POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - uvid - pravilnik o provođenju - uredba o uredskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
HRVATSKA GARANCIJSKA AGENCIJA
Na temelju članka 2. stavka 3. Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu Ugovora), Ministarstvo gospodarstva i Hrvatska garancijska agencija donosi
POSLOVNIK
O RADU KOMISIJE ZA PRAĆENJE RADA HRVATSKE MREŽE KONZULTANATA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način rada Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata.
Članak 2.
Komisiju za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata čini po jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i Hrvatske garancijske agencije. Svaki član Komisije ima zamjenika.
Članak 3.
Sjedište Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata je pri Ministarstvu gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.
Članak 4.
Komisija za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata ima svoj žig s tekstom po rubu kruga, Komisija za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata, Zagreb. Promjer žiga je 3 cm.
Članak 5.
Komisija za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata osniva se radi:
- davanja prethodne suglasnosti za sklapanje i raskid ugovora između Croateha d.o.o. i izabranog konzultanta za malo gospodarstvo,
- usvajanje prijedloga Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata,
- davanja prijedloga o iznosu sredstava koja će Ministarstvo gospodarstva i HGA osigurati Croatehu radi pravovremenog tekućeg pokrivanja troškova nastalih u svezi obveza Croateha prema točci 3.7. do 3.9. Ugovora,
- razmatranja mjesečnih izvješća Croateha o izvedenim uslugama i stanju radova,
- utvrđivanja mjera i aktivnosti koje će poduzimati Croateh u okviru Ugovora,
- te ostalih poslova vezanih za djelovanje Hrvatske mreže konzultanata
Članak 6.
Radom Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata rukovodi predsjednik Komisije.
Članovi Komisije, između sebe, biraju predsjednika na rok od godinu dana od dana izbora. Na funkciju predsjednika isti član može biti biran najviše dva uzastopna mandata.
Članak 7.
Sjednice Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata saziva predsjednik Komisije.
Sjednice Komisije sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.
Članak 8.
Predsjednik Komisije za praćenje rad Hrvatske mreže konzultanata predsjedava sjednicom Komisije i predlaže dnevni red.
Članak 9.
Za valjano odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata, nužna je nazočnost sva tri člana Komisije. O pitanjima iz nadležnosti Komisije, članovi Komisije odlučuju većinom glasova svih članova.
Članak 10.
Na sjednici Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži odluke i zaključke i obvezno se dostavlja svim članovima Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata, koji ga verificiraju u roku od osam dana.
Članak 11.
Članovima Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata pripada naknada za rad u Komisiji. Naknada će se isplaćivati kad budu osigurana sredstva iz članka 5. stavka 3. Ugovora. Visina naknade utvrdit će se naknadno dopunom ovog Poslovnika.
Članak 12.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 311-01/97-01/903
Urbroj: 526-01-97-01
Zagreb, 24. lipnja 1997.
Ministar Hrvatska garancijska agencija
mr. Nenad Porges, v. r. mr. Hrvoje Matezović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti