POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sastav pravila - odluka o testnom - podatak o polaznoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 27. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. i članka 28. stavka 1. točaka 12., 13. i 14. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VRSTI, KOLIČINI I VRIJEDNOSTI PREDMETA KOJI SE UVOZE UZ PRIMJENU CARINSKIH POVLASTICA
I.
Točka I. Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica ("Narodne novine", broj 91/95) mijenja se i glasi:
"I.
Oslobođeni su od plaćanja carine domaći i strani putnici:
a) na predmete osobne prtljage - bez ograničenja vrijednosti
b) na ostale predmete za osobnu uporabu, ako ti predmeti nisu namijenjeni preprodaji - do ukupne vrijednosti od 300,00 kn.
Povlasticom iz stavka 1. ove točke pod b), domaći i strani putnik može se koristiti samo neposredno pri dolasku iz inozemstva."
II.
Točka V. mijenja se i glasi:
"V.
Oslobođeni su od plaćanja carine hrvatski i strani državljani na predmete koje prime iz inozemstva u poštanskim i drugim pošiljkama do ukupne vrijednosti od 300,00 kn. Pošiljke navedene u stavku 1. ove točke čija ukupna vrijednost premašuje svotu od 300,00 kn nisu obuhvaćene ovom povlasticom."
III.
U točki VI. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Oslobođeni su od plaćanja carine državna tijela, trgovačka društva i ustanove, te druge pravne i fizičke osobe - na reklamni materijal i uzorke što ih besplatno primaju iz inozemstva."
U stavku 2. iza riječi "uzorcima" dodaju se riječi: "i reklamnim materijalom", a riječi "10 US dolara" zamjenjuju se riječima "60,00 kn".
IV.
Iza točke XI. dodaje se nova točka XIa., koja glasi:
"XIa.
Na robu koja se uvozi ili prima po osnovi carinskih povlastica iz točaka I., V. i VI. ove Odluke ne obračunava se i ne naplaćuje porez na dodanu vrijednost."
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 413-04/94-01/10
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti