POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nova pravna literatura - odluka o valorizaciji - uredba o javnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući u povodu ustavne tužbe mr. D. N. iz K., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 18. veljače 1997. godine, donio je slijedeću
ODLUKU

  1. Ustavna tužba se odbija.
  2. Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Mr. D. N. iz K. podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-5869/1994 od 19. srpnja 1995. godine, kojom je odbijena njegova tužba u upravnom sporu, podnijeta protiv rješenja tuženog Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Centralne službe u Z., klasa: 140-04/94-01-Ž-327769, urbroj: UP/II-341-99-03/1-94-1094 od 23. kolovoza 1994. godine. Ovim rješenjem odbijena je žalba podnositelja ustavne tužbe, izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja, Područna služba u K., broj: IN-28303 od 4. lipnja 1994. godine, kojom je odbijen zahtjev podnositelja ustavne tužbe za priznanje prava na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja. Naime, u povodu zahtjeva za novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i prvostupanjska i viša liječnička komisija u povodu žalbe podnositelja zahtjeva dale su mišljenje da kod podnositelja zahtjeva postoji tjelesno oštećenje kralježnice 8. stupnja sa 30% oštećenja kralježnice. Kako tjelesno oštećenje ne prelazi 50%, podnositelj je odbijen sa zahtjevom za novčanu naknadu.
Iz istih razloga, odbijena je žalba i tužba u upravnom sporu izjavljena protiv drugostupanjskog rješenja. Naime, pravo na novčanu naknadu, na osnovi tjelesnog oštećenja zbog bolesti osiguranika, stječe se temeljem odredbe članka 79. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju radnika ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 12/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) te članka 58. Statuta MIO ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89, 57/89, 58/90 i 114/93) ako tjelesno oštećenje iznosi najmanje 50%. Osporenim aktima povrijeđeno mu je ustavno pravo iz članka 56., tj. pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje, tvrdi podnositelj ustavne tužbe.
Ustavna tužba nije osnovana.
Podnositelj ustavne tužbe u tužbi iznosi i ponavlja svoja shvaćanja o postojanju tjelesnog oštećenja kod njega, a na temelju postojeće medicinske dokumentacije i nalaza temeljem kojih on zaključuje da kod njega postoji tjelesno oštećenje veće od utvrđenog postotka (30%) i to iz točke V. pod B. točka 7. Liste tjelesnih oštećenja, zbog srčane mane (prema stupnju oštećenja srčane funkcije što se mora dokazati elektrokardiografskim, rentgenskim i drugim metodama).
Podnositelj ustavne tužbe smatra da u prvostupanjskom žalbenom i postupku pred Upravnim sudom nije utvrđeno pravo činjenično stanje glede njegovog tjelesnog oštećenja, kao i stupnja tog oštećenja.
Ustavni sud Republike Hrvatske u ustavnosudskom postupku ocjenu o postojanju povrede ustavnog prava naznačenog u ustavnoj tužbi donosi temeljem činjeničnog stanja utvrđenog u provedenom prethodnom upravnom, odnosno sudskom postupku.
Ovaj Sud ne može, dakle, u ustavnosudskom postupku utvrđivati drukčije činjenično stanje temeljem liječničke dokumentacije koja je bila predmet ocjene u prethodnom postupku od strane nadležnih liječničkih komisija. Isto tako, ovaj Sud ne može donositi ocjene i zaključke na temelju naknadnih liječničkih nalaza koji nisu ocijenjeni od navedenih liječničkih komisija. Iz navedenih razloga, podnositelj ustavne tužbe nije doveo u sumnju zakonitost provedenog postupka.
Ako, međutim, postoje liječnički nalazi i dijagnoze donesene po dovršenom postupku, a koje ukazuju na postojanje novih tjelesnih oštećenja ili postojanje većeg stupnja već utvrđenog tjelesnog oštećenja, nema zakonske zapreke da podnositelj ustavne tužbe pokrene novi postupak za utvrđivanje tjelesnog oštećenja pred nadležnim prvostupanjskim tijelom, sa zahtjevom za novčanu naknadu za tjelesno oštećenje nastalo zbog bolesti, ako zakon i drugi propisi propisuju pravo na novčanu naknadu za utvrđeno tjelesno oštećenje.
Iz navoda ustavne tužbe, priloženih osporenih akata i drugih dokaza, Ustavni sud nije utvrdio da su navedenim aktima podnositelju ustavne tužbe povrijeđena u tužbi naznačena ustavna prava.
Iz navedenih razloga, Sud je, temeljem članka 59. i 60. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), ustavnu tužbu odbio kao neosnovanu.
Odluka o objavi temelji se na odredbama stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).
Broj: U-III-686/1995
Zagreb, 18. veljače 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti