POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sa komentarom - uredba o uvrđivanju - naredba o privremenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 87. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94., 86/94. i 7/95.), članka 30. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95.) i članka 52. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine", broj 45/95.), ministar turizma, donosi
PROGRAM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA IZ PODRUČJA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA
I.
U Programu posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma ("Narodne novine", broj 86/95.) točka V. mijenja se i glasi:
"Predmet Ugostiteljska djelatnost obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95. i 20/97. - pročišćeni tekst broj 46/97.);
 2. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95. i 110/96.);
 3. Pravilnik o minimalnim tehničkih uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 22/89. i 24/90.);
 4. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Narodne novine", broj 3/96.);
 5. Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ("Narodne novine", broj 14/96. i 30/96.);
 6. Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Narodne novine", broj 14/96. i 30/96.);
 7. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Narodne novine", broj 14/96.);
 8. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96.);
 9. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine", broj 22/96. i 47/97.);
 10. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 52/96. i 47/97.);
 11. Posebne uzance u ugostiteljstvu ("Narodne novine", broj 16/95. i 108/96.);
 12. Zakon o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93. i 90/96.);
 13. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", broj 31/95.);
 14. Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta ("Narodne novine", broj 11/95.);
 15. Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra ("Narodne novine", broj 11/95.);
 16. Pravilnik o polaganju majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti ("Narodne novine", broj 10/96.);
 17. Program o stručnoj osposobljenosti ("Narodne novine", broj 101/95.);
 18. Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor slastičar, majstor kuhar ("Narodne novine", broj 102/95.)".

II.
Točka VI. mijenja se i glasi:
"Predmet Turistička djelatnost obuhvaća sljedeće pravne izvore:

 1. Zakon o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.);
 2. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima prostorija u kojima se obavlja turistička djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te djelatnosti ("Narodne novine", broj 22/89.);
 3. Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.);
 4. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje ("Narodne novine", broj 54/96.);
 5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 54/96 i 47/97.);
 6. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96. i 23/97.);
 7. Pravilnik o Upisniku putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96.);
 8. Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana ("Narodne novine", broj 62/96.);
 9. Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča ("Narodne novine", broj 62/96.);
 10. Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika ("Narodne novine", broj 62/96.);
 11. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča ("Narodne novine", broj 62/96.);
 12. Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita ("Narodne novine", broj 62/96.);
 13. Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96. i 47/97.);
 14. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore ("Narodne novine", broj 95/96.);
 15. Pravilnik o lukama nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 109/96.);
 16. Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin ("Narodne novine", broj 109/96.);
 17. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 11/97.);
 18. Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.)".

III.
U točki VII. koja se odnosi na pravne izvore predmet Turistička inspekcija točke 2. i 3., mijenjaju se i glase:
"2. Pravilnik o obrascima službene iskaznice i obliku značke turističkih inspektora ("Narodne novine", broj 17/96.);
3. Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora ("Narodne novine", broj 17/96.)".
IV.
U točki VIII. koja se odnosi na pravne izvore predmeta Turističke zajednice, boravišna pristojba i članarine u turističkim zajednicama točka 2. mijenja se i glasi:
"2. Zakon o članarinama i turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95. i ispravak 52/95.)".
- U točki 6. iza broja: "45/94". briše se zagrada i dodaju se riječi: "i 46/96".
- U točki 7. iza broja: "45/94". briše se zagrada i dodaju se riječi: "i 32/96".
Točka 8. mijenja se i glasi:
"8. Odluka o utvrđivanju boravišne pristojbe za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 52/96.)".
Točka 9. mijenja se i glasi:
"9. Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima ("Narodne novine", broj 83/95. i 95/95.)".
Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:
"10. Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 52/96.)".
V.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 133-02/97-01/11
Urbroj: 529-02-97-01
Zagreb, 15. svibnja 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti