POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - novi i ispravljeni - program majstorskog ispita - statut turopoljske demokratske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu za ocjenu ustavnosti, na sjednici održanoj dana 5. veljače 1997. godine, donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Ne prihvaća se prijedlog Hrvatske udruge sindikata Granski sindikat djelatnika hrvatskih luka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 8. stavka 3. Pravilnika o pomorskom peljarenju ("Narodne novine", broj 17/95).
  2. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Predlagatelj Hrvatska udruga sindikata Granski sindikat djelatnika hrvatskih luka iz Rijeke predložio je temeljem članka 15. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 8. stavak 3. Pravilnika o pomorskom peljarenju ("Narodne novine", broj 17/95 - u daljnjem tekstu Pravilnika).
Tom je odredbom propisano da na istom lučkom području peljarenje može obavljati samo jedno peljarsko trgovačko društvo.
Predlagatelj navodi da su zaposleni u peljarskoj djelatnosti dovedeni u nepovoljniji položaj od zaposlenika, koji obavljaju lučke djelatnosti i koji imaju prvenstveno pravo na dobivanje koncesije od 12 godina, dok to nemaju i sadašnji zaposlenici koji obavljaju peljarenje, jer bez ovlaštenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza tu djelatnost ne mogu obavljati.
Iako predlagatelj osporava odredbu Pravilnika po kojoj peljarenje može obavljati samo jedno trgovačko društvo, on zapravo smatra da bi prvenstveno pravo na obavljanje peljarenja trebali imati sadašnji zaposlenici u toj djelatnosti.
Predlagatelj smatra da su tom osporenom odredbom povrijeđene odredbe iz članka 49. Ustava Republike Hrvatske (poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike) Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu (zabranjeni su monopoli), jer se sputava poduzetnička i tržišna sloboda, a Ustavom je zabranjen monopol.
Prijedlog nije osnovan.
Pomorskim zakonikom ("Narodne novine", broj 17/94, 74/94 i 43/96 - dalje Zakonik) u četvrtom dijelu SIGURNOST PLOVIDBE u članku 102. je propisano da je peljarenje vođenje plovnog objekta od stručnih osoba (peljara) i davanje stručnih savjeta zapovjedniku plovnog objekta radi sigurne plovidbe u lukama, tjesnacima i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
Na temelju odredbe članka 1043. stavak 1. točka 14., 16., 17., 18. i 19. Pomorskog zakonika, ministar pomorstva, prometa i veza donio je i Pravilnik.
Tim Pravilnikom je propisano obavezno peljarenje na određenim područjima unutrašnjih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kao i sve uvjete koje mora ispunjavati trgovačko društvo, koje obavlja poslove peljarenja.
Peljarenje je propisano radi sigurnosti plovidbe i ne obavlja se samo u lukama već i u tjesnacima i u obalnim dijelovima teritorijalnog mora, pa stoga peljarenje i nije definirano kao lučka djelatnost. I ranijim Zakonom o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima ("Narodne novine", broj 19/74, 35/75, 17/77 i 18/81) peljarenje nije bilo definirano kao lučka djelatnost već kao dio sigurnosti plovidbe.
Zakon o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), je izvršio pretvorbu i razgraničio ulogu države i poslove koje ona obavlja od uloge privatnopravnih osoba i poslova gospodarskog korištenja.
Dakle sadržaj lučkih djelatnosti (ukrcaj robe, putnika, opskrba putnika, brodova...) je potpuno drugačiji od peljarenja, koje je vođenje plovnih objekata kao jednog segmenta sigurnosti plovidbe.
Republika Hrvatska je potpisnik međunarodnih konvencija i dužna je osigurati sve pretpostavke za sigurnu plovidbu u njezinim unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru.
To je i učinjeno donesenim Pravilnikom, kojim je ispunjena jedna od obveza donošenja propisa o sigurnosti plovidbe propisane Pomorskim zakonikom.
Isključivo je pravo zakonodavca na koji način će osigurati sigurnost plovidbe. Tu sigurnost zakonodavac može provesti na način kako je tim Pravilnikom propisano. Takvim određivanjem, zakonodavac nije povrijedio ustavno pravo iz članka 49. Ustava Republike Hrvatske, jer svako trgovačko društvo ima pravo da zatraži od nadležnog ministarstva ovlaštenje za peljarenje, ako ispunjava propisane uvjete.
Kako bi se osigurala što veća sigurnost plovidbe, a što je u interesu svih sudionika u plovidbi, a obveza države, zakonodavac je odredio da ovlaštenja za peljarenja daje nadležno ministarstvo samo jednom peljarskom trgovačkom društvu.
Na temelju izloženoga Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da nisu ostvarene pretpostavke za pokretanje postupka ocjene ustavnosti, te je temeljem članka 19. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje Ustavni zakon), riješio kao u izreci.
Odluka o objavljivanju temelji se na članku 20. Ustavnog zakona.
Broj: U-II-602/1996
Zagreb, 5. veljače 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti