POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - objave izmjena - državni plan za - obvezatne upute vii ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93, 24/96 i 50/96.), ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1997. GODINU
I.
U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu ("Narodne novine" br. 107/96.) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, podtočki 1.2.5. Pristojbe i naknade, za brojčanu oznaku vrste prihoda 5142 mijenja se naziv tako da glasi "Naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske". U istoj podtočki iza brojčane oznake vrste prihoda 5274 Naknada za služnost na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
5282 Cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom,
5290 Naknada za koncesije na javnim cestama.
II.
U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, podtočki 1.2.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
7625 Primici od prodaje Euro-kuna obveznica.
III.
U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA, podtočki 2.2.2. Županijske pristojbe i naknade, iza brojčane oznake vrste prihoda 5339 Naknada za uporabu pomorskog dobra umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
5347 Naknada za koncesije na javnim cestama.
IV.
U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA briše se točka 1. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA. Točke od 2. do 4. postaju točkama od 1. do 3.
V.
U glavi V. PRIHODI JAVNIH PODUZEĆA iza točke 2. PRIHODI JAVNOG PODUZEĆA HRVATSKE ŠUME dodaje se točka:
3. PRIHODI UPRAVA ZA CESTE
3.1. Prihodi Hrvatske uprave za ceste uplaćuju se na račune:
30100-842-000-6004 Naknada za izvanredni prijevoz,
30100-842-000-6025 Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,
30100-842-000-6030 Naknada za korištenje cestovnog
zemljišta,
30100-842-000-6046 Naknada za obavljanje pratećih
djelatnosti.
3.2 Prihodi županijskih uprava za ceste uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave:
-842-320 Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
-842-6004 Naknada za izvanredni prijevoz,
-842-6025 Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,
-842-6030 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
-842-6046 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti.
VI.
Uz ove izmjene i dopune daje se novi Popis žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama.
VII.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 401-03/96-01/02
Urbroj: 513-07/97-2
Zagreb, 3. ožujka 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti