POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - novi sadržaji - odluka o gratskim - obezatne upute ols i ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", br. 29/94 i 106/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 1997. godine donijela
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA UNAPREĐIVANJE MALIH PODUZETNIKA
1. U Programu Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika ("Narodne novine", broj 16/95), u točki 1., stavak 1. mijenja se i glasi:
Svrha programa je ostvarivanje gospodarske politike u području unapređivanja poduzetništva razvojem privatnih trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca, obrtnika, individualnih poljoprivrednika, zadruga i zadrugara te drugih pravnih i fizičkih osoba koje se bave privatnom gospodarskom djelatnošću (u daljnjem tekstu: malih poduzetnika).
2. U točki 1. stavku 2., prva alineja mijenja se i glasi:
- izdavanje garancija za kredite koje su banke, štedionice i druge pravne osobe - kreditori odobrile malim poduzetnicima (u daljnjem tekstu: garancije) i.
3. U točki 1. stavku 2., druga alineja mijenja se i glasi:
- dodjeljivanje potpore za smanjenje troškova kredita odobrenim malim poduzetnicima od strane banaka, štedionica i drugih pravnih osoba - kreditora (u daljnjem tekstu: potpora)..
4. U točki 3. stavku 4., druga alineja mijenja se i glasi:
- nabavu obrtnog kapitala u vrijednosti većoj od 20% iznosa kredita.
U izuzetnim slučajevima, uz pismenu suglasnost nadležnog ministarstva, udio obrtnog kapitala u ukupnom iznosu kredita može biti i veći..
5. U točki 3. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
Kriterije i prioritete za izdavanje garancije određuje Hrvatska garancijska agencija u suradnji s nadležnim institucijama Republike Hrvatske..
6. U točki 4.1., stavak 2. mijenja se i glasi:
U izuzetnim slučajevima, uz pismenu suglasnost nadležnog ministarstva, i za kredite višeg iznosa može se preuzeti garancija u visini od 80% dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po osnovi kredita..
7. U točki 4.1., stavak 5. mijenja se i glasi:
Visina naknade za izdane garancije iznosi 0,95% od vrijednosti iznosa glavnice kredita, naplaćuje se jednokratno, a mijenjaju se u skladu s godišnjim planom aktivnosti HGA..
8. U točki 4.2., stavak 2. mijenja se i glasi:
Potpora se može dodijeliti u iznosu najviše od 8% od iznosa kredita, ali najviše do iznosa od 14.000,00 kuna..
9. U točki 4.3. riječi na kraju rečenice: iznosa kredita do 185.000,00 kuna za potporu. mijenjaju se i glase: i potpore do iznosa od 14.000,00 kn..
10. U cijelom tekstu Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika ("Narodne novine", broj 16/95), riječi: banke i štedionice mijenjaju se i glase: "kreditori".
11. Ove Izmjene i dopune Programa Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika objavit će se u "Narodnim novinama."
Klasa: 450-02/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-3
Zagreb, 27. veljače 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti