoga Zakona."
Članak 4.
U članku 14. točka 3. mijenja se i glasi:
"3. mjerilima za utvrđivanje statusa malog i srednjeg trgovačkog društva,".
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1997. godine.
Klasa: 450-02/94-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 13. ožujka 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti