POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - oglasi i uredbe - uredba o porezu - zakoni o izboru ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom žalbi Hrvatske seljačke stranke - HSS i Hrvatske socijalno liberalne stranke - HSLS protiv rješenja Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE
I. Ukidaju se:

  1. rješenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, klasa: 013-01/97-01/02, urbroj: 599-97-125 od 7. ožujka 1997. godine.
  2. rješenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, klasa: 013-01/97-01/01, urbroj: 599-97-127 od 7. ožujka 1997. godine.

II. Poništava se po pravu nadzora u glavi II. (Programska pravila) točki 1. stavku 2. Programskih pravila Hrvatske radio-televizije za praćenje "Izbora 97" prva rečenica koja glasi: "Koalicija više stranaka ima isti tretman kao i stranka koja samostalno nastupa", te dio druge rečenice koji glasi. "ili koalicija stranaka".
III. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Osporenim rješenjima Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske pod 1. i 2. izreke, odbijeni su prigovori Hrvatske seljačke stranke - HSS i Hrvatske socijalno liberalne stranke - HSLS uloženi protiv Programskih pravila Hrvatske radiotelevizije za praćenje "Izbora 97", koja u točki 1. stavku 2. u glavi II. glasi: "Koalicija više stranaka ima isti tretman kao i stranka koja samostalno nastupa. Nezavisna županijska lista ima isti tretman kao stranka ili koalicija stranaka." U žalbama se dalje navodi da su na temelju osporenih odredaba dodjeljivani termini u programima županijskih TV centara te u programu Hrvatske radiotelevizije, čime su stranke podnositeljice stavljene u neravnopravan položaj prema drugim strankama.
Podnositelji žalbe smatraju da su time povrijeđene odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske budući da su tim odredbama izričito izjednačene sve političke stranke te im je dano pravo iznošenja samostalnog programa, a ne zajedničkog koalicijskog programa kojeg koalicije političkih stranaka i ne moraju imati.
HSLS je u žalbi navela i to da se u konkretnom slučaju suradnja stranaka i ne može smatrati koalicijom jer da se radilo o sporazumu o suradnji stranaka te je svaka stranka nastupala samostalno kad je nastupala kao predlagatelj županijskih lista za županijski dom.
Žalbe su osnovane.
Člankom 18. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 30/93, 11/94, 68/95 i 108/96 - nastavno: Zakona) je propisano da od dana kad se objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirna lista državnih lista, odnosno posebnih lista, odnosno županijskih lista, pa do 24 sata prije izbora, svi kandidati za zastupnike i sve političke stranke, koje su predložile kandidate, imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promičbu.
Člankom 19. stavkom 1. Zakona propisano je da je Hrvatska radiotelevizija dužna u razdoblju izborne promičbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa omogućiti svim političkim strankama i manjinskim zajednicama koje sudjeluju na izborima za zastupnike, da u jednakom vremenu izlože svoj izborni program.
Člankom 19. stavkom 2. određeno je da su sva sredstva javnog priopćavanja dužna političkim strankama i manjinskim zajednicama koje sudjeluju na izborima za zastupnike i kandidatima za zastupnike omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promičbu.
Člankom 12. stavkom 2. Zakona propisano je da dvije ili više registriranih stranaka u Republici Hrvatskoj mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, odnosno županijsku listu.
Navedene odredbe izričite su i propisuju dužnost da se svim političkim strankama pruži jednaka mogućnost izlaganja njihovih izbornih programa, i to stranačkih a ne koalicijskih i da pod jednakim uvjetima obavljaju izbornu promičbu.
Navedene odredbe Zakona ne daju osnova da se koalicija više stranaka tretira kao jedna stranka, već izričito određuju da svaka stranka, koja sudjeluje u izborima, ima pravo na jednako vrijeme za izlaganje svog programa, odnosno za izbornu promičbu.
Stoga je pogrešno stajalište, izraženo u rješenjima Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, koje polazi od tvrdnje da je pravo na izlaganje i obrazlaganje programa vezano uz sudjelovanje u izborima u svojstvu predlagatelja lista kandidata, te da stoga položaj stranaka u koaliciji kao predlagatelja treba biti isti kao i položaj jedne stranke, a različit od položaja koji bi svaka od tih stranaka koalicije imala kao predlagatelj da samostalno sudjeluje u izborima. Ovo tim više što je Izborna komisija Republike Hrvatske, svojim pismom - naputkom od 8. listopada 1995. godine, klasa: 013-01/95-01/01, urbroj: 56605-95-99/1, upozorila Hrvatsku radioteleviziju da svaka politička stranka, koja sudjeluje na izborima, ima pravo u jednakom vremenu izložiti svoj izborni program bez obzira da li na izborima nastupa samostalno ili u koaliciji.
Protiv spomenutog stajališta Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske govore i odredbe Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske koje propisuju veći izborni prag (prohibitivnu klauzulu) za koalicijske liste (odnosno liste više stranaka) u odnosu na liste jedne stranke.
Stoga je osporenim rješenjima Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske došlo do povrede odredaba članka 18. i 19. Zakona te je uvaženjem žalbi temeljem odredbe članka 38. podstavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), valjalo ukinuti osporena rješenja (točka I. izreke).
Istodobno je Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitosti izbora utvrdio da je donošenjem osporenih odredbi Programskih pravila za praćenje izbora 97 počinjena takva povreda Zakona koja bi mogla utjecati na rezultate izbora te je te odredbe poništio temeljem članka 38. podstavka 2. i članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Uz poništenje ovih odredaba, Ustavni sud upozorava Hrvatsku radioteleviziju da je i ostale odredbe Programskih pravila, u kojima se uređuju koalicije stranaka, dužna tumačiti i primjenjivati u skladu sa gore navedenim stajalištima Ustavnog suda.
Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-VII-192/199
U-VII-193/1997
Zagreb, 10. ožujka 1997.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti