POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rješenja i drugi propisi - pravilnik o razdobljima - ispravak pravilnika pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95 i 57/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1997. godine, donijela
ODLUKU
O NAČINU, UVJETIMA I NAKNADI ZA PRISTUP PODACIMA SUDSKOGA REGISTRA
I.
Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i naknada za pristup podacima upisanim u glavnoj knjizi sudskoga registra vođenoj na računalu te evidencijskim podacima vođenim na računalu, ovisno o korisnicima i vrstama pristupa tim podacima.
II.
Pristup podacima sudskoga registra je svaki pojedinačni pristup podacima o jednom subjektu upisa ostvaren putem Interneta.
III.
Preuzimanje podataka iz sudskoga registra omogućit će se posebnim programskim rješenjem za pregled podataka sudskoga registra.
IV.
Zahtjev za pristup i zahtjev za prestanak ovlasti za pristup podacima sudskoga registra podnosi se predsjedniku Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji daje ili ukida dozvolu za pristup podacima sudskoga registra ovlaštenom korisniku.
Ulazak u telekomunikacijski, računalni i aplikacijski sustav sudskoga registra dozvoljen je uz uporabu odgovarajućih korisničkih brojeva i pripadnih lozinki.
Osoba ovlaštena pristupiti sustavu, uz dodijeljeni korisnički broj obvezno rabi i lozinku.
Korisnički broj i pripadna lozinka ne smiju se odati i dati na uporabu drugoj osobi.
Svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu sudskoga registra mora biti automatski zabilježen korisničkim brojem, nadnevkom i vremenom prijave i odjave.
Svaki pokušaj neovlaštenoga pristupa sustavu mora biti automatski zabilježen korisničkim brojem, nadnevkom i vremenom, a ako je to moguće i mjestom s kojega je takav pristup pokušan.
Za svaki pristup i davanje skupova podataka iz sudskoga registra moraju se zabilježiti troškovi po pojedinim vrstama uporabljenih računalnih, telekomunikacijskih i drugih sredstava (procesorsko vrijeme, radna memorija, količina I/O, količina uporabljenoga prostora na tvrdim diskovima, trajanje pristupa, trajanje telekomunikacijskog priključka, vrsta odnosno količina danih podataka, vrsta i količina prenosivoga magnetskog medija, količina potrošenoga papira i sl.).
Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske određuje osobe ovlaštene za davanje skupova podataka iz sudskoga registra.
Izvaci iz sudskog registra koji se telekomunikacijskim putem šalju odvjetnicima i javnim bilježnicima moraju biti potpisani uporabom ključa koji primatelju omogućuje provjeru autentičnosti primljenog izvatka.
V.
Troškove pristupa podacima sudskoga registra čine:
- troškovi dodjele i ukidanja korisničkih oznaka i lozinki, odnosno korisničkih računa za naplatu izdataka;
- troškovi postupka kodiranja i potpisivanja radi osiguranja vjerodostojnosti podataka primljenih kod korisnika;
- troškovi provjere i održavanja uspostavljenih telekomunikacijskih veza i isključivanja telekomunikacijskih veza koje uzrokuju poteškoće u radu;
- drugi troškovi koji nastaju zbog pristupa podacima sudskoga registra, a mogu se pojedinačno i količinski izraziti.
VI.
Za pristup podacima sudskoga registra korisnik je dužan platiti jednokratnu naknadu za priključenje u iznosu od 5.000,00 kuna i mjesečnu pretplatu. Mjesečna pretplata iznosi 1.000,00 kuna i plaća se do 10. u mjesecu za sljedeći mjesec. Za svaki pristup podskupu podataka određenom člankom 12. stavkom 1. točkama 1. do 16. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine", br. 10/95 i 101/96), plaća se iznos od 5,00 kuna do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Korisniku podataka koji kasni s plaćanjem duže od 20 dana, ukinut će se dodijeljeni korisnički broj za pristup podacima sudskoga registra.
Naknada iz stavka 1. ove točke prihod je državnoga proračuna, s tim što će se dio naknade koristiti za održavanje i unapređenje sudskoga registra.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."
Klasa: 740-03/97-01/01
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 12. svibnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti