POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nova pravna literatura - ispravak odluke izvještaji - naredba o stavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članaka 54., 40. i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), i na temelju članaka 7. i 16. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br. 96/94. i 108/96.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U KOJIMA SU NASTALE PODRUČNE PROMJENE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj i način financijskog izvješćivanja o proračunima za 1997. godinu za jedinice lokalne samouprave u kojima su nastale područne promjene prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj - u daljnjem tekstu Zakon ("Narodne novine", br. 10/97.).
Članak 2.
Jedinica lokalne samouprave koja je prema Zakonu izgubila status jedinice i jedinica u kojoj su prema Zakonu nastale područne promjene obvezna je izraditi godišnji obračun proračuna za 1997. sa stanjem na dan zatvaranja računa, u skladu sa Pravilnikom o financijskom izvješćivanju za proračun i proračunske korisnike ("Narodne novine", br. 12/97.).
Članak 3.
(1) Jedinica koja je prema Zakonu izgubila status jedinice, a nije zatvorila žiro-račun proračuna i pripadajuće mu račune koji se vode u Zavodu za platni promet obvezna je odmah dati nalog za zatvaranje tih računa.
(2) Sredstva zatečena na računima iz stavka 1. prenose se na žiro-račun proračuna jedinice lokalne samouprave u sastav koje su ušla naselja iz ukinute jedinice razmjerno prihodima ostvarenim u tim naseljima.
Članak 4.
Stanje sredstava na računima iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika obvezno treba dostaviti:

  1. nositelju izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave u sastav koje je ušla jedinica što je izgubila status općine,
  2. Državnom uredu za reviziju - područnom uredu,
  3. Ministarstvu financija.

Članak 5.
(1) Jedinica lokalne samouprave u kojoj su prema Zakonu nastale područne promjene obvezna je donijeti izmjene i dopune proračuna za 1997. godinu u roku 30 dana od dana ustrojavanja novoga predstavničkog tijela.
(2) Izmjene i dopune proračuna za 1997. godinu iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju konsolidirane prihode i primitke jedinice ustrojene prema Zakonu iz članka 1. ovoga Pravilnika ostvarene od 1. siječnja 1997. godine i konsolidirane rashode i izdatke izvršene od 1. siječnja 1997. godine.
Članak 6.
(1) Novoustrojena jedinica lokalne samouprave obvezna je donijeti proračun za 1997. godinu u roku iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(2) Proračun za 1997. obuhvaća prihode ostvarene od dana ustrojavanja predstavničkoga tijela, uključivši i konsolidirane prihode i primitke ostvarene od 1. siječnja 1997. godine i izdatke izvršene od 1. siječnja 1997. godine ako je novoustrojena jedinica bila kao naselje u sastavu druge jedinice lokalne samouprave.
Članak 7.
(1) Godišnji obračun proračuna za 1997. godinu iz članka 2. ovoga Pravilnika za jedinicu koja je prema Zakonu izgubila status jedinice donosi vijeće nove jedinice lokalne samouprave u sastav koje je ušla.
(2) Izmjene i dopune proračuna za 1997. godinu iz članka 5. ovoga Pravilnika donosi vijeće jedinice lokalne samouprave u kojoj su nastale područne promjene.
(3) Proračun za 1997. godinu iz članka 6. ovoga Pravilnika donosi vijeće novoustrojene jedinice lokalne samouprave, na temelju financijskih podataka jedinice lokalne samouprave iz sastava koje je ustrojena.
Članak 8.
Nekretnine i pokretnine, financijska sredstva, prava i obveze dosadašnjih jedinica lokalne samouprave ne mogu se otuđivati, odnosno njima se ne može raspolagati dok ih ne preuzmu nove jedinice lokalne samouprave u sastav kojih su ušle, u skladu s odredbama članka 35. Zakona.
Članak 9.
Ako odgovorne osobe jedinice lokalne samouprave ne postupe prema odredbama ovoga Pravilnika, primijenit će se odredbe članka 49. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.).
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana donošenja.
Klasa: 400-05/97-01/05
Ur.broj: 513-06/97-1
Zagreb, 17. srpnja 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti