POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - odluke i uredbe - zakon o predmetima - program uzgoja ovaca ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAPUTAK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA

  1. U Naputku za provođenje postupka homologacije vozila ("Narodne novine" broj 82/96) u točki 6., stavku 1. riječi: "izdaje potvrdu" zamjenjuju se riječima: "izdaje izjavu".
  2. Iza točke 7. dodaje se točka 7a. koja glasi:

"U slučaju izmjene već homologiranog tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila treba podnijeti Zavodu zahtjev za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila.
U slučaju kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), tada se u narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze (prva faza je izrada osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja, a nadogradnja na tom vozilu je druga faza izrade). Homologacija po fazama izrade vozila moguća je kao homologacija tipa vozila i/ili homologacija pojedinačnog vozila."
3. U točki 8. u stavku 1. umjesto "obrasu" treba stajati riječ "obrascu".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Uz zahtjev iz ove točke prilaže se i prometna dozvola (za rabljena vozila) te za vozila kategorija M2, M3, N2, N3, O3 i O4, proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila)."
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
4. U točki 9. stavku 1. umjesto broje "7" treba stajati brojka "8".
5. Obrazac br. 2. mijenja se i čini sastavni dio ovog naputka.
6. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-02/1-97-3
Zagreb, 2. srpnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v.r.Obrazac br. 2
Podnositelj zahtjeva:

-------------------
(ime i prezime/naziv tvrtke)
-
-----------------------
(adresa)
Mjesto i datum: -------

(naziv i adresa ovlaštene pravne osobe)

Predmet: ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNOG VOZILA

1. Proizvođač i trgovačka oznaka vozila: ---------------
-----------------------------------------------
2. Vrsta vozila i oblik karoserije: ---------------------
-----------------------------------------------
3. VIN oznaka: -------- 4. Godina proizvodnje: -------

Potpis:

------------------


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti