POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - objave propisa - pravilnik o aerosolnima - ispravak uredbe izmjene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 1043. točaka 15., 26. i 27. Pomorskoga zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
NAREDBU
O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, U PROLAZU MALI ŽDRELAC I VELA VRATA, RIJEKAMA NERETVOM I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE PELJEŠKIM I KOLOČEPSKIM KANALOM, DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA
I. OPĆA ODREDBA
1. Ovom se naredbom uređuje način i uvjeti plovidbe hrvatskih i stranih brodova, hrvatskih i stranih ratnih brodova i tehničkih plovnih objekata (u daljnjem tekstu: brod), te hrvatskih i stranih brodica (u daljnjem tekstu: brodica), u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu u Mali ždrelac i Vela vrata, te rijekama Neretvom i Zrmanjom, kao i zabrana plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom, te dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala.
II. PLOVIDBA U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU
1. Granice prolaza u šibensku luku jesu:
1) s vanjske strane - linija koja spaja svjetionik na rtu Jadrija sa svjetlom na pličini Ročni;
2) s unutrašnje strane - linija koja spaja svjetlo na pličini Paklena s rtom Martinska.
2. Brod preko 50 GT i svaki njegov brod s tegljem (bez obzira na veličinu i jačinu tegljača i tegljenoga broda) može ploviti prolazom u šibensku luku (u daljnjem tekstu prolaz) samo pošto mu signalna postaja na njegovo traženje dozvoli plovidbu kroz kanal i označi signalom, određenim ovom naredbom, da je plovidba kanalom slobodna.
Odredba stavka 1. ove točke primjenjuje se i na brodove koji plovidbu započinju s veza ili nekoga drugog mjesta u kanalu.
3. Brod preko 20.000 DWT može ploviti kanalom samo uz pomoć dvaju tegljača, a brod preko 10.000 DWT nosivosti može ploviti kanalom Sv. Ante samo uz pomoć jednoga tegljača.
4. Brod do zaključno 50 GT, osim brod s tegljem, može ploviti kanalom uvijek i bez dozvole.
Ne smatra se tegljem, u smislu ove naredbe, tegalj koji se sastoji od jedne brodice.
5. Brod koji prema odredbi točke 2. ove glave mora tražiti dozvolu za uplovljenje u kanal, dozvolu traži ovim signalima:

 1. danju - signalnom zastavom "Z" Međunarodnoga signalnog kodeksa;
 2. noću - bijelim svjetlom postavljenim iznad crvenoga, vidljivog sa svih strana horizonta na udaljenosti od dviju nautičkih milja ili davanjem dvaju dugih i dvaju kratkih svjetlosnih signala (signal "Z" Morzeove abecede).
 3. Signali iz točke 5. ove glave moraju se istaknuti:
 4. prilikom namjeravanoga uplovljenja u luku Šibenik - 10 minuta prije dolaska broda pred ulaz u kanal;
 5. prilikom namjeravanoga isplovljenja broda iz luke Šibenik - 10 minuta prije otpuštanja posljednjega veza.

Ako signalna postaja duže vremena ne odgovori na signal, brod može ubrzati odgovor davanjem dvaju dugih i dvaju kratkih zvučnih signala (signal "Z" Morzeove abecede).
Brod koji plovidbu kanalom započinje s veza ili nekoga drugog mjesta u kanalu, može zatražiti dozvolu za plovidbu kanalom, osim davanjem signala iz stavka 1. ove točke, i telefonom, odnosno radiotelefonom.
7. Ako se brod iz točke 2. ove glave namjerava zadržati u kanalu, mora prilikom traženja dozvole za plovidbu kanalom, obavijestiti jednu od signalnih postaja da će se zadržati u kanalu.
8. Ako brod iz točke 2. ove glave prilikom plovidbe kroz kanal pretrpi nezgodu, pa ne može nastaviti plovidbu, mora o tome obavijestiti jednu od signalnih postaja, danju signalnom zastavom "F" Međunarodnoga signalnog kodeksa ili davanjem ovoga zvučnog signala, a noću davanjem signala "F" svjetlosnim ili zvučnim signalom. Signalna postaja potvrđuje prijam obavijesti o nezgodi signalom "C" Međunarodnoga signalnog kodeksa.
9. Signale, koji brodovima iz točke 2. ove glave označuju da je plovidba kroz kanal slobodna, odnosno zabranjena, daju dvije signalne postaje i to:

 1. postaja na rtu Jadrija - brodovima koji uplovljavaju u luku Šibenik;
 2. postaja na tvrđavi Sv. Ana, koja se nalazi iznad Šibenika - brodovima koji isplovljavaju iz luke Šibenik.
 3. Signalne postaje iz točke 9. ove naredbe označavaju da je plovidba kanalom slobodna, odnosno zabranjena, isticanjem signala i to:
 4. da je plovidba slobodna:

- danju: dvije crne kugle u okomitoj crti, jedna iznad druge,
- noću: dva zelena svjetla u okomitoj crti, jedno iznad drugog, vidljiva sa svih strana horizonta na udaljenosti od najmanje dvije nautičke milje;
2) da je plovidba zabranjena:
- danju: crveni čunj s vrhom prema gore,
- noću: dva crvena svjetla u okomitoj crti jedno iznad drugog, vidljiva sa svih strana horizonta na udaljenosti od najmanje dvije nautičke milje.
Smatra se da je plovidba kanalom zabranjena i kad na signalnim postajama nije istaknut nikakav signal.
11. Ako brod započne plovidbu iz kanala, kanal mora biti zatvoren za plovidbu drugih brodova.
12. Redoslijed prolaska broda, odnosno plovidbe brodova kroz kanal određuje se prema vremenu traženja odobrenja za plovidbu. Prednost u redu plovidbe imaju hrvatski ratni brodovi, kao i brodovi koji obavljaju redovitu prugu s objavljenim redom plovidbe, ako ispunjavaju ostale uvjete za uplovljenje u luku, odnosno isplovljenje iz luke Šibenik.
13. Brod do zaključno 50 GT, osim broda s tegljem, mora ploviti desnom stranom kanala i za vrijeme plovidbe dužan je sklanjati se s puta drugim brodovima, te ih propuštati pri ulasku, odnosno izlasku iz kanala.
Ako brod koji je dužan tražiti dozvolu za plovidbu kanalom smatra da brod koji ne podliježe toj obvezi nije postupio prema odredbi iz stavka 1. ove točke, mora ga na to upozoriti s najmanje četiri kratka zvučna signala.
14. Brod koji čeka dozvolu za plovidbu kanalom ne smije ometati plovidbu broda koji uplovljava ili isplovljava iz kanala.
15. Za hrvatske ratne brodove koji plove u sastavu, dozvolu za plovidbu kroz kanal traži komandni brod, a dobivena dozvola vrijedi za plovidbu cijeloga sastava.
16. Brod, dok plovi kanalom, ne smije, osim u slučaju nužde ili radi sigurnog manevriranja, pretjecati drugi brod ili ploviti brzinom koja može izazvati valove koji mogu nanijeti štetu brodovima i drugim objektima u kanalu.
17. Ribarski brod smije u kanalu i njegovim prilazima ribariti samo sa zasjenjenim svjetlima. Ako ribarski brod svojim svjetlima ometa vidljivost drugoga broda u kanalu, dužan je na signal broda, koji se sastoji od jednoga dugog zvučnog signala, ugasiti svjetla za ribarenje.
18. Zabranjeno je sidrenje broda u kanalu i pred vanjskim ulazom u kanal, na prostoru ograničenom paralelama koje prolaze kroz svjetla Sv. Nikole i Roženik i meridijanom koji prolazi kroz svjetlo Sv. Nikole, te meridijanom koji dodiruje najistočniju točku obale otoka Lupec.
19. Sidrenje brodica i kupanje dozvoljeno je samo u uvalama kanala do njihovoga vanjskog ruba.
III. PLOVIDBA KROZ PAŠMANSKI TJESNAC
1. Granice Pašmanskoga tjesnaca jesu:
1) sa sjeverozapadne strane: crta koja spaja rt Tukljača - svjetlo Ričul - svjetlo Galešnjak - zapadni rt otočića Bisaga mala i sjeverni rt otočića Garmenjak;
2) s jugoistočne strane: crta koja spaja uvalu Soline (južno od Biograda na Moru) s rtom Studenac na otoku Pašmanu.
2. U Pašmanskom tjesnacu utvrđuju se dva plovidbena tijeka:

 1. jugozapadni plovidbeni tijek, koji obuhvaća morski prostor ograničen crtama koje spajaju sjeverni rt otočića Garmenjak - rt Brižine - svjetlo Pašman - svjetlo Čavatul - sjecište pokrivenoga smjera svjetla Babac i svjetla Čavatul s jugoistočnom granicom tjesnaca - sjecište jugoistočne granice tjesnaca s pokrivenim smjerom jugozapadnoga rta otočića Planac i svjetla Sv. Katarina - svjetlo Sv. Katarina - svjetlo Babac - sjecište pokrivenoga smjera sredine otočića Čavatul i svjetla Babac sa sjeverozapadnom granicom tjesnaca.
 2. sjeveroistočni plovidbeni tijek, koji obuhvaća morski prostor ograničen crtama koje spajaju uvalu Soline - svjetlo Biograd na Moru - svjetlo pličine Koćerka - svjetlo pličine Minerva - svjetlo Ričul - svjetlo Galešnjak - zapadni rt otočića Bisaga mala - sjecište pokrivenoga smjera sredine otočića Čavatul i svjetla Babac sa sjeverozapadnom granicom tjesnaca - sjecište pokrivenoga smjera sredine otočića Čavatul i svjetla Babac sa spojnicom sjevernoga rta otočića Garmenjak i svjetla Galešnjak - zapadni rt otočića Komornik - svjetlo Komornik - svjetlo na istočnoj obali otoka Babac - svjetlo Planac - sjeverni rt otočića Sv. Katarina - sjecište jugoistočne granice tjesnaca s pokrivenim smjerom jugozapadnoga rta otočića Planac i svjetla Sv. Katarina.
 3. Brod iznad 50 GT mora koristiti plovidbene tijekove iz točke 2. ove glave i to: jugozapadni plovidbeni tijek, kad plovi u jugoistočnom smjeru, a sjeveroistočni plovidbeni tijek kad plovi u sjeverozapadnom smjeru.

Iznimno, putnički brod gaza iznad 5 metara smije koristiti jugozapadni plovidbeni tijek i kad plovi u sjeverozapadnom smjeru, uz uvjet da putem UKV radio-telefonske postaje emitira poruku sigurnosti (SECURITE), neposredno prije uplovljenja u tjesnac.
4. Brod iznad 50 GT smije prolaziti:

 1. iz jugozapadnoga u sjeveroistočni plovidbeni tijek samo na crtama: mjesto Pašman - mjesto Turanj i Tkon - Biograd na Moru;
 2. iz sjeveroistočnoga u jugozapadni plovidbeni tijek samo na crtama: Biograd na Moru - Tkon i mjesto Turanj - mjesto Pašman;
 3. brod koji plovi na relaciji Biograd na Moru - Tkon i obratno, danju može ploviti između otočića Planac i otočića Sv. Katarina.
 4. Brod koji prelazi iz jednoga u drugi plovidbeni tijek mora dati prednost brodu koji plovi Pašmanskim tjesnacom, na način utvrđen u točki 3. ove glave.
 5. Hrvatski ratni brodovi u skupini mogu ploviti kroz Pašmanski tjesnac samo u vrsti po jedan.

Ostali brodovi ne smiju presijecati skupinu brodova iz stavka 1. ove točke i dužni su čekati dok cijela skupina brodova ne prođe.
7. Brod iznad 50 GT, Pašmanskim tjesnacem može ploviti brzinom do 10 čvorova i to:

 1. u jugozapadnom plovidbenom tijeku, od rta Brižine do jugoistočne granice tjesnaca;
 2. u sjeveroistočnom plovidbenom tijeku, od ulaza u tjesnac do svjetla Komornik.

Odredbe stavka 1. ove točke ne odnose se na hidrokrilni brod i brod na zračnom jastuku.
8. Svim brodovima zabranjeno je sidrenje i zadržavanje na plovidbenim tijekovima iz točke 2. ove glave.
9. Na plovidbenim tijekovima iz točke 2. ove glave dozvoljen je ribolov ostima, udicom i vršom.
Ribolov noću, uz uporabu svjetiljke, smije se obavljati u tjesnacu, ali samo izvan plovidbenih tijekova, uz uvjet da svjetiljka bude zaklonjena i da osvjetljava površinu mora promjera najviše 4 metra.
IV. PLOVIDBA KROZ PROLAZ MALI ŽDRELAC
1. Granice prolaza Mali ždrelac (u daljnjem tekstu: prolaz) jesu:
1) sa zapadne strane: crta koja spaja crvene kule na lijevoj strani kanala do točke koja je udaljena 100 metara od najsjevernije kule u smjeru 0720;
2) s istočne strane: crta koja spaja zelene kule na desnoj strani kanala do točke koja je udaljena 120 metara od zadnje kule u smjeru 0720;
3) sa sjeverne strane: crta koja spaja dobivene točke iz podtočaka 1) i 2);
4) s južne strane: crta koja spaja zelenu i crvenu kulu na bloku u moru 110 metara južno od mosta.
2. Prednost u plovidbi prolazom ima brod koji uplovljava sa sjeveroistočne strane.
Iznimno, putnički brod u redovitoj pruzi s objavljenim redom plovidbe ima prednost u odnosu na druga plovila.
Brodice i druga plovila do 15 GT, bez obzira na smjer plovidbe, ne smiju ometati plovidbu broda.
3. Dozvoljena brzina je 8 čvorova.
4. Brod je dužan prije uplovljavanja u prolaz dati dugi zvučni signal.
5. Zabranjeno je sidrenje, zadržavanje i ribolov na prolazu, te neposredno pred ulazom i izlazom iz prolaza.
V. PLOVIDBA KROZ PROLAZ VELA VRATA

 1. Plovidba u prolazu Vela vrata odvija se prema pravilu 10. Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru i članku 10. Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru ("Narodne novine", br. 17/96);
 2. U prolazu Vela vrata određuje se shema odvojenog prometa.
 3. Područje odvajanja prometa određeno je središnjom crtom, koja spaja točke sa zemljopisnim koordinatama: 45 05 00 N 014 14 30 E, 45 07 45 N 014 15 10 E, 45 10 24 N, 014 16 36 E. Područje odvajanja je široko 1 kabel (0,1 milje) sa svake strane središnje crte razdvajanja. Plovidbeno područje za brodove koji se služe shemom razdvojene plovidbe, nastavlja se na područje odvajanja sa svake strane u širini od 7 kabel (0,7 milje), a prema obali kopna, odnosno prema obali otoka Cresa, nastavlja se zona priobalne plovidbe.
 4. Brod, preko 20 metara, mora koristiti istočno područje plovidbe kad plovi u sjeveroistočnom smjeru, odnosno pri uplovljavanju u Riječki zaljev, a zapadno područje plovidbe, kad plovi u jugozapadnom smjeru, odnosno pri isplovljavanju iz Riječkog zaljeva (opći smjer toka plovidbe).
 5. Brod se smije koristiti zonom priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putem unutar susjedne sheme odvojenog prometa. Međutim, brodovi kraći od 20 metara, jedrenjaci i brodovi koji ribaju, mogu se koristiti zonom priobalne plovidbe.
 6. Ribarski brod može ribariti na području prolaza Vela vrata, ali mora davati prednost i sklanjati se s puta brodu - koji plovi u općem smjeru plovidbe.

VI. PLOVIDBA RIJEKOM NERETVOM
1. Granice plovidbe rijekom Neretvom (u daljnjem tekstu: rijeka) jesu:
1) na ušću crta koja spaja obalno svjetlo na sjevernoj glavi nasipa s obalnim svjetlom na južnoj glavi nasipa, preko signalne zelene plutače;
2) u Metkoviću - jugozapadna strana mosta preko rijeke Neretve.
2. Brodovi i brodice kad plove rijekom moraju se pridržavati odredaba Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru ("Narodne novine", br. 17/96);
3. Plovidba brodova i brodica rijekom može se obavljati danju i noću, izuzevši brodove od 150 GT i više, koji prevoze opasne tekuće terete, a koji mogu ploviti rijekom samo od izlaska do zalaska sunca.
4. Rijekom mogu ploviti brodovi s gazom do 4,5 metra.
5. Kad se radi smanjene vidljivosti ne vidi obala i plovidbene oznake na rijeci, brodovi ne smiju ploviti rijekom.
6. Brod koji plovi uzvodno dužan je skloniti se s puta brodu koji plovi nizvodno.
Brodice koje plove rijekom moraju se sklanjati s puta brodovima.
7. Brod smije pretjecati drugi brod samo s njegove lijeve strane (boka).
Brod kojega se pretječe dužan je skrenuti na svoju desnu stranu, ako to okolnosti plovnoga puta dozvoljavaju, ostavljajući slobodan prolaz brodu koji pretječe.
8. Brod može tegliti samo po jedan brod privezan uz svaki bok, a ukupna širina brodova ne smije iznositi više od 30 metara.
9. Kad se dva broda, koja plove u suprotnom smjeru, sretnu na ušću rijeke, brod koji plovi nizvodno dužan je oglasiti se jednim dugim zvučnim signalom.
Brod koji treba uploviti u rijeku dužan je zaustaviti se ispred ušća rijeke na dovoljnoj udaljenosti da bi omogućio slobodan i siguran prolaz brodu koji isplovljava iz rijeke.
10. Brod koji uplovljava u rijeku dužan je javiti se Lučkoj kapetaniji Ploče, putem UKV uređaja, na kanalu 10 ispred svjetleće plutače "Gumanac", a brod koji isplovljava iz rijeke, dužan je isto uraditi na 1,5 Nm od ušća.
11. Kad u plovidbi rijekom prolaze pokraj brodova, uređaja na obali rijeke, mjesta na kojima se izvode hidrotehnički radovi, te naseljenih mjesta, brodovi i brodice moraju najmanje na udaljenosti od 200 metara od brodova, uređaja, mjesta na kojima se izvode hidrotehnički radovi, te naseljenih mjesta, smanjiti brzinu tako da ne ugrožavaju njihovu sigurnost ili ne nanesu štetu.
12. Zabranjeno je brodovima koji plove rijekom:

 1. pretjecati brodove ili sidriti ispred ušća rijeke, na ušću rijeke, te na ostalim uskim i nepreglednim mjestima rijeke na kojima ometaju ili bi mogli ometati plovidbu;
 2. sidrenje na plovnom putu između svjetleće plutače "Gumanac" i ušća rijeke, odnosno 500 metara uzvodno ili nizvodno od mosta kod Rogotina;
 3. obavljanje iskopa iz rijeke na udaljenosti manjoj od 500 metara uzvodno ili nizvodno od mosta kod Rogotina;
 4. mimoilaženje, pretjecanje ili zaustavljanje ispod mosta ili u neposrednoj blizini mosta;
 5. presijecati put brodovima na način na koji se ometa brzina i smjer njihove plovidbe.
 6. Brodovi i brodice mogu ploviti od ušća do mosta kod Rogotina ako njihova najviša nepokretna točka (vrha jarbola i sl.) iznosi do 16 metara. Ova mjera računa se pri najvišem vodostaju rijeke.
 7. Brodovi i brodice mogu prolaziti ispod mosta kod Rogotina i to ispod sredine mosta ako njihova najviša nepokretna točka (vrha jarbola i sl.) iznosi do 14 metara, a ispod strana mosta kod stupova, ako njihova najviša nepokretna točka iznosi 11 metara. Ova mjera računa se pri najvišem vodostaju rijeke.

Zabranjeno je brodovima ploviti između stupova mosta i obale.
15. Brod koji plovi nizvodno mora imati sidro na krmi spremno za obaranje.
16. Brod ili brodica koji za vrijeme plovidbe rijekom postane nesposoban za manevriranje, mora se usidriti na mjestu na kojem ne može ometati sigurnu plovidbu drugih brodova.
17. Svaki usidreni brod dužan je, osim sidrenog bijelog svjetla na prednjem dijelu, noću istaknuti jedno sidreno bijelo svjetlo na krmi.
18. Kad brod, odnosno brodica, ne obavlja radove na rijeci, dužan je skloniti uređaje i opremu za rad tako da ne strše iznad bokova i povući se prema obali rijeke, da bi omogućio slobodan prolaz drugim brodovima.
19. Zabranjeno je vezivati brodove i brodice za plovidbene oznake i naprave i kretati se po njima.
20. Zabranjeno je postavljati preko rijeke, iznad rijeke, na površini ili dnu rijeke priveze ili druge zapreke koje ometaju slobodan prolaz rijekom.
21. Dozvoljeno je postavljanje električnih i drugih vodova, kabela, cijevi i sličnih uređaja iznad rijeke, na površini rijeke, na dnu ili u podzemlju rijeke, ako ti objekti neće ometati sigurnost plovidbe.
Postavljanje objekata iz stavka 1. ove točke dozvoljeno je uz prethodno pribavljenu suglasnost Lučke kapetanije Ploče.
VII. PLOVIDBA RIJEKOM ZRMANJOM
1. Granice plovidbe rijekom Zrmanjom (u daljnjem tekstu: rijeka) jesu:
1) Na ušću - crta koja spaja rt Rijeka - signalna plutača - signalna oznaka broj 2 - rt Struga;
2) Most na rijeci Zrmanji u Obrovcu;
3) Korito rijeke između zelenih i crvenih signalnih oznaka.
2. Rijekom mogu ploviti brodovi veličine i gaza kojeg odredi Lučka kapetanija Zadar.
3. Brod koji plovi u redovitoj pruzi s objavljenim redom plovidbe, kao i brodica, mogu bez dozvole ploviti rijekom.
Ostali brodovi mogu ploviti rijekom samo ako su prethodno dobili dozvolu.
4. Dozvolu za plovidbu rijekom izdaje Lučka kapetanija Zadar, Ispostava Novigrad.
Dozvola se traži telefonom, UKV radijskom postajom ili na drugi način.
5. Redoslijed plovidbe rijekom određuje Ispostava Novigrad, vodeći računa o vodostaju rijeke, brzini struje, veličini i gazu broda i sl.
Prednost za plovidbe imaju hrvatski ratni brodovi.
6. Brodovi i brodice ne smiju ploviti rijekom brzinom većom od 8 čvorova, osim u slučaju nužde.
Iznimno, brodica može ploviti rijekom većom brzinom od 8 čvorova, uz uvjet da ne stvara valove visine iznad 0,5 metara.
7. Zabranjeno je sidrenje i zaustavljanje na rijeci, osim u slučaju nužde.
8. Brodovima je zabranjena plovidba rijekom noću, te kad se radi smanjene vidljivosti ne vidi obala.
9. U plovidbi rijekom primjenjuju se odredbe Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru ("Narodne novine", br. 17/96).
10. U plovidbi brodova i brodica rijekom primjenjuju se i odredbe točaka 6., 7. i 9., točke 12. podtočaka 1), 4), točaka 15., 17. i 20. glave VI. ove naredbe.
VIII. ZABRANA PLOVIDBE PELJEŠKIM, KOLOČEPSKIM KANALOM, TE DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA
1. Zabranjuje se plovidba brodova Pelješkim i Koločepskim kanalom i dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala i to:
1) teretnim brodovima iznad 500 GT;
2) teretnim brodovima koji prevoze opasne tvari, odnosno teretnim brodovima koji nisu degazirani;
2. Zabranjeno područje plovidbe, prema ovoj naredbi, obuhvaća:

 1. Pelješki kanal - sa sjeverozapadne strane spojnica između pozicija: svjetlo na rtu Osičac - svjetlo u luci Račišće (Korčula); s jugoistočne strane spojnice između pozicija: svjetlo na rtu Ražnjić (Korčula) - svjetionik Sestrice - obala poluotoka Pelješca (zaljev Trstenica);
 2. Koločepski kanal - sjeverno od spojnica između pozicija: rt Vratnik - rt Biskup (Jakljan) - Rt Kuk (Lopud) - svjetlo na rtu Bat (luka Zaton);
 3. dio Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala - sa sjeverozapadne strane crta koja spaja otočić Golac - sjeverozapadni rt otoka Tun V. - rt Križ (otok Sestrunj) - otočić Jidula - rt Sv. Petar (otok Ugljan); s jugoistočne strane crta koja spaja rt Opat (otok Kornat) - svjetionik Blitvenica - otočić Mažirina - svjetlo na rtu Jadrija.
 4. Iznimno, Lučka kapetanija Dubrovnik može, u slučaju više sile, dozvoliti plovidbu zabranjenu točkom 2. ove glave.
 5. Brod koji dolazi u remontno brodogradilište u uvali Lamjana Vela, smije ploviti područjem iz točke 2. podtočke 3) ove glave.
 6. Iznimno, brodovi iz točke 1. ove glave manji od 5000 GT, ako imaju ukrcanoga obalnog peljara, mogu od 1. listopada do 31. ožujka ploviti u područjima iz točke 2. ove glave.

IX. KAZNENE ODREDBE
1. Novčanom kaznom od 800,00 do 2.500,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj pravna osoba:
1) ako preko rijeke, iznad rijeke, na površini ili dnu rijeke postavlja priveze ili druge zapreke koje ometaju slobodan prolaz rijekom (glava VI. točka 20. i glava VII. točka 10.)
2) ako iznad rijeke, na površini rijeke, na dnu ili u podzemlju rijeke postavlja električne i druge vodove, kabele, cijevi i slične uređaje koji ometaju sigurnu plovidbu ili ih postavlja bez suglasnosti ovlaštenoga tijela (glava VI. točka 21).
Za pomorski prekršaj iz podtočaka 1) i 2) ove točke, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, te fizička osoba novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna.
2. Novčanom kaznom od 400,00 do 1.000,00 kuna kuznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje:

 1. ako se za vrijeme plovidbe brodom na rijeci ne pridržava odredbi Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru (glava VI. točka 2. i glava VII. točka 9.);
 2. ako plovi brodom od 150 GT i više, koji prevozi opasne tekuće terete, prije izlaska i poslije zalaska sunca (glava VI. točka 3.);
 3. ako brodom plovi rijekom kad se radi smanjene vidljivosti ne vidi obala i plovidbene oznake (glava VI. točka 5.);
 4. ako brodom plovi rijekom uzvodno i ne sklanja se s puta brodu koji plovi nizvodno (glava VI. točka 6. i glava VII. točka 10.);
 5. ako brod pretječe drugi brod s njegove lijeve strane (boka), odnosno ako brodom kojega se pretječe ne skrene na svoju desnu stranu, ako to okolnosti plovnoga puta dozvoljavaju i oslobodi slobodan prolaz brodu koji pretječe (glava VI. točka 7. i glava VII. točka 10);
 6. ako brodom tegli više od jednoga broda privezanoga uz bok ili je ukupna širina tegljača i teglenih brodova veća od 30 metara (glava VI. točka 8);
 7. ako plovi rijekom bez dozvole za plovidbu ovlaštene lučke kapetanije, odnosno ispostave (glava VI. točka 10. i glava VII. točka 3);
 8. ako postupa suprotno zabrani iz glave VI. točke 12., kao i glave VII. točke 10. ove naredbe;
 9. ako brodom plovi između stupova obale i mosta (glava VI. točka 14. stavak 2.);
 10. ako usidreni brod noću nema propisana svjetla (glava VI. točka 17. i glava VII. točka 10.);
 11. ako brodom plovi rijekom noću, te kad se radi smanjene vidljivosti ne vidi obala (glava VII. točka 8.);
 12. ako plovi brodom suprotno odredbama iz glave VIII. ove naredbe.

Za pomorski prekršaj iz podtočaka 1), 4) i 10) ove točke, kaznit će se i voditelj brodice novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 kuna.
2. Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, odnosno osoba koja ga zamjenjuje:

 1. ako brod plovi rijekom koji ima veći gaz od 4,5 metara (glava VI. točka 4.);
 2. ako brodom, odnosno brodicom pri susretu s drugim brodom, odnosno brodicom prilikom uplovljavanja, odnosno isplovljavanja iz ušća rijeke, postupa suprotno odredbama iz glave VI. točke 9. i glave VII. točke 10.;
 3. ako prilikom plovidbe rijekom pokraj drugih brodova, odnosno brodica, uređaja na obali rijeke ili mjesta na kojima se izvode hidrotehnički radovi, kao i pored naseljenih mjesta, ne smanji brzinu tako da ne ugrozi njihovu sigurnost (glava VI. točka 11.);
 4. ako plovi brodom, odnosno brodicom ispod mosta kod Rogotina, suprotno odredbama glave VI. točke 14. stavka 1. ove naredbe;
 5. ako brod koji plovi nizvodno nema sidro na krmi, spremno za obaranje (glava VI. točka 15. i glava VII. točka 10.);
 6. ako brod, odnosno brodica ne postupi u skladu s odredbama glave VI. točke 16. ove naredbe;
 7. ako brod odnosno brodica koja obavlja radove na rijeci, ne skloni uređaje i opremu za rad na način u skladu s odredbom glave VI. točke 18. ove naredbe;
 8. ako brod, odnosno brodica plovi rijekom suprotno odredbi glave VII. točke 6. ove naredbe;
 9. ako se brod usidri ili zaustavi na rijeci (glava VII. točka 7.).

Za pomorski prekršaj iz podtočaka 2), 4), 6), 7), 8) i 9) ove točke, kaznit će se i voditelj brodice novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna.
4. Novčanom kaznom od 250,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

 1. ako brodom uplovi u kanal ili isplovi iz kanala, bez dozvole signalne postaje (glava II. točka 2.);
 2. ako brodom većim od 20.000 DWT uplovi u kanal ili isplovi iz kanala bez dvaju tegljača, odnosno ako brod veći od 10.000 DWT plovi kanalom Sv. Ante bez jednoga tegljača (glava II. točka 3.);
 3. ako brodom za vrijeme plovidbe kroz kanal postupa suprotno odredbama glave II. točke 13. stavka 1. i glave II. točke 16. ove naredbe;
 4. ako brod koji čeka dozvolu za plovidbu kanalom, ometa plovidbu broda koji uplovljava ili isplovljava iz kanala (glava II. točka 14);
 5. ako brod, odnosno brodica za vrijeme plovidbe Pašmanskim tjesnacem ne koristi prolaze za plovidbu, odnosno ne plovi u skladu s odredbama glave III. točaka 3., 4. i 5. ove naredbe;
 6. ako brodom presijeca skupinu hrvatskih ratnih brodova koja plovi Pašmanskim tjesnacem (glava III. točka 6. stavak 2.);
 7. ako u plovidbi brodom, odnosno brodicom kroz prolaz Mali ždrelac ne daje prednost putničkom brodu na redovitoj pruzi, u skladu s odredbom glave IV. točke 2. stavka 2. ove naredbe;
 8. ako brod za vrijeme plovidbe kroz prolaz Vela vrata ne koristi shemu razdvojene plovidbe, u skladu s odredbom glave V. točke 3. ove naredbe;
 9. ako brod preko 20 metara duljine postupi suprotno odredbi glave V. točke 4. ove naredbe;
 10. ako ribarski brod za vrijeme ribarenja u prolazu Vela vrata ne daje prednost i ne sklanja se s puta brodu koji plovi u općem smjeru plovidbe (glava V. točka 6.).

Za pomorski prekršaj iz podtočke 7) ove točke, kaznit će se i voditelj brodice kaznom od 150,00 do 500,00 kuna.
5. Novčanom kaznom od 150,00 do 800,00 kuna kaznit će se za po morski prekršaj zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

 1. ako brod koji se namjerava zadržati u kanalu ne obavijesti signalnu postaju da će se zadržati u kanalu (glava II. točka 7.);
 2. ako brod pretrpi nezgodu u kanalu i o tome ne obavijesti signalnu postaju ili je ne obavijesti na propisani način (glava II. točka 8.);
 3. ako brod plovi kanalom suprotno redoslijedu plovidbe, utvrđenom u glavi II. točki 12. ove naredbe;
 4. ako ribarski brod koji ribari u kanalu i njegovim prilazima postupa suprotno odredbi glave II. točke 17. ove naredbe;
 5. ako brod sidri suprotno odredbi glave II. točke 18. ove naredbe;
 6. ako brod iznad 50 GT plovi Pašmanskim tjesnacem brzinom većnom od 10 čvorova (glava III. točka 7.).
 7. ako brod sidri ili se zadržava ispred ulaza ili izlaza, kao i u plovidbenim tijekovima (glava III. točka 8.);
 8. ako brodom, odnosno brodicom obavlja ribolov suprotno odredbi glave III. točke 9. ove naredbe;
 9. ako u prolazu Mali ždrelac plovi brodom, odnosno brodicom, brzinom većom od 8 čvorova (glava IV. točka 3.);
 10. ako brod, odnosno brodica sidri, zadržava se ili obavlja ribolov na prolazu, te neposredno pred ulazom i izlazom iz prolaza (glava IV. točka 5.);
 11. ako brodom prelazi iz istočnog u zapadno područje plovidbe, suprotno odredbi glave V. točke 4. ove naredbe.

Za pomorski prekršaj iz podtočaka 8) i 10) ove točke, kaznit će se i voditelj brodice kaznom od 100,00 do 400,00 kuna.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju važiti:
1) Naredba o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom ("Narodne novine", br. 25/80, 21/85, 10/89 i 18/90), u dijelu koji se odnosi na reguliranje plovidbe rijekama Neretvom i Zrmanjom;
2) Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali Ždrelac i Vela Vrata, te u predjelu rta Marlera ("Narodne novine", br. 47/79, 10/89 i 18/90);
3) Naredba o zabrani plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom i dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala ("Narodne novine", br. 53/91).
2. Ova naredba stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/09
Ur. broj: 530-02-97-2
Zagreb, 4. ožujka 1997.
Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti