POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rh pregled - pravilnik o graničnim - pravilnik o normi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. svibnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O OBAVLJANJU KOMPENZACIJSKIH POSLOVA S INOZEMSTVOM
I.
Kompenzacijski poslovi s inozemstvom (u daljnjem tekstu: kompenzacijski poslovi) mogu se obavljati radi naplate izvoza robe ili usluga, odnosno plaćanja uvoza robe ili usluga uvozom, odnosno izvozom robe ili usluga u istoj vrijednosti.
Kompenzacijski poslovi s inozemstvom obavljaju se, osobito ako se radi o uvozu opreme, reprodukcijskog materijala i sirovina namijenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga za izvoz, uvozu robe koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se ne proizvodi u količinama dovoljnim za opskrbu domaćeg tržišta, ili ako se radi o izvozu koji se na drugi način ne može naplatiti.
Kompenzacijske poslove mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje trgovine, te druge pravne i fizičke osobe za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti.
II.
Za obavljanje poslova iz točke I. ove Odluke, pravna ili fizička osoba je dužna prethodno pribaviti odobrenje Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Odobrenje iz stavka 1. ove točke Ministarstvo izdaje na pismeni zahtjev osobe iz stavka 1. ove točke. Zahtjev se podnosi prema obrascu K-1, koji je sastavni dio ove Odluke.
Uz zahtjev iz stavka 2. ove točke pravna ili fizička osoba je dužna dostaviti i ugovor o kompenzacijskom poslu sa stranom osobom. Ministarstvo može prema potrebi zatražiti i druge podatke i dokumentaciju u svezi s određenim kompenzacijskim poslom.
III.
Ministarstvo je dužno odlučiti o zahtjevu za odobrenje kompenzacijskog posla u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Primjerak odobrenja kompenzacijskog posla Ministarstvo dostavlja Narodnoj banci Hrvatske.
IV.
U kompenzacijskom poslu može sudjelovati jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba, s više vrsta robe ili usluga.
Ako u određenom kompenzacijskom poslu sudjeluje više osoba, sudionici posla ugovorom ili drugim pisanim aktom određuju nositelja posla, odnosno osobu koja je dužna podnijeti zahtjev za odobrenje kompenzacijskog posla.
V.
Ako pravna ili fizička osoba kojoj je izdano odobrenje za kompenzacijski posao, prije otpočinjanja obavljanja kompenzacijskog posla, odustane od odobrenog posla, o tome je dužna obavijestiti Ministarstvo, najkasnije u roku od 15 dana od dana odustajanja od posla.
Ako u tijeku obavljanja odobrenog kompenzacijskog posla nastane promjena u poslu pravna ili fizička osoba dužna je zatražiti odobrenje u svezi nastale promjene od Ministarstva, koje će o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
VI.
Pravna ili fizička osoba dužna je nakon obavljenog kompenzacijskog posla Ministarstvu i Narodnoj banci Hrvatske dostaviti izvješće o obavljenom poslu.
Izvješće iz stavka 1. ove točke se dostavlja prema obrascu K-2, koji je sastavni dio ove Odluke, u roku koji je naveden u odobrenju za obavljanje kompenzacijskog posla.
VII.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kompenzacijskim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", broj 53/91).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331-01/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 22. svibnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.Tvrtka i sjedište
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE KOMPENZACIJSKOG POSLA S INOZEMSTVOM
Teme-ljem točke II. Odluke o uvjetima za obav-lja-nje kompenzacijskih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" broj /97), molimo da se ---------- sa sjedištem u ---------- odobri kompenzacijski posao s ---------- iz---------- U svezi s kompenzacijskim poslom dostav-ljamo s-ljedeće podatke:
IZVOZ

 1. Trgovački naziv robe - usluge koja se izvozi i količina robe: --------------------------------------------------
 2. Vrijednost robe s naznakom pariteta - vrijednost usluge: --------------------------------------------------
 3. Tarifni broj i tarifna oznaka: naziv robe prema carinskoj tarifi: --------------------------------------------------
 4. Izvoznik robe - usluge: --------------------------------------------------
 5. Proizvođač - vlasnik robe ili pružalac usluge: --------------------------------------------------
 6. Podrijetlo robe koja se izvozi: --------------------------------------------------
 7. Naziv i sjedište inozemnog kupca i zem-lja izvoza: --------------------------------------------------
 8. Rok izvoza: --------------------------------------------------

UVOZ

 1. Trgovački naziv robe - usluge, količina robe koja se uvozi: --------------------------------------------------
 2. Vrijednost robe s naznakom pariteta odnosno vrijednost usluge: --------------------------------------------------
 3. Tarifni broj i tarifna oznaka: naziv robe prema carinskoj: --------------------------------------------------
 4. Uvoznik robe - usluge: --------------------------------------------------
 5. Korisnik uvoza robe odnosno usluge: --------------------------------------------------
 6. Naziv i sjedište inozemne tvrtke od koje se roba kupuje: --------------------------------------------------
 7. Zem-lja podrijetla robe: --------------------------------------------------
 8. Zem-lja uvoza: --------------------------------------------------
 9. Rok uvoza: --------------------------------------------------

Potpis ovlaštene osobe pečat
Napomena: U privitku dostav-ljamo Ugovor o kompenzacijskom poslu s -------- ------------------------------


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti