POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - skripte - odluka o odobravanju - pravilnik o dozvoljenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela
ODLUKU
O PREDMETIMA KOJI SE UVOZE, UNOSE ILI PRIMAJU U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE, A NE SMATRAJU SE CARINSKOM ROBOM
I.
Ne smatraju se carinskom robom (u daljnjem tekstu: necarinska roba) i ne podliježu obvezi plaćanja carine, poreza i drugih davanja, koja se plaćaju pri uvoznom carinjenju robe, predmeti koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici koji se useljavaju ili vraćaju u Republiku Hrvatsku.
Necarinskom robom smatraju se predmeti kućanstva i osobne stvari, po vrsti i količini primjerenoj potrebama kućanstva i u količini koja nije namijenjena za prodaju ili druge poduzetničke svrhe, a koje uvoze, unose ili primaju useljenici i povratnici.
II.
Useljenicima i povratnicima iz točke I. ove Odluke smatraju se:

  1. hrvatski državljani i građani hrvatske narodnosti koji se doseljavaju iz drugih država nastalih raspadom bivše SFRJ,
  2. hrvatski državljani koji su po bilo kojoj osnovi bili na radu u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine ili 24 mjeseca s prekidima u posljednje 4 godine, odnosno boravili u inozemstvu najmanje sedam godina, a trajno se useljavaju u Republiku Hrvatsku iz ostalih država,
  3. hrvatski državljani koji su tijekom Domovinskog rata organizirano izbjegli iz Republike Hrvatske i imaju status izbjeglice prema Zakonu o statusu izbjeglica i prognanika ("Narodne novine", broj 96/93) i nisu izbjegavali obveze po osnovi obrane ili drugih zakonom utvrđenih obveza prema Republici Hrvatskoj, a vraćaju se u Republiku Hrvatsku.

III.
Ovom Odlukom obuhvaćeni su predmeti kućanstva i osobne stvari koje su bile upotrebljavane ili/i za koje korisnik povlastice može predočiti račun ili drugu vjerodostojnu ispravu o njihovoj kupnji ili drugom načinu stjecanja, najmanje jednu godinu prije useljavanja ili povratku u Republiku Hrvatsku.
Povlastica iz točke II. ove Odluke može se koristiti jednokratno.
Ukoliko se korisnik povlastice iz točke II. ove Odluke vrati u inozemstvo prije isteka roka od godinu dana, obavezan je platiti carinu, porez i druga davanja kojih je bio oslobođen pri uvoznom carinjenju robe.
Obračun će se izvršiti prema carinskoj osnovici i stopi carine i poreza utvrđenim pri uvoznom carinjenju robe.
IV.
Ovlašćuje se ministar financija da propiše listu predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se smatraju necarinskom robom u skladu s odredbama ove Odluke, te postupak ostvarivanja carinskih i poreznih povlastica po ovoj Odluci.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa:413-01/97-01/11
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti