POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - narodne novine - pravilnik o hrvatskoj - pravilnik o potpori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93 u provođenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske u 1997. ("Narodne novine", 111/96) ministar turizma donosi
NAPUTAK
ZA SUBVENCIONIRANJE STRANOG
ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U 1997.
I. OPĆI UVJETI
U cilju poticanja stranog turističkog prometa touroperatori, putničke i turističke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, cestovni i pomorski prijevoz u 1997. godini.
Subvenciju mogu ostvariti Organizatori paket aranžmana za strane građane (u daljem tekstu: Program) koji uključuju:
- boravak u Hrvatskoj s najmanje 4 polupansiona u hotelskim i dr. smještajnim objektima,
- organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima, zrakoplovima ili plovilima od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u hotelskom i dr. smještaju, te povratak grupe na istoj relaciji,
- organizirani grupni prijevoz na redovnim zračnim, brodskim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe.
Ako putovanje do mjesta početka korištenja usluge uključuje više vrsta prijevoza Organizator ima pravo na subvenciju za sve korištene vrste prijevoza sukladno odredbama ovih Uputa. U tom slučaju zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno za sve vrste prijevoza.
Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim prijevoznim sredstvom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.
Ako više Organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora.
Cijeneći kretanja i stvarne prilike na pojedinim emitivnim tržištima, Ministarstvo turizma može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i druge uvjete subvencioniranja na osnovi posebnih programa i pojedinačnih zahtjeva organizatora.
Subvencija se obračunava u kunama. Ministarstvo turizma po odbitku bankarskih troškova kunski iznos subvencija isplaćuje Organizatoru na račun u inozemsto u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj Organizator putovanja ima sjedište, odnosno po nalogu Organizatora.
II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA
U razdoblju do 15. lipnja i od 16. rujna subvencioniraju se svi Programi sa svih tržišta najmanje 4 dana boravka i korištenjem usluge polupansiona u hotelskom i dr. smještaju na cijelom području Hrvatske.
U razdoblju od 16. lipnja do 15. rujna subvencioniraju se:
- s tržišta Velike Britanije, Francuske, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Danske, Finske, Norveške, Švedske, Rusije, Ukrajine i Izraela svi programi s najmanje 7 dana boravka s korištenjem usluge polupansiona u hotelskom i dr. smještaju na cijelom području Hrvatske,
- na području županija: Ličko-senjske, Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske svi programi sa svih tržišta s najmanje 7 dana boravka s korištenjem usluge polupansiona u hotelskom i dr. smještaju.
III. AUTOBUSNI PRIJEVOZ
Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus.
Visina subvencije iznosi:
1. Sva područja osim Županije Dubrovačko-neretvanske
a) za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,80 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 2,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 3,70 kn po km
b) za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,10 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 1,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 2,20 kn po km
2. Za Dubrovačko-neretvansku županiju
a) za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 2,60 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 3,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 5,10 kn po km
b) za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,80 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 2,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 3,70 kn po km
Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje:
-70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
-85% za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-1 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (uz prvi zahtjev),
- ovjerenu listu putnika i potvrdu pravne osobe kod koje su korištene usluge polupansiona o izvršenju plaćanja, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju vouchera ili uplatnice za svakog putnika ili grupni voucher ili uplatnicu,
- kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun prijevoznika iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara.
Zahtjevi se podnose i označavaju rastućim brojem posebno za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.
Dostavne vožnje do mjesta polaska grupe se ne priznaju. Prazne vožnje u dolasku i povratku priznaju se samo za lance koji traju najmanje 4 smjene na istom odredištu. Prazne vožnje obračunavaju se sa posljednjim zahtjevom za subvenciju.
Za pojedinačne grupe priznaje se samo jedna povratna relacija.
IV. POMORSKI PRIJEVOZ
Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prijevozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:
- dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,
- međunarodne vožnje iz Italije prema Hrvatskoj koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,
- vožnje kopno-otoci-kopno ili otok-otok kao dio kombiniranog prijevoza.
Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima tijekom boravka u Hrvatskoj.
Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza s autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.
1. ZAKUP PLOVILA NA CIJELO
Subvenciju mogu ostvariti organizatori koji od domaćeg pomorskog prijevoznika zakupe plovilo na cijelo za sve vožnje iz stavka 1. ove točke u visini od:
3,0 kn po litri utrošenog goriva za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
2,0 kn po litri utrošenog goriva za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost plovila najmanje:
- 70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- 85% za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
U slučaju da je popunjenost plovila manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju podnosi zakupoprimac uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ove upute,
- kopiju ugovora o zakupu plovila iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu plovila, broju nautičkih milja od mjesta polaska do odredišta plovila, broju sjedala zakupljenog plovila, planirani broj vožnji za svaku liniju i prosječnoj potrošnji goriva za zakupljenu relaciju (uz prvi zahtjev),
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (uz prvi zahtjev),
- kopiju vouchera ili uplatnice za svakog putnika ili grupni voucher odnosno uplatnicu,
- ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju hotelskoj ili dr. pravnoj osobi za korištene usluge, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute.
Ako je više zakupoprimaca zakupilo dijelove kapaciteta istog plovila i koji za pojedinog zakupoprimca iznosi najmanje 20 sjedala, zahtjev za subvenciju podnosi svaki zakupoprimac zasebno.
2. REDOVNE BRODSKE I TRAJEKTNE LINIJE ZA GRUPNI PRIJEVOZ
Za grupu od ostvarenih najmanje 10 putnika ili autobus na redovnim brodskim i trajektnim linijama domaćih prijevoznika ili stranih nacionalnih prijevoznika prema Hrvatskoj, na dužobalnim linijama, te na linijama kopno-otoci-kopno odobrava se subvencija u visini
25% od stvarno plaćene karte za putnike, odnosno autobus.
Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe autobusom ili zrakoplovom, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz:
- zahtjev obrasca SU-3 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike, odnosno autobus.
Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima kao kod zakupa plovila na cijelo.
Zahtjevi za subvencije u pomorskom prometu za zakup plovila na cijelo podnose se posebno i označavaju rastućim brojem za svaku liniju i vožnju.
V. ZRAČNI PROMET
Subvenciju u zračnom prometu Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo ili najmanje 10 ostvarenih putnika na redovnim linijama.
Visina subvencije za zakup zrakoplova na cijelo iznosi:
1. Do ukupno ostvarenih 10000 putnika za Hrvatsku
a) Za sve zračne luke osim zračne luke Dubrovnik
230 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
180 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
b) Za zračnu luku Dubrovnik:
280 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
220 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
2. Od ukupno ostvarenih 10001 do 20000 putnika za Hrvatsku
a) Za sve zračne luke osim zračne luke Dubrovnik
330 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
280 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
b) Za zračnu luku Dubrovnik:
380 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
320 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
3. Za više od 20000 ostvarenih putnika za Hrvatsku visina subvencije i ostali uvjeti utvrđuje se posebnim ugovorom s Ministarstvom turizma
Za organizatore koji će u 1997. ostvariti više od 10000 putnika za Hrvatsku subvencija se isplaćuje na način da se do 10000 ostvarenih putnika isplaćuje subvencija iz podtočke 1. točke V ove Upute, a nakon toga se isplaćuje uvećana subvencija, kao i razlika subvencije za ostvarenih prvih 10000 putnika.
Kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni broj zakupljenih sjedala uz uvjet popunjenosti najmanje:
- 70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- 85% za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
Ako je popunjenost zrakoplova manja od propisane, ukupni iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-2 koji čini sastavni dio ove Upute,
- kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz koje su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (samo uz prvi zahtjev),
- kopiju vouchera ili uplanice za svakog putnika, ili grupni voucher ili uplatnicu,
- ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju hotelskoj i dr. pravnoj osobi za izvršene usluge smještaja i polupansiona, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute.
Kod prijevoza zrakoplovima na cijelo prazne vožnje u dolasku i odlasku priznaju se samo za lance koji imaju najmanje 4 leta na istu zračnu luku. Prazne vožnje obračunavaju se sa posljednjim zahtjevom za subvenciju.
Kod prijevoza zrakoplovima na cijelo za pojedinačne grupe priznaje se samo jedna povratna vožnja.
Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku zračnu liniju i svaku vožnju.
Ako više Organizatora koristi isti zrakoplov zakupljen na cijelo, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.
VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obrascima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu:
Ministarstvo turizma
(za subvenciju)
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
CROATIA
Rokovi za podnošenje zahtjeva su 15 dana po isteku mjeseca za prethodni mjesec. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:
15. srpnja za promet ostvaren za polaske do kraja svibnja
15. studeni za promet ostvaren za polaske u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu
15. prosinac 1997. godine za polaske ostvarene u listopadu i studenom
15. siječnja 1998. godine za polaske ostvarene u prosincu 1997.
Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom dokumentacijom i nakon navedenih rokova ne može se ostvariti subvencija.
Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske i dr. usluge podliježu nadzoru Turističke inspekcije Republike Hrvatske.
U slučaju spora nadležan je arbitražni sud u Zagrebu.
Klasa: 421-03/97-01/06
Urbroj 529-03/97-1
Zagreb, 19. veljače 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.
SU-1
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U STRANOM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU
No----------
1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
3. Mjesto polaska grupe
4. Datum i vrijeme
a) polaska grupe
b) povratka grupe
5. Turističko odredište grupe
6. Broj pansion dana turističke
grupe u turističkom odredištu
7. Naziv i sjedište prijevoznika
8. Registarski broj autobusa
9. Ukupan broj sjedišta u autobusu
10. Ukupan broj turista u grupi
11. Početna kilometraža autobusa
u mjestu polaska grupe (po tahografu)
12. Završna kilometraža autobusa
u mjestu povratka grupe (po tahografu)
13. Ostvareni broj kilometara u odlasku i povratku
14. Iznos tražene subvencije:
ostvareni broj km --- x ---- kn = kn
15. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora
putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-2
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U STRANOM ZRAČNOM
TURISTIČKOM PROMETU
No----------

 1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
 2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
 3. Polazna zračna luka
 4. Dolazna zračna luka u Hrvatskoj
 5. Broj leta, datum i vrijeme

a) polaska grupe
b) povratka grupe
6. Turističko odredište grupe
7. Broj pansion dana turističke
grupe u turističkom odredištu
8. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika
9. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala
- na cijelo
- na redovnoj liniji
10. Broj putnika u grupi
11. Iznos tražene subvencije:
a) ugovoreni broj sjedala na cijelo
x kn = kn
b) ostvareni broj putnika na redovnoj liniji
x kn = kn
c) broj putnika na redovnoj liniji ili broj ugovorenih sjedala na cijelo za Dubrovnik
x kn = kn
12. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-3
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U STRANOM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU
No----------

 1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
 2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
 3. Mjesto polaska grupe
 4. Polazna luka grupe
 5. Dolazna luka grupe u Hrvatsku
 6. Datum i vrijeme

a) polaska grupe
b) povratka grupe
7. Turističko odredište grupe
8. Naziv i sjedište prijevoznika s kojim je sklopljen ugovor
9. Podaci o plovilu:
a) Vrsta
b) Naziv
c) Broj sjedala
10. Ukupan broj turista u grupi
11. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom
odredištu
12. Ostvareni broj NM u odlasku i povratku
13. Vrsta i utrošak goriva u litrama po 1/NM
14. Ukupan utrošak goriva u litrama
15. Iznos tražene subvencije:
ukupan utrošak goriva u litrama x kn = kn
16. Iznos tražene subvencije na redovnim brodskim i trajektnim linijama
a) ostvareni broj putnika
b) cijena karte po putniku
c) ukupna cijena prijevoza (axb) kn x % = kn
d) ukupna cijena za autobus kn x % = kn
17. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora
putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-4
Naziv i sjedište hotelske ili dr. pravne osobe

POTVRDA
da je putnička/turistička agencija
podmirila obvezu za pružene hotelske usluge na osnovi 7 polupansiona za goste koji su boravili u hotelu
u razdoblju
Datum Žig Potpis odgovorne osobe
----------------- -------------------
POPIS GOSTIJU
1. 31.
2. 32.
3. 33.
4. 34.
5. 35.
6. 36.
7. 37.
8. 38.
9. 39.
10. 40.
11. 41.
12. 42.
13. 43.
14. 44.
15. 45.
16. 46.
17. 47.
18. 48.
19. 49.
20. 50.
21. 51.
22. 52.
23. 53.
24. 54.
25. 55.
26. 56.
27. 57.
28. 58.
29. 59.
30. 60.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti