POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - odbori - dopuna programa građenja - odluka o podjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod f) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 96/94 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. veljače 1997. donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE PRIVREMENO IZVAN RADNOG ODNOSA
Članak 1.
Osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa iz članka 18. i 19. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju jest prosječna bruto plaća koju je osiguranik ostvario u godini 1996.
Za osiguranike za koje se ne raspolaže podacima o prosječnoj plaći u godini 1996. za osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava uzima se iznos najniže osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Za osiguranike koji su u godini 1996. bili privremeno izvan radnog odnosa osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u godini 1997. povećava se za 10% i kao takva iskazana je u bruto iznosu.
Članak 2.
Osnovice utvrđene člankom 1. ove odluke ne mogu biti niže od iznosa od 1.210,00 kn, utvrđenog Odlukom o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu.
Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi na pripadajuću svotu osnovice iskazane u bruto iznosu. Obveznik uplate doprinosa za navedene osiguranike je Zavod za zapošljavanje, odnosno njegovi mjerodavni uredi.
Članak 3.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1996. ("Narodne novine", broj 26/96).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.
Klasa: 140-13/97-01/635
Urbroj: 341-99-01/97-6
Zagreb, 10. veljače 1997.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti