POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službeni akti - pravilnik hrvatskog autokluba - objava popisa ovlaštenih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 54. stavka (2) Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 95/94) i članka 19. stavka (2) Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94 i 108/96), ministar financija donosi
NAPUTAK
O SASTAVLJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 1.
Ovim Naputkom uređuje se sadržaj i oblik polugodišnjeg izvješća, način unošenja podataka u financijsko izvješće te predočavanje polugodišnjeg financijskog izvješća.
Članak 2.
Odredbe ovog Naputka odnose se na sve obveznike iz člana 2. Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike ("Narodne novine", broj 12/97) - u daljnjem tekstu: Pravilnik o financijskom izvješćivanju.
Članak 3.
Polugodišnje financijsko izvješće sastoji se od Računa prihoda i izdataka i Bilježaka uz financijsko izvješće.
Članak 4.
(1) Račun prihoda i izdataka sastavlja se na način propisan člancima 8. do 12. Pravilnika o financijskom izvješćivanju.
(2) U obrascu Račun prihoda i izdataka (PR-IZ) u stupcima 4, 5 i 6 upisuju se podaci za razdoblje siječanj-lipanj.
Članak 5.
Bilješke uz financijsko izvješće daju se na način propisan u članku 25. stavcima (4), (6) i (7) Pravilnika o financijskom izvješćivanju.
Članak 6.
Proračunski korisnici koji imaju planirane svote u okviru glave državnog proračuna, dužni su usuglasiti podatke za razdoblje siječanj-lipanj s nadležnim ministarstvom odnosno Ministarstvom financija.
Članak 7.
(1) Polugodišnje financijsko izvješće obveznici dostavljaju do 15. srpnja tekuće godine, i to:
- Državnom uredu za reviziju;
- nadležnom ministarstvu odnosno Ministarstvu financija ako se neposredno financiraju iz državnog proračuna.
(2) Račun prihoda i izdataka (Obrazac PR-IZ) obveznik dostavlja u istom roku jedinici Zavoda za platni promet u kojoj ima otvoren žiro-račun, radi statističke obrade.
Članak 8.
(1) Nadležna ministarstva nakon obavljene kontrole izvješća, sastavljaju konsolidirano polugodišnje izvješće svih proračunskih korisnika koji su u djelokrugu nadležnog ministarstva i dostavljaju ga Ministarstvu financija - Uprava za državno računovodstvo, do 30. srpnja tekuće godine.
(2) Uz konsolidirano financijsko izvješće nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija i pojašnjenje nastalih odstupanja od planiranih svota.
Članak 9.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-06/97-01/117
Urbroj: 513-06/97-1
Zagreb, 29. svibnja 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti