POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - opće deklaracije - odluka o klasifikaciji - naredba o najvećem ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Na temelju članka 167. stavka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 75/93. i 11/94. i 55/96.) Vijeće Hrvatske liječničke komore na svojoj 3. sjednici od 13. prosinca 1996. donosi
PRAVILNIK
O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA LIJEČNIKA PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o načinu oglašavanja rada liječnika privatne prakse (u nastavku teksta: Pravilnik) određuje se način oglašavanja rada liječnika koji obavljaju privatnu praksu temeljem rješenja o odobrenju za rad ministra zdravstva.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na liječnike koji rade u državnim i županijskim zdravstvenim ustanovama, a kojima je, po odobrenju ministra zdravstva i po pribavljenom mišljenju Hrvatske liječničke komore (u nastavku teksta: Komora), omogućen rad u trećini radnog vremena u privatnoj praksi prema članku 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na način oglašavanja zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu.
Članak 2.
Liječnici i zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, mogu oglašavati svoj rad na građevini u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje prakse sukladno rješenju Ministarstva zdravstva odnosno pozitivnim propisima te u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 3.
Oglas sadržava ime i prezime, stručno i znanstveno zvanje liječnika koji je nositelj privatne prakse, odnosno naziv zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, a mora sadržavati oznaku djelatnosti koja se obavlja u privatnoj praksi, radno vrijeme te adresu ili telefon ordinacije.
Oglašeni ili objavljeni odnosno emitirani oglas mora biti sročen na način koji u potpunosti odgovara etičkim, stručnim i znanstvenim principima medicinske struke i u skladu s Kodeksom medicinske etike i deontologije Komore.
Oglas smije sadržavati posebno znakovlje samo u smislu uobičajenog znaka liječništva (zmija s Eskulapovim štapom).
Oglašavanje liječničke ordinacije na uličnim panoima, osim neophodnih smjerokaza za ordinaciju, i sredstvima javnog prijevoza nije dozvoljeno.
Samoisticanje pri oglašavanju nije dozvoljeno.
Nije dopušteno oglašavanje privatne prakse u sponzoriranim i tzv. kontakt emisijama u kojima sudjeluje liječnik iz članka 1. ovog Pravilnika.
Članak 4.
Oglašavanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka dopušteno je u okviru odobrene djelatnosti.
Oglašavanje dijagnostike kao rentgen dijagnostike, ultrazvuka, laboratorijskih i endoskopskih pretraga te drugih dijagnostičkih pretraga, kao i terapijskih postupaka dozvoljeno je ukoliko zdravstveni djelatnik iz članka 1. ovog Pravilnika ima odgovarajući dokument koji potvrđuje vladanje određenom vještinom.
O vjerodostojnosti dokumentacije odlučuje Komisija za staleška pitanja, liječnika koji obavljaju privatnu praksu. Komisija može konzultirati stručna društva.
Članak 5.
Liječnici - specijalisti određenih grana specijalnosti osim specijalisti opće odnosno obiteljske medicine, koji su otvorili privatnu praksu kao ordinaciju opće medicine, ne mogu se oglašavati kao specijalisti.
Članak 6.
Liječnici - specijalisti određenih grana specijalnosti ne mogu se oglašavati kao uži specijalisti bez položenog ispita u skladu s odredbom članka 24. stavka 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine" 33/94) ili ukoliko nisu stekli taj status temeljem članka 27. stavka 1. navedenog Pravilnika.
Dijagnostički i terapijski postupci uže specijalnosti mogu se oglašavati u skladu s člankom 4. ovog Pravilnika.
Članak 7.
Liječnik i zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se želi oglašavati s drugačijim tekstom od onog navedenog u rješenju ministra zdravstva o obavljanju privatne prakse, odnosno zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu, za svaki oglas s novim tekstom mora zatražiti prethodno odobrenje od Komore.
O odobrenju za novi tekst oglasa iz stavka 1. ovog članka odlučuje Komisija za staleška pitanja liječnika koji obavljaju privatnu praksu, s time da prema potrebi konzultira odgovarajuće stručno društvo o točnosti navoda u predviđenom oglasu. Na temelju odluke Komisije Komora donosi rješenje.
Ako su drugi oblici oglašavanja u sredstvima javnog priopćavanja u skladu s rješenjem iz članka 2. ovog Pravilnika, za takvo oglašavanje ne treba prethodno odobrenje Komore.
Članak 8.
Liječniku odnosno zdravstvenoj ustanovi u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika izreći će se, prvi puta, pismena opomena.
Liječniku odnosno zdravstvenoj ustanovi u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se, nakon pismene opomene, ponovno oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika izreći će se novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn.
Liječniku odnosno zdravstvenoj ustanovi u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, koji se po treći puta oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.
U slučaju da se liječnik, iz članka 1. ovog Pravilnika, i po četvrti puta oglasi suprotno odredbama ovog Pravilnika, Komora će predložiti ministru zdravstva donošenje rješenja o prestanku odobrenja za obavljanje privatne prakse u skladu s člankom 133. stavkom 2. točkom 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 75/93, 11/94. i 55/96.).
Članak 9.
Odluke iz članka 8. ovog Pravilnika donosi Komisija za staleška pitanja liječnika koji obavljaju privatnu praksu.
U odluci iz stavka 1. ovog članka Komisija može donijeti privremenu mjeru kojom se zabranjuje oglašavanje na način za koji je ovom odlukom utvrđeno da je suprotan ovom Pravilniku i to do konačnosti odluke.
U slučaju da se liječnik odnosno zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu i dalje oglašava suprotno stavku 2. ovog članka, svako daljnje oglašavanje smatrat će se ponovnim oglašavanjem u smislu članka 8. ovog Pravilnika.
Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka liječnik odnosno zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, kojem je izrečena opomena ili kazna, ima pravo žalbe Vijeću Komore u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
Odluka Vijeća Komore je konačna.
Članak 10.
Liječnici odnosno zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, iz članka 1. ovog Pravilnika, obvezatni su uskladiti oglašavanja rada u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u "Liječničkim novinama" - glasilu Komore, a stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Predsjednik Vijeća
Hrvatske liječničke komore
doc. dr. Darko Manestar, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti