POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - naredbe i zakoni - naredbu o mjerilima - pravilniku o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", 75/93 u provođenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske u 1997. ("Narodne novine", 111/96) ministar turizma donosi:
NAPUTAK
ZA SUBVENCIONIRANJE DOMAĆEG ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U 1997.
I. OPĆI UVJETI
U cilju poticanja domaćeg turističkog prometa putnička/turistička agencija (u daljem tekstu: Agencija) može ostvariti subvenciju dijela troškova za organizirani grupni turistički zračni, cestovni i pomorski prijevoz u 1997. godini.
Subvenciju može ostvariti Agencija koja za domaće građane organizira slijedeće Programe:

 1. Odmorišne programe s organiziranim grupnim prijevozom i najmanje 7 dana boravka u hotelskom i sl. smještaju s korištenjem usluge polupansiona;
 2. Kraće odmorišne programe s organiziranim grupnim prijevozom i najmanje 4 dana boravka u hotelskom i sl. smještaju s korištenjem usluge polupansiona;
 3. Izletničke programe "Hrvatska baština" koje odobri Ministarstvo turizma;
 4. Školske izlete s najmanje 3 dana boravka u hotelskom i sl. smještaju s uslugom polupansiona, te posebno organiziranim autobusnim prijevozom (odnosno trajektom kao dijelom kombiniranog prijevoza).

Ako putovanje do mjesta početka korištenja usluge uključuje više vrsta prijevoza Agencija ima pravo na subvenciju za sve korištene vrste prijevoza sukladno odredbama ovih Uputa. U tom slučaju zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno za sve vrste prijevoza.
Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim prijevoznim sredstvom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.
Ako više Agencija putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti ona Agencija koja je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih Agencija.
II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA
1. U razdoblju od 1. travnja do 15. lipnja i od 16. rujna do 31. prosinca na području cijele Hrvatske subvencioniraju se:
Odmorišni i kraći odmorišni Programi s najmanje 4 dana boravka i korištenjem usluge polupansiona
2. U razdoblju od 16. lipnja do 15. rujna na području županija: Ličko-senjske, Zadarsko-kninske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske subvencioniraju se:
Odmorišni programi s najmanje 7 dana boravka s korištenjem usluge polupansiona,
3. Izletnički programi "Hrvatska baština" i školski izleti subvencioniraju se u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca na cijelom području Hrvatske.
III. AUTOBUSNI PRIJEVOZ
Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus.
Visina subvencije iznosi:
1. Sva područja osim Županije Dubrovačko-neretvanske
a) za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,80 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 2,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 3,70 kn po km
b) za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,10 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 1,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 2,20 kn po km
2. Za Dubrovačko-neretvansku županiju
a) za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 2,60 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 3,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 5,10 kn po km
b) za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
- za autobus od 25-39 sjedala 1,80 kn po km
- za autobus od 40-60 sjedala 2,50 kn po km
- za autobus s više od 60 sjedala 3,70 kn po km
Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje:
- 70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- 85% za polaske od 16. lipnja i do 15. rujna
U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju u autobusnom prijevozu podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-1 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (uz prvi zahtjev),
- ovjerenu listu putnika i potvrdu pravne osobe kod koje su korištene usluge polupansiona o izvršenju plaćanja, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju vouchera ili uplatnice za svakog putnika ili grupni voucher ili uplatnicu,
- kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun prijevoznika iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara.
Zahtjevi se podnose i označavaju rastućim brojem posebno za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.
Dostavne vožnje do mjesta polaska grupe se ne priznaju. Prazne vožnje u dolasku i povratku priznaju se samo za lance koji traju najmanje 4 smjene na istom odredištu. Prazne vožnje obračunavaju se sa posljednjim zahtjevom za subvenciju.
Za pojedinačne grupe priznaje se samo jedna povratna relacija.
IV. POMORSKI PRIJEVOZ
Subvencija u pomorskom turističkom prijevozu priznaje se samo za vožnje organiziranih grupa od mjesta polaska do mjesta u kojem grupa počinje koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:
- dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,
- vožnje kopno-otoci-kopno ili otok-otok kao dio kombiniranog prijevoza.
Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima.
Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza s autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.
1. ZAKUP PLOVILA NA CIJELO
Subvenciju može ostvariti Agencija koja od domaćeg pomorskog prijevoznika zakupi plovilo na cijelo za sve vožnje iz stavka 1. ove točke u visini od:
3,0 kn po litri utrošenog goriva za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
2,0 kn po litri utrošenog goriva za polaske od 16. lipnja i do 15. rujna
Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost plovila najmanje:
- 70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- 85% za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
U slučaju da je popunjenost plovila manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju podnosi Agencija zakupoprimac uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ove upute,
- kopiju ugovora o zakupu plovila iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu plovila, broju nautičkih milja od mjesta polaska do odredišta plovila, broju sjedala zakupljenog plovila, planirani broj vožnji za svaku liniju i prosječnoj potrošnji goriva za zakupljenu relaciju (uz prvi zahtjev),
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (uz prvi zahtjev),
- kopiju vouchera ili uplatnice za svakog putnika ili grupni voucher odnosno uplatnicu,
- ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju hotelskoj ili dr. pravnoj osobi za korištene usluge, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute.
Kod prijevoza zakupljenim plovilom na cijelo dostavne vožnje do mjesta polaska grupe se ne priznaju. Prazne vožnje u dolasku i povratku priznaju se samo za lance koji traju najmanje 4 smjene na istom odredištu. Prazne vožnje obračunavaju se sa posljednjim zahtjevom za subvenciju.
Za pojedinačne grupe priznaje se samo jedna povratna vožnja.
Zahtjevi za subvencije u pomorskom prometu za zakup plovila na cijelo podnose se posebno i označavaju rastućim brojem za svaku liniju i vožnju.
2. REDOVNE BRODSKE I TRAJEKTNE LINIJE ZA GRUPNI PRIJEVOZ
Za grupu od ostvarenih najmanje 10 putnika ili autobus na redovnim brodskim dužobalnim linijama i trajektnim linijama kopno-otoci-kopno odobrava se subvencija u visini
25% od stvarno plaćene karte za putnike, odnosno autobus.
Ako je prijevoz iz prethodnog stavka dio kombiniranog prijevoza grupe autobusom ili zrakoplovom, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz:
- zahtjev obrasca SU-3 koji je sastavni dio ove Upute,
- kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike, odnosno autobus.
Na isti način Agencija može ostvariti subvenciju za zakup najmanje 10 sjedala na posebnim turističkim linijama koje organiziraju domaći prijevoznici ili Agencije zakupoprimci, a koje predstavljaju jedini ili dio kombiniranog prijevoza u dolasku i odlasku grupe do mjesta korištenja hotelske usluge. U ovom slučaju uz propisanu dokumentaciju Agencija treba dostaviti i ugovor o zakupu, te plaćeni račun za prijevoz.
Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz Agencija podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima kao kod zakupa plovila na cijelo.
V. ZRAČNI PROMET
Subvenciju u zračkom prometu Agencija može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo ili najmanje grupu od 10 putnika na redovnim linijama.
Visina subvencije za zakup zrakoplova na cijelo i zakup 10 sjedala na redovnim linijama iznosi:
1. Sve zračne luke osim zračne luke Dubrovnik
230 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
180 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
2. Zračna luka Dubrovnik
a) Zakup zrakoplova na cijelo
Visina subvencije iznosi:
280 kn po putniku za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
220 kn po putniku za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
b) Redovne domaće zračne linije za Dubrovnik
Visina subvencije iznosi:
30% cijene povratne karte svake primjenjive tarife ekonomske klase domaćeg prijevoznika.
Subvenciju na redovnim linijama mogu ostvariti svi putnici:
za boravak od najmanje 4 dana za polaske u razdoblju od 1. travnja do 15. lipnja i u razdoblju od 16. rujna do 10. prosinca. Krajnji rok povratka putnika na polaznu destinaciju je 15. prosinca
za boravak od najmanje 7 dana za polaske u razdoblju od 16. lipnja do 15. rujna. Krajnji rok povratka putnika na polaznu destinaciju je 30. rujna.
Subvencija se ostvaruje prilikom kupnje karte kod domaćeg zračnog prijevoznika. Način subvencioniranja Ministarstvo turizma ugovorno utvrđuje sa domaćim zračnim prijevoznikom.
Kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni broj zakupljenih sjedala uz uvjet popunjenosti najmanje:
- 70% za polaske do 15. lipnja i od 16. rujna
- 85% za polaske od 16. lipnja do 15. rujna
Ako je popunjenost zrakoplova manja od propisane, ukupni iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.
Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:
- obrazac zahtjeva SU-2 koji čini sastavni dio ove Upute,
- kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz koje su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),
- kopiju ugovora o zakupu hotelskih i dr. kapaciteta s uslugom polupansiona (samo uz prvi zahtjev),
- kopiju vouchera ili uplatnice za svakog putnika, ili grupni voucher ili uplatnicu,
- ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju hotelskoj i dr. pravnoj osobi za izvršene usluge smještaja i polupansiona, na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ove Upute.
Kod prijevoza zrakoplovima na cijelo prazne vožnje u dolasku i odlasku priznaju se samo za lance koji imaju najmanje 4 leta na istu zračnu luku. Prazne vožnje obračunavaju se sa posljednjim zahtjevom za subvenciju.
Kod prijevoza zrakoplovima na cijelo za pojedinačne grupe priznaje se samo jedna povratna vožnja.
Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku zračnu liniju i svaku vožnju.
Ako više Agencija koristi isti zrakoplov zakupljen na cijelo, zahtjev za subvenciju podnosi Agencija zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih Agencija.
VI. SUBVENCIJA ZA ŠKOLSKE IZLETE
Subvenciju za školske izlete može ostvariti Agencija za posebno zakupljen autobus i to u visini:
za autobus od 25-39 sjedala 1,1 kn po km;
za autobus od 40-60 sjedala 1,5 kn po km;
za autobus s više od 60 sjedala 2,2 kn po km.
Zahtjev za subvenciju za školske izlete podnosi se na isti način kao i za ostale programe s autobusnim prijevozom.
Subvencija za školske izlete na područje Dubrovačko-neretvanske županije može se ostvariti i za prijevoz redovnim zračnim linijama pod uvjetima iz točke V. ove Upute.
Kao jedini ili dio kombiniranog prijevoza za školske izlete subvencija se može ostvariti i za redovne brodske i trajektne linije pod uvjetima iz točke IV. ove Upute.
VII. SUBVENCIJE ZA PROGRAM "HRVATSKA BAŠTINA"
Subvenciju za izletnički program "HRVATSKA BAŠTINA" Agencija može ostvariti samo za programe koje prethodno odobri Ministarstvo turizma.
Ministarstvo turizma će nakon raspisanog natječaja preko udruga putničkih agencija odobriti programe koji osnovnim sadržajem udovoljavaju uvjete, te objaviti način njihovog subvencioniranja.
Program "HRVATSKA BAŠTINA" predstavlja posebni turistički izletnički program čiji je osnovni sadržaj posjet i upoznavanje isključivo s mjestima ili lokalitetima koji predstavljaju povijesnu i kulturnu, odnosno tradicijsku baštinu na cijelom području Hrvatske.
VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obrascima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu:
Ministarstvo turizma
(za subvenciju)
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
Rokovi za podnošenje zahtjeva su 15 dana po isteku mjeseca za prethodni mjesec. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:
15. srpnja 1997. za promet ostvaren za polaske do kraja svibnja
15. studeni 1997. za promet ostvaren za polaske u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu
15. prosinac 1997. godine za polaske ostvarene u listopadu i studenom
15. siječnja 1998. godine za polaske ostvarene u prosincu 1997.
Zahtjeve koji stignu s nepotpunom dokumentacijom Ministarstvo turizma će vratiti Agenciji.
Po zahtjevima koji stignu nakon propisanih rokova ne može se ostvariti subvencija.
Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvenciju, te izvršene agencijske, ugostiteljske, hotelske i dr. usluge podliježu nadzoru Turističke inspekcije Republike Hrvatske.
U slučaju spora nadležan je arbitražni sud u Zagrebu.
Klasa: 421-03/97-01/05
Urbroj: 529-03/97-1
Zagreb, 19. veljače 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.SU-1
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U DOMAĆEM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU
No----------
1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
3. Mjesto polaska grupe
4. Datum i vrijeme
a) polaska grupe
b) povratka grupe
5. Turističko odredište grupe
6. Broj pansion dana turističke
grupe u turističkom odredištu
7. Naziv i sjedište prijevoznika
8. Registarski broj autobusa
9. Ukupan broj sjedišta u autobusu
10. Ukupan broj turista u grupi
11. Početna kilometraža autobusa
u mjestu polaska grupe (po tahografu)
12. Završna kilometraža autobusa
u mjestu povratka grupe (po tahografu)
13. Ostvareni broj kilometara u odlasku i povratku
14. Iznos tražene subvencije:
ostvareni broj km --- x ---- kn = kn
15. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora
putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-2
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U DOMAĆEM ZRAČNOM
TURISTIČKOM PROMETU
No----------

 1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
 2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
 3. Polazna zračna luka
 4. Dolazna zračna luka u Hrvatskoj
 5. Broj leta, datum i vrijeme

a) polaska grupe
b) povratka grupe
6. Turističko odredište grupe
7. Broj pansion dana turističke
grupe u turističkom odredištu
8. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika
9. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala
- na cijelo
- na redovnoj liniji
10. Broj putnika u grupi
11. Iznos tražene subvencije:
a) ugovoreni broj sjedala na cijelo
x kn = kn
b) ostvareni broj putnika na redovnoj liniji
x kn = kn
c) broj putnika na redovnoj liniji ili broj ugovorenih sjedala na cijelo za Dubrovnik
x kn = kn
12. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-3
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U DOMAĆEM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU
No----------

 1. Naziv i sjedište organizatora putovanja
 2. Naziv i sjedište hotelskih ili dr. poduzeća kojima se organizirano upućuju turisti
 3. Mjesto polaska grupe
 4. Polazna luka grupe
 5. Dolazna luka grupe u Hrvatsku
 6. Datum i vrijeme

a) polaska grupe
b) povratka grupe
7. Turističko odredište grupe
8. Naziv i sjedište prijevoznika s kojim je sklopljen ugovor

9. Podaci o plovilu:
a) Vrsta
b) Naziv
c) Broj sjedala
10. Ukupan broj turista u grupi
11. Broj pansion dana turističke grupe u turističkom
odredištu
12. Ostvareni broj NM u odlasku i povratku
13. Vrsta i utrošak goriva u litrama po 1/NM
14. Ukupan utrošak goriva u litrama
15. Iznos tražene subvencije:
ukupan utrošak goriva u litrama x kn = kn
16. Iznos tražene subvencije na redovnim brodskim i trajektnim linijama
a) ostvareni broj putnika
b) cijena karte po putniku
c) ukupna cijena prijevoza (axb) kn x % = kn
d) ukupna cijena za autobus kn x % = kn
17. Naziv i sjedište banke i broj računa organizatora
putovanja
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis

----------------------------- ----------SU-4
Naziv i sjedište hotelske ili dr. pravne osobe

POTVRDA
da je putnička/turistička agencija
podmirila obvezu za pružene hotelske usluge na osnovi 7 polupansiona za goste koji su boravili u hotelu
u razdoblju
Datum Žig Potpis odgovorne osobe
----------------- -------------------
POPIS GOSTIJU
1. 31.
2. 32.
3. 33.
4. 34.
5. 35.
6. 36.
7. 37.
8. 38.
9. 39.
10. 40.
11. 41.
12. 42.
13. 43.
14. 44.
15. 45.
16. 46.
17. 47.
18. 48.
19. 49.
20. 50.
21. 51.
22. 52.
23. 53.
24. 54.
25. 55.
26. 56.
27. 57.
28. 58.
29. 59.
30. 60.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti