POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - sa komentarom - pravilnik o numeriranju - ispravak priloga uz ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU HRVATSKIH VODA
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda i to na:
- ukupne prihode u iznosu od 1.163.995.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od 1.345.000.000 kuna
- deficit u iznosu od 182.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 182.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banke, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i domaće poslovne banke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 325-01/97-02/01
Zagreb, 19. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998.
GODINU HRVATSKIH VODA
- u 000 kn -
_ ______________________________
Plan Plan Indeks
za 1997. za 1998. 3/2
1 2 3 4
_ ______________________________
PRIHODI

  1. Vodoprivredni doprinos 215 000 245 000 113,95
  2. Nakn. za korištenje voda 230 000 250 000 108,70
  3. Naknada za zaštitu voda 210 000 235 000 111,90
  4. Nakn. za vađenje pijeska,

šljunka i kamena 5 000 5 000 100,00
5. Slivna vodna naknada 150 000 225 000 150,00
6. Prihod iz Državnog
proračuna 103 000 123 995 120,38
7. Ostali prihodi 40 000 80 000 200,00
UKUPNI PRIHODI 953 000 1 163 995 122,14
IZDACI
1. Financiranje programa
radova 740 500 715 995 96,69
2. Izdaci za tekuće tehničko
i gospodar. održavanje
vodotokova i vodnih
građevina 250 000 405 000 162,00
3. Nabava osnov. sredstava 36 000 40 000 111,11
4. Plaće, naknade i mater.
troškovi 95 000 120 000 126,32
5. Hitne intervencije na
vodogospodarskim
objektima i uređajima 10 000 15 000 150,00
6. Ostali izdaci 9 000 50 000 555,56
UKUPNI IZDACI 1 140 500 1 345 995 118,02
SUFICIT/DEFICIT -187 500 -182 000 97,07
FINANCIRANJE 187 500 182 000 97,07
ZADUŽIVANJE 247 500 294 000 118,79
1. Svjetska banka za
obnovu i razvoj 69 500 65 000 93,53
2. Ino banke 92 500 98 000 105,95
3. HBOR 70 500 71 000 100,71
4. Domaće poslovne banke 15 000 60 000 400,00
OTPLATE 60 000 112 000 186,67
_ _____________________________

KONSOLIDIRANI PLAN PRIHODA I
IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA,
IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 1998. GODINU

- u 000 kn-
_ _____________________
Plan Plan % od
za 1997. za 1998. BDP

1 2 3 4
_ _____________________
1.UKUPNI PRIHODI I
POTPORE 50 846 409 57 872 392 46,11
Državni proračun 32 955 470 37 123 995 29,58
Izvanproračunski fondovi 17 890 939 20 748 397 16,53
1.Fond mirovinskog i inv.
osiguranja 9 958 454 11 504 850 9,17
2.Zavod za zdravst. osigur. 5 624 211 6 436 437 5,13
3.Zavod za zapošljavanje 573 900 662 110 0,53
4.Sredstva doplatka za djecu 884 374 1 105 000 0,88
5.Hrvatske vode 850 000 1 040 000 0,83
II.UKUPNI IZDACI 53 874 504 60 464 191 48,18
Državni proračun 30 345 240 33 363 256 26,58
Izvanproračunski fondovi 23 529 264 27 100 935 21,59
1.Fond mirovinskog i inv.
osiguranja 11 443 957 14 258 491 11,36
2.Zavod za zdravst. osigur. 9 285 808 9 621 712 7,67
3.Zavod za zapošljavanje 762 612 764 437 0,61
4.Sredstva doplatka za djecu 903 307 1 122 000 0,89
5.Hrvatske vode 1 133 580 1 334 295 1,06
Ukupni manjak/višak -3 028 095 -2 591 799 -2,07
Postotak od BDP -2,67 -2,07
_ _____________________

- u 000 kn -
_ _________________________
Plan Plan % od
za 1997. za 1998. BDP
1 2 3 4
_ _________________________

Ukupni manjak/višak -3 028 095 -2 591 799 -2,07
Državni proračun 2 610 230 3 760 739 3,00
Izvanproračunski fondovi -5 638 325 -6 352 538 -5,06
1.Fond mirovinskog i inv.
osiguranja -1 485 503 -2 753 641 -2,19
2.Zavod za zdravst. osigur. -3 661 597 -3 185 275 -2,54
3.Zavod za zapošljavanje -188 712 -102 327 -0,08
4.Sredstva doplatka za djecu -18 933 -17 000 -0,01
5.Hrvatske vode -283 580 -294 295 -0,23
Postotak od BDP -2,67 -2,07
Državni proračun 2,30 3,00
Izvanproračunski fondovi -4,98 -5,06
1.Fond mirovinskog i inv.
osiguranja -1,31 -2,19
2.Zavod za zdravst. osigur. -3,23 -2,54
3.Zavod za zapošljavanje -0,17 -0,08
4.Sredstva doplatka za djecu -0,02 -0,01
5.Hrvatske vode -0,25 -0,23
_ ___________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti