POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - opće deklaracije - program općeg dijela - pravilnik o prijenosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 75/93, 11/94 i 55/96) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA DAVANJE U ZAKUP ZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I LJEČILIŠTA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta ("Narodne novine" br. 6/96) u članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Ugovor o zakupu jedinice zakupa prestaje kad zakupac ostvari pravo na mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju".
Članak 2.
U članku 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na ordinacije medicine rada".
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 3.
U članku 14. stavku 1. iza podstavka 10. dodaje se podstavak 11. koji glasi:
"- ordinacije medicine rada".
Članak 4.
U članku 15. podstavak 9. briše se.
Članak 5.
U članku 17. stavku 2. iza riječi: "natječaja" briše se točka i dodaju riječi: "sukladno odredbama članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 91/96).
Članak 6.
U članku 18. stavku 2. iza riječi: "prostora" briše se točka i dodaju riječi: "u skladu s odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora".
Članak 7.
Upravna vijeća domova zdravlja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izraditi će uz suglasnost županije dopunu programa zakupa koja se odnosi na zakup ordinacija medicine rada.
Upravna vijeća domova zdravlja će najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti odluku o davanju u zakup ordinacija medicine rada.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/0095
Urbroj: 534-02-30-97-0001
Zagreb, 28. veljače 1997.
Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti