POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - opće odredbe - opća pravila i uvjeti ugovaranja - izvadak iz odluka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96 - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU ZNANSTVENIH PODRUČJA
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se znanstvena područja, znanstvena polja unutar znanstvenih područja, te znanstvene grane unutar znanstvenih polja, s pripadajućim klasifikacijskim oznakama.
Članak 2.
Znanstvena područja su:

  1. PRIRODNE ZNANOSTI
  2. TEHNIČKE ZNANOSTI
  3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
  4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
  5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
  6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI.

Članak 3.
Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polja:
1.01 Biologija
1.02 Fizika
1.03 Geoznanosti
1.04 Kemija

  1. Matematika
  2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:
2.01 Arhitektura i urbanizam
2.02 Brodogradnja
2.03 Elektrotehnika
2.04 Geodezija
2.05 Građevinarstvo
2.06 Grafička tehnologija
2.07 Kemijsko inženjerstvo
2.08 Metalurgija
2.09 Računarstvo
2.10 Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
2.11 Strojarstvo
2.12 Tehnologija prometa i transport
2.13 Tekstilna tehnologija
2.14 Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
2.15 Druge temeljne tehničke znanosti
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polja:
3.01 Temeljne medicinske znanosti
3.02 Kliničke medicinske znanosti
3.03 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
3.04 Veterinarska medicina
3.05 Stomatologija
3.06 Farmacija
3.07 Druge grane kliničke medicine
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polja:
4.01 Agronomija
4.02 Šumarstvo
4.03 Biotehnologija
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polja:
5.01 Ekonomija
5.02 Pravo
5.03 Politologija
5.04 Informacijske znanosti
5.05 Sociologija
5.06 Psihologija
5.07 Odgojne znanosti
5.08 Demografija
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polja:
6.01 Povijest
6.02 Arheologija
6.03 Znanost o jeziku i književnosti (filologija)
6.04 Filozofija
6.05 Znanost o umjetnosti
6.06 Etnologija i antropologija
6.07 Teologija
Članak 4.
Znanstvene grane unutar znanstvenih polja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Polje
1.01 Biologija
Grane:
1.01.01 biologija
1.01.02 ekologija
1.01.03 botanika
1.01.04 mikrobiologija
1.01.05 zoologija
1.01.06 genetika
1.01.07 biokemija
1.01.08 molekularna biologija
1.01.09 ostalo
Polje
1.02 Fizika
Grane:
1.02.01 fizika
1.02.02 astronomija i astrofizika
1.02.03 geofizika
1.02.04 biofizika
1.02.05 meteorologija
1.02.06 ostalo
Polje
1.03 Geoznanosti
Grane:
1.03.01 geologija
1.03.02 minerologija
1.03.03 geografija
1.03.04 ostalo
Polje
1.04 Kemija
Grane:
1.04.01 kemija
Polje
1.05 Matematika
Grane:
1.05.01 matematika
1.05.02 primijenjena matematika i matematičko modeliranje
1.05.03 statistika
1.05.04 računarstvo

  1. ostalo
  2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje
2.01 Arhitektura i urbanizam
Grane:
2.01.01 arhitektonsko projektiranje
2.01.02 urbanističko i prostorno planiranje
2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
2.01.04 razvoj arhitekture i urbanizma i obnova graditeljskog naslijeđa
2.01.05 vrtna i pejsažna arhitektura
Polje
2.02 Brodogradnja
Grane
2.02.01 konstrukcija plovnih objekata
2.02.02 hidromehanika plovnih objekata
2.02.03 osnivanje plovnih objekata
2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata
Polje
2.03 Elektrotehnika
Grane:
2.03.01 elektroenergetika
2.03.02 elektrostrojarstvo
2.03.03 elektronika
2.03.04 telekomunikacije i informatika
2.03.05 radiokomunikacije
Polje
2.04 Geodezija
Grane:
2.04.01 kartografija
2.04.02 fotogrametrija
2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
2.04.04 primijenjena geodezija
Polje
2.05 Građevinarstvo
Grane:
2.05.01 geotehnika
2.05.02 nosive konstrukcije
2.05.03 hidrotehnika
2.05.04 prometnice
Polje
2.06 Grafička tehnologija
Grana:
2.06.01 procesi grafičke reprodukcije
Polje
2.07 Kemijsko inženjerstvo
Grane:
2.07.01 reakcijsko inženjerstvo
2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi
2.07.03 analiza i sinteza procesa
2.07.04 inženjerstvo
2.07.05 procesi
Polje
2.08 Metalurgija
Grane:
2.08.01 procesna metalurgija
2.08.02 mehanička metalurgija
2.08.03 fizička metalurgija
Polje
2.09 Računarstvo
Grane:
2.09.01 arhitektura računalnih sustava
2.09.02 informacijski sustavi
2.09.03 obradba informacija
2.09.04 umjetna inteligencija
2.09.05 procesno računarstvo
Polje
2.10 Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Grane:
2.10.01 rudarstvo
2.10.02 naftno rudarstvo
2.10.03 geološko inženjerstvo
Polje
2.11 Strojarstvo
Grane:
2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)
2.11.02 procesno energetsko strojarstvo
2.11.03 proizvodno strojarstvo
2.11.04 brodsko strojarstvo
Polje
2.12 Tehnologija prometa i transport
Grane:
2.12.01 cestovni i željeznički promet
2.12.02 pomorski i rječni promet
2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet
2.12.04 zračni promet
Polje
2.13 Tekstilna tehnologija
Grane:
2.13.01 tekstilno mehaničko inženjerstvo
2.13.02 tekstilna kemija
2.13.03 odjevna tehnologija
2.13.04 dizajn tekstila i odjeće
Polje
2.14 Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Grane:
2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica
2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje
2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama
Polje
2.15 Druge temeljne tehničke znanosti
Grane:
2.15.01 automatika
2.15.02 energetika
2.15.03 materijali
2.15.04 organizacija rada i proizvodnje
2.15.05 tehnička mehanika i mehanika fluida
2.15.06 termodinamika
2.15.07 zaštita okoliša
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Polja:
3.01 Temeljne medicinske znanosti
3.02 Kliničke medicinske znanosti
3.03 Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
3.04 Veterinarska medicina
3.05 Stomatologija
3.06 Farmacija
3.07 Druge grane kliničke medicine
Grane:
01 anatomija
02 citologija, histologija i embriologija
03 fiziologija
04 genetika
05 neuroznanost
06 imunologija i imunohematologija
07 klinička kemija i laboratorijska medicina
08 medicinska biokemija
09 medicinska mikrobiologija
10 patologija
11 farmakologija i toksikologija
12 anesteziologija
13 pedijatrija
14 ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina
15 interna medicina
16 kirurgija
17 neurologija
18 psihijatrija
19 radiologija
20 otorinolaringologija
21 urologija
22 onkologija
23 nuklearna medicina
24 klinička farmakologija s toksikologijom
25 dermatologija
26 fizikalna medicina i rehabilitacija
27 infektologija
28 ortopedija
29 oftamologija
30 sudska medicina
31 opća medicina
32 javno zdravstvo
33 socijalna medicina
34 medicina rada
35 higijena
36 sestrinstvo
37 zdravstvena ekologija
38 epidemiologija
39 veterinarska medicina
40 stomatologija i oralna kirurgija
41 farmacija
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Polje
4.01 Agronomija
Grane:
4.01.01 ekonomika
4.01.02 ekologija
4.01.03 bilinogojstvo
4.01.04 stočarstvo
4.01.05 uređenje krajobraza
4.01.06 ribarstvo
4.01.07 poljoprivredna tehnologija
4.01.08 fitomedicina
Polje
4.02 Šumarstvo
Grane:
4.02.01 uzgajanje šuma
4.02.02 hortikultura
4.02.03 uređivanje i zaštita šuma
4.02.04 iskorištavanje šuma
4.02.05 materijali
4.02.06 konstrukcije
4.02.07 drvna tehnologija
Polje
4.03 Biotehnologija
Grane:
4.03.01 biologija
4.03.02 inženjerstvo
4.03.03 upravljanje i kontrola kvalitete hrane i pića
4.03.04 otpadne tvari
4.03.05 nutricionizam
4.03.06 prehrambena tehnologija
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Polje
5.01 Ekonomija
Grane:
5.01.01 opća ekonomija
5.01.02 ekonomika poduzetništva
5.01.03 financije i fiskalna politika
5.01.04 kvantitativna ekonomija
5.01.05 management i upravljanje
5.01.06 međunarodna ekonomija
Polje
5.02 Pravo
Grane:
5.02.01 povijest prava i države
5.02.02 rimsko pravo
5.02.03 teorija prava i države
5.02.04 ustavno pravo
5.02.05 kazneno pravo i kazneno procesno pravo
5.02.06 građansko pravo i građansko procesno pravo
5.02.07 obiteljsko pravo
5.02.08 međunarodno pravo
5.02.09 financijsko pravo
5.02.10 upravno pravo i uprava
5.02.11 trgovačko pravo i pravo društava
5.02.12 pomorsko i općeprometno pravo
5.02.13 međunarodno privatno pravo
5.02.14 radno i socijalno pravo
Polje
5.03 Politologija
Grane:
5.03.01 politologija
5.03.02 teorija i povijest politike
5.03.03 politička filozofija
Polje
5.04 Informacijske znanosti
Grane:
5.04.01 informacijski sustavi i informatologija
5.04.02 komunikologija
5.04.03 knjižničarstvo
5.04.04 arhivistika i dokumentalistika
5.04.05 muzeologija
Polje
5.05 Sociologija
Grane:
5.05.01 sustavna sociologija
5.05.02 teorijska i povijesna sociologija
5.05.03 metodologija
5.05.04 sociologija znanja
5.05.05 posebne sociologije
Polje
5.06 Psihologija
Grane:
5.06.01 sustavna psihologija
5.06.02 biološka i fiziološka psihologija
5.06.03 razvojna psihologija
5.06.04 socijalna psihologija
5.06.05 klinička psihologija
5.06.06 posebne psihologije
Polje
5.07 Odgojne znanosti
Grane:
5.07.01 opća pedagogija
5.07.02 sustavna pedagogija
5.07.03 didaktika
5.07.04 andragogija
5.07.05 defektologija
5.07.06 logopedija
5.07.07 kineziologija
Polje
5.08 Demografija
Grane:
5.08.01 demografija
5.08.02 demogeografija
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Polje
6.01 Povijest
Grane:
6.01.01 opća povijest
6.01.02 nacionalna povijest
6.01.03 pomoćne povijesne znanosti
Polje
6.02 Arheologija
Grane:
6.02.01 prapovijesna arheologija
6.02.02 antička arheologija
6.02.03 srednjovjekovna arheologija
Polje
6.03 Znanost o jeziku i književnosti (filologija)
Grane:
6.03.01 jezikoslovlje
6.03.02 teorija i povijest književnosti
6.03.03 kroatistika
6.03.04 slavistika
6.03.05 anglistika
6.03.06 germanistika
6.03.07 romanistika
6.03.08 klasična filologija
6.03.09 orijentalna i ostale filologije
6.03.10 leksikografija i enciklopedika
Polje
6.04 Filozofija
Grane:
6.04.01 logika
6.04.02 ontologija
6.04.03 spoznajna teorija
6.04.04 estetika
6.04.05 etika
6.04.06 povijest filozofije
Polje
6.05 Znanost o umjetnosti
Grane:
6.05.01 povijest umjetnosti
6.05.02 likovne umjetnosti
6.05.03 teatrologija
6.05.04 muzikologija
6.05.05 teorija umjetnosti
Polje
6.06 Etnologija i antropologija
Grane:
6.06.01 antropologija
6.06.02 etnologija
6.06.03 folkloristika
Polje
6.07 Teologija
Grane:
6.07.01 dogmatika
6.07.02 moralna teologija
6.07.03 pastoralna teologija
6.07.04 egzegeza
6.07.05 crkvena povijest
Članak 5.
U području biomedicinskih znanosti prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati podjela na područja i polja uređena po prijašnjim propisima.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."
Klasa: 640-01/97-04/020
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 6. ožujka 1997.
Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti