POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rješenja i odluke - tarifni sustav za - zakon o popisima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1998. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:
- ukupne prihode u iznosu od 10.376.476.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od 10.373.012.000 kuna
- suficit u iznosu od 3.464.000 kuna
II.
Suficit u iznosu od 3.464.000 kuna koristit će se za otplate kredita kod Svjetske banke za obnovu i razvoj.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 402-09/97-02/04
Zagreb, 19. prosinca 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1998. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

-- u 000 kn -
_ ______________________
Plan Plan Indeks
za 1997. za 1998. 3/2

1 2 3 4
_ ______________________

PRIHODI

  1. Prihodi od doprinosa 5 815 792 6 742 090 115,93
  2. Doprinos na mirovine 2 477 189 2 010 695 81,17
  3. Prihodi od samostalnih

privrednika 251 370 231 500 92,10
4.Prihodi od individualnih
poljoprivrednika 115 400 122 200 105,89
5.Doprinos od Zavoda za
zapošljavanje 180 440 135 000 74,82
6.Prihod iz Proračuna 659 480 851 991 129,19
7.Ostali prihodi 384 250 283 000 73,65
UKUPNI PRIHODI 9 883 921 10 376 476 104,98
IZDACI
1. Primarna zdravstvena
zaštita 1 941 241 1 912 840 98,54
2. Specijalističko-konzilija-
rna zdravstvena zaštita 895 158 1 067 832 119,29
3. Bolnička zdravst. zaštita 2 796 613 2 956 080 105,70
4. Lijekovi na recepte 1 304 653 1 518 843 116,42
5. Ostala zdravst. zaštita 530 964 385 000 72,51
UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
7 468 629 7 840 595 104,98
6. Naknade umjesto plaća 1 080 800 1 137 395 105,24
7. Dodatni porodilj. dopust
i oprema za dijete 659 480 836 991 126,92
8. Sredstva za plaće, pore-
ze i doprinose 125 290 145 200 115,89
9. Investicije u zdravstvu 368 745 230 200 62,43
10.Korištenje sredst. iz kre-
dita Svjetske banke za
namjene definir. Projek-
tom zdravstva 74 007 1 058 1,43
11.Ostali rashodi 176 067 181 573 103,13
UKUPNI IZDACI 9 953 018 10 373 012 104,22
SUFICIT/DEFICIT -69 097 3 464
FINANCIRANJE 69 097 -3 464
ZADUŽIVANJE 74 007 1 058
Kredit Svjetske banke 74 007 1 058
OTPLATA 4 910 4 522
_ ________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti