POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službeni list - nacionalna strategija zaštite - pravilnik o biosigurnosnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović i Ivan Marijan Severinac, u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, temeljem članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, te članka 38. alineja 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u povodu prijedloga Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP na sjednici održanoj dana 5. lipnja 1997. godine, donio je i daje slijedeće
PRIOPĆENJE
Ustavni sud Republike Hrvatske primio je prijedlog Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora za predsjednika Republike.
Podnijetim se prijedlogom osporava zakonitost Programskih pravila Hrvatske radiotelevizije za praćenje izbora za predsjednika Republike 1997. godine (nastavno: Programska pravila) uz istodobno ukazivanje na njihovo kršenje već prvog dana izborne promidžbe (28. svibnja 1997. godine).
Prigovori se obrazlažu slijedećim navodima:
Glava IV. Programskih pravila sadrži odredbe o komercijalnoj promidžbi. Budući da korištenje komercijalne promidžbe ovisi o financijskim mogućnostima pojedinih kandidata, podnositelj prijedloga smatra da to dovodi do narušavanja ravnopravnosti kandidata u postupku promidžbe.
Predlaže da bi komercijalnu promidžbu trebalo onemogućiti ili s obzirom da je zakon ne zabranjuje, barem ograničiti na onoliko minuta koliko kandidati dobivaju na pojedinim redovnim informativnim emisijama.
Podnositelj prijedloga također smatra da u emisijama pod pokroviteljstvom ta oznaka mora biti jasno označena i to stalno, smatrajući da ta riječ (stalno) treba biti izričito unijeta i u odredbe Programskih pravila.
Nastavno, predlagatelj smatra nedopustivim emitiranje spota kojim se reklamira video kaseta pod naslovom "Tuđman", ocijenivši da HRT takvim postupanjem narušava jednakost svih kandidata jer se promiče jedan predsjednički kandidat.
Zaključno predlagatelj upućuje na narušavanje jednakosti kandidata u izbornoj promidžbi kroz ostala sredstva javnog priopćavanja, smatrajući da je objavljivanje izbora tekstova jednog predsjedničkog kandidata, konkretno Dr. Franje Tuđmana, u podlistku "Vjesnika" i "Slobodne Dalmacije" suprotno članku 14. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/1992 i 42/1992, nastavno: Zakona o izboru).
Ustavni sud Republike Hrvatske postupajući po pravu nadzora ocijenjujući razloge prijedloga te pogledavši osporeni spot utvrdio je slijedeće:
Programska pravila nisu sadržajem svojih odredaba protivna Zakonu o izboru.
Ovo stoga što je HRT propisujući Programska pravila, poglavito pravila Glave IV. o komercijalnoj promidžbi, poštivala načelno određenje iz članka 14. stavak 1. Zakona o izboru prema kojem je taj medij dužan omogućiti svakom predsjedničkom kandidatu izlaganje svog izbornog programa u jednakom vremenu.
Glede osporavanja odredbi Programskih pravila o komercijalnoj promidžbi stajalište je Suda da je takva promidžba dopuštena, te da odredbe Glave IV. Programskih pravila o komercijalnoj promidžbi nisu u suprotnosti sa Zakonom o izboru, te nema osnove za njihovo onemogućavanje ili ograničavanje.
Odredbe Programskih pravila koje se odnose na komercijalnu promidžbu valja tumačiti u smislu članka 14. stavak 2. Zakona o izboru. To znači da je HRT dužna osigurati korištenje komercijalne promidžbe, u granicama određenih termina za komercijalnu promidžbu, svim kandidatima pod jednakim uvjetima.
U svezi s daljnjim osporavanjem koje se odnosi na spot kojim se reklamira naprijed naznačena video kaseta ocjena je Suda, a nakon što je osporeni spot pogledan, da takvim emitiranjem nije povrijeđeno ni ograničeno jednako pravo svih na korištenje komercijalne promidžbe.
Naime, radi se o komercijalnoj poruci kakve su uobičajene u komercijalnom programu HRT-a, u kojem se emitira čitav niz takvih komercijalnih poruka u marketingu proizvoda namijenjenom tržištu.
U svezi s prijedlogom da se izrijekom unese riječ stalno u dio Programskih pravila kojim se propisuju pravila o emitiranju emisija pod pokroviteljstvom, ocjena je Suda da takva dopuna nije nužna.
Programska pravila sadrže u Glavi IV. odredbe prema kojima emisije pod pokroviteljstvom moraju imati jasnu oznaku da su pod pokroviteljstvom. U primjeni te odredbe upućuje se HRT da oznake da se radi o emisijama pod pokroviteljstvom moraju biti takve da na primjeren način osiguraju stalno obavještavanje gledatelja takve emisije da se radi upravo o emisiji pod pokroviteljstvom.
Konačno, u svezi s navodima prijedloga o narušavanju jednakosti kandidata u izbornoj promidžbi putem ostalih sredstava javnog priopćavanja, konkretno "Vjesnik" i "Slobodna Dalmacija", a kroz primjenu odredbi članka 14. stavak 2. Zakona o izboru, Sud ocijenjuje te navode neosnovanima.
Naime, polazeći od odredbi Zakona o izboru, objavljivanje tekstova neke osobe, kao što je konkretno objavljivanje tekstova Dr. Franje Tuđmana u "Vjesniku" i "Slobodnoj Dalmaciji", nema značenje izborne promidžbe i ne utječe na osiguravanje jednakih uvjeta svim kandidatima u izbornoj promidžbi. Radi se o pitanju uređivačke politike svake tiskovine te odnosu autora i uredništva tiskovine.
Ovo priopćenje dostavlja se, osim podnositelju prijedloga, i Hrvatskoj informativnoj agenciji (HINA) radi objavljivanja kako bi iznijeta motrišta bila dostupna svima na koje se odnose.
Ovo priopćenje objavit će se i u "Narodnim novinama".
Broj: U-VII-680/1997
Zagreb, 5. lipnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti