POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravnih propisa - dopunu popisa zakonodavstvo - pravilnik o proizvodima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92) i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O ZADUŽENOSTI ODREĐENIH PODUZEĆA
I.
Ovom Odlukom propisuje se gornja granica neto zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj, te ograničava zaduživanje istih poduzeća u inozemstvu.
II.
Gornja granica neto zaduženosti kod banaka u Republici Hrvatskoj utvrđuje se prema stanju neto zaduženosti na dan 31. svibnja 1997. godine kako slijedi:
Matični broj (u tisućama
kuna)
1. "BI 3. maj" d.d., Rijeka 3930122,
3333477 -29.218,4
2. "TLM" d.d., Šibenik 03777561,
03777669 -17.329,4
03777596,
3464415
3. "Trogir" d.d., Trogir 03041913 -6.050,9
4. "Uljanik" d.d., Pula 3229254 160.621,5
5. "Brodosplit" d.d., Split 3795691,
3761142,
3761207 84.579,3
3761223,
3141136
6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb 03217469 -9.553,6
7. "Željezara" d.d., Sisak 03731995 -15.577,9
8. "Kraljevica" d.d., Kraljevica 3333957 11.114,0
9. "TEF" d.d., Šibenik 3032973 43.187,8
10. "Dalmatinka" d.d., Sinj 03072169 -13.949,4
11. "Hrvatska elektroprivreda"
d.d., Zagreb 03557049 1.415.653,6
12. "INA Industrija nafte" d.d.,
Zagreb 03586243 1.851.536,3
13. "Hrvatske željeznice", Zagreb 03249743 81.361,7
14. "Hrvatske šume", Zagreb 03631133 -10.362,3
15. "Hrvatska pošta i
telekomunikacije", Zagreb 03294862 -199.545,1
16. "Hrvatska radio-televizija",
Zagreb 03226247 39.724,6
17. "Jadrolinija", Rijeka 3328163 -20.075,2
18. "Narodne novine", Zagreb 03270513 -16.226,0
19. "Pazinka" d.d., Pazin 3048616,
0077756 4.416,6
20. "Diokom Holding" d.d., Split 3764907,
3764915,
3764923 -4.372,4
3143392,
3128792,
3439992,
3824632,
3824624
21. "Velebit" d.d., Karlovac 03122298 -1.309,9
22. "TPK-EPO" d.d., Zagreb 03603607 -169,1
23. "Valjaonica čelika" d.d.,
Razvor 03086844 135,3
24. "PPK Valpovo", Valpovo 03034429 1.612,2
25. "Đurđenovac", Đurđenovac 03776999 12.306,2
26. "Petrokemija" d.o.o., Kutina 03674223 -1.796,0
27. "Polimeri" d.o.o., Zagreb 03692507 -1.436,4
28. "Inavinil" d.d., K. Sućurac 03922014 127.534,5
29. "TLM-TVP" d.o.o., Šibenik 03777570 13.751,7
30. "Cromax", Bjelovar 03341658 11.489,9
III.
Neto zaduženost poduzeća iz točke II. ove Odluke ne smije na određeni dan premašiti iznose koji su navedeni u sljedećoj tablici:
(u tisućama kuna)
IV.
Neto zaduženost poduzeća u smislu ove Odluke izračunava se kao zbroj svih potraživanja u kunama i stranoj valuti banaka prema poduzećima iz točke II. umanjen za iznos ukupnih obveza banaka u domaćoj i stranoj valuti prema tim poduzećima.
Prilikom izračunavanja ukupne zaduženosti poduzeća uzimaju se u obzir pored glavnice, dospjele kamate kao i sva dospjela i neplaćena dugovanja tih poduzeća prema bankama, bez obzira jesu li kao sumnjiva i sporna potraživanja u bankama pokrivena posebnim rezervacijama ili su otpisana ili je dug poduzeća prema bankama preuzela država.
Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke potraživanja banaka od poduzeća iz točke II. ove Odluke s naslova plaćenih iznosa po činidbenim i platežnim garancijama izdanim prije 31. prosinca 1996. godine bit će izuzeti iz izračuna gornje granice zaduženosti.
V.
Podatke o neto zaduženosti poduzeća iz točke II. ove Odluke banke su dužne mjesečno dostavljati Narodnoj banci Hrvatske u skladu s Odlukom guvernera o obvezi slanja izvješća "Potraživanja i obveze odabranih pravnih osoba" o.br. 4/96.
VI.
Banka ne može zaključiti niti jedan pravni posao s poduzećem iz točke II. ove Odluke kojim bi se povećala njegova zaduženost, a da prethodno ne pribavi suglasnost Narodne banke Hrvatske.
Prilikom davanja suglasnosti iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će kontrolirati iznos neto zaduženosti pojedinog poduzeća u skladu s ovom Odlukom.
VII.
Poduzeća iz točke II. ove Odluke ne mogu uzimati nove kredite u inozemstvu bez prethodne suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske. Suglasnost nije potrebna ako se poduzeća zadužuju na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a prema točki 10. Zakona o kreditnim poslovima sa inozemstvom ("Narodne novine", broj 43/96).
VIII.
Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup banka i poduzeće ako se ne pridržavaju odredaba ove Odluke.
Za nepridržavanje odredaba ove Odluke kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci i poduzeću novčanom kaznom u visini od 3.000 do 10.000 kuna.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/97-01/03
Urbroj: 5030115-97-2
Zagreb, 24. srpnja 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti