POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - novi zakoni - pravilnik o priznatim - naredba o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi
NAREDBU
O UVJETIMA NABAVKE ODREĐENE MEDICINSKO--TEHNIČKE OPREME
Članak 1.
Ovom Naredbom utvrđuje se najveći broj određenih medicinsko-tehničkih uređaja u odnosu na broj stanovnika u Republici Hrvatskoj te uvjeti pod kojima se ti uređaji nabavljaju.
Zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu te vlasništvu županija, odnosno Grada Zagreba mogu nabavljati medicinsko-tehničke uređaje iz stavka 1. ovoga članka samo pod uvjetima utvrđenim ovom Naredbom.
Članak 2.
Najveći broj medicinsko-tehničkih uređaja u Republici Hrvatskoj u odnosu na broj stanovnika utvrđuje se u odnosu kako slijedi:

  1. Uređaji za kompjutoriziranu tomografiju : 7 uređaja na milijun stanovnika
  2. Uređaji za magnetsku rezonanciju : 1 uređaj na milijun stanovnika
  3. Uređaji za univerzalnu digitalnu suptrakcijsku angiografiju : 2 uređaja na milijun stanovnika
  4. Uređaji za kardiološku angiografiju : 2 uređaja na milijun stanovnika
  5. Uređaji za litotripsiju : 1 uređaj na milijun stanovnika
  6. Linearni akcelerator : 1,3 uređaja na milijun stanovnika

U broj medicinsko-tehničkih uređaja iz stavka 1. ovog članka uključuju se i uređaji zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu te zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu ako imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
Članak 3.
Za odluku o nabavci uređaja iz stavka 1. članka 2. ove Naredbe te za sklapanje ugovora sa Zavodom iz stavka 2. članka 2. ove Naredbe potrebno je dobiti suglasnost ministra zdravstva.
Članak 4.
Osim za uređaje iz stavka 1. članka 2. ove Naredbe suglasnost ministra zdravstva potrebno je dobiti na svaku odluku o kupnji medicinsko-tehničkih uređaja čija pojedinačna vrijednost prelazi 500.000 kuna.
Članak 5.
Zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu te vlasništvu županija, odnosno Grada Zagreba mogu nabavljati medicinsko-tehničke uređaje iz stavka 1. članka 2. ove Naredbe samo na temelju međunarodnog natječaja.
Natječaj za nabavku medicinsko-tehničke opreme iz stavka 1. ovoga članka nakon dobivene suglasnosti ministra zdravstva obvezno se objavljuje u domaćem tisku ili u "Narodnim novinama" i u odgovarajućem međunarodnom glasilu.
Članak 6.
Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 500-01/97-01/0090
Urbroj: 534-02-30-97-0001
Zagreb, 28. veljače 1997.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti