POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - službene objave propisa - rješenje o mjerama - naputak o utvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela
ODLUKU
O OBVEZNIM UPUTAMA ZA PROVEDBU POLITIKE PLAĆA U 1998. GODINI
Plaće vezane uz radni odnos u javnim poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske i to:
- Javno poduzeće "Hrvatske šume", Zagreb
- Javno poduzeće "Hrvatska pošta i telekomunikacije", Zagreb
- Javno poduzeće "Narodne novine", Zagreb
- Javno poduzeće "Hrvatska radiotelevizija", Zagreb
te u trgovačkim društvima u kojima je imatelj dionica, odnosno poslovnih udjela Republika Hrvatska i to:
- "Hrvatske željeznice" d.o.o., Zagreb
- "Hrvatska elektroprivreda" d.d., Zagreb
- "Jadrolinija" d.o.o., Rijeka
- "INA - Industrija nafte" d.d., Zagreb
- "Croatia osiguranje" d.d., Zagreb
- "Plovput" d.o.o., Split,
mogu se isplaćivati u 1998. godini u skladu s kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, sporazumima zaposleničkih vijeća s poslodavcem ili ugovorima o radu, s tim da se ukupna masa bruto plaća svih zaposlenih može povećati samo za dio iznosa iznad određene stope povrata neto imovine, pri čemu se stopa povrata neto imovine izračunava tako da se dobit poslovanja prije poreza (bruto dobit) stavlja u odnos neto vlasničkom imovinom i množi sa 100.
II.
Ostvarenje stope povrata neto imovine izraženo u postoku određuje se kako slijedi:
- za Javno poduzeće "Hrvatske šume", Zagreb 3%
- za Javno poduzeće "Hrvatska pošta i telekomu-
nikacije", Zagreb 9%
- za Javno poduzeće "Narodne novine", Zagreb 28%
- za Javno poduzeće "Hrvatska radiotelevizija",
Zagreb 3%
- za "Hrvatske željeznice" d.o.o., Zagreb 1%
- za "Hrvatsku elektroprivredu" d.d., Zagreb 2%
- za "Jadroliniju" d.o.o., Rijeka 2%
- za "INA - Industriju nafte" d.d., Zagreb 8%
- za "Croatia osiguranje" d.d., Zagreb 10%
- za "Plovput" d.o.o., Split 2%
III.
Stopa povrata neto imovine utvrđena za poslovno razdoblje I.-IX. 1997. primjenjuje se za plaće koje će se isplaćivati za sljedeće mjesece u 1998. godini: za siječanj, veljaču, ožujak i travanj.
Stopa povrata neto imovine utvrđena za poslovno razdoblje I.-XII. 1997. primjenjuje se za plaće koje će se isplaćivati u 1998. godini za mjesece: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac.
Ako se stopa povrata neto imovine ostvari sa više od 2% na neto imovinu od zadane stope, prosječna plaća može porasti za najviše 5% bruto I, ukoliko je ostvareni veći iznos stope povrata dovoljan za povećanje plaća od 5% za cijelo razdoblje primjene ostvarenog iznosa stope povrata neto imovine.
Ako se stopa povrata neto imovine ostvari sa više od 2% na neto imovinu od zadane stope, prosječna plaća može porasti za najviše 7% bruto I ukoliko je ostvareni veći iznos stope povrata dovoljan za povećanje plaća od 7% za cijelo razdoblje primjene ostvarenog iznosa stope povrata neto imovine.
Pravne osobe iz točke I. ove Odluke koje tijekom 1998. godine nisu uspjele ostvariti stopu povrata imovine u visini koja je za svaku pravnu osobu zadana u točki II. ove Odluke ponaosob, mogu izvršiti povećanje plaća u 1998. godini i to u visini koja odgovara stopi porasta troškova života.
IV.
Obvezuju se direktori i upravni odobri, odnosno skupštine, nadzorni odbori i uprave pravnih osoba iz točke I. ove Odluke da sukladno svojim ovlastima i odgovornostima osiguraju provedbu ove Odluke.
V.
Nepridržavanje ove Odluke smatrat će se razlogom zbog kojeg se direktori javnih poduzeća iz točke I. ove odluke mogu razriješiti dužnosti, a uprave trgovačkih društava mogu opozvati.
VI.
Potrebne podatke i druge odgovarajuće informacije u svrhu kontrole ove Odluke prikuplja i obrađuje Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća Vlade Republike Hrvatske.
VII.
Dosljedno provođenje ove Odluke pratit će Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća Vlade Republike Hrvatske i slijedom toga Vladi Republike Hrvatske predlagati provođenje mjera iz točke III. ove Odluke.
VIII.
Kada Vlada Republike Hrvatske procijeni da su pravne osobe iz točke I. ove Odluke započele ili dovršile postupke restrukturiranja i privatizacije sukladno posebnim zakonima ili odlukama Vlade Republike Hrvatske, izvršit će se temeljita analiza postojećih rezultata vezanih uz provedbu politike plaća i odlukom Vlade Republike Hrvatske korigirat će se provedba ove Odluke.
IX.
Sastavni dio ove Odluke je obrazac za popunjavanje podataka, temeljem kojih će se obavljati kontrola provedbe ove Odluke, kao i mjesečno informiranje Vlade Republike Hrvatske.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.
XI.
Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/97-01/11
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 30. prosinca 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.
IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM PLAĆAMA

Naziv pravne osobe: __________________________________________

Podaci o isplaćenoj plaći u ___________ mjesecu za __________ mjesec
(obavezno zaokružiti: cijela plaća, I. dio plaće za mjesec ___________,
II. dio plaže za mjesec ____________)

Podaci o plaćama koje su isplaćene za razdoblje I–X. 1997.
_ ____________
1. Prosječan broj radnika na bazi sati rada
_ ____________
2. Ukupan broj stalno zaposlenih radnika
_ ____________
3. Prosječno isplaćena masa plaća bruto I + god. odmor za I–X. 1997.
_ ____________
4. Ukupno plaćeni doprinosi za prosječnu plaću bruto I
_ ____________
5. Prosječno isplaćeni bruto II (redni broj 3+4)
_ ____________
6. Prosječno isplaćena masa neto plaća (s uključenim god. odmorom)
_ ____________


Podaci o plaćama za izvještajni mjesec
_ ____________
7. Broj radnika na bazi sati rada
_ ____________
8. Ukupan broj stalno zaposlenih radnika
_ ____________
9. Ukupno isplaćena masa plaća bruto I (bez dodatka za god. odmor)
_ ____________
10. Ukupno plaćeni doprinosi za plaće bruto I
_ ____________
11. Ukupno isplaćeni bruto II (redni broj 9+10)
_ ____________
12. Ukupno isplaćena masa neto plaća
_ ____________
13. Ukupno isplaćena masa bruto I – dodatak za godišnji odmor
_ ____________
14. Ukupno plaćeni doprinosi na dodatak za godišnji odmor
_ ____________
15. Ukupno isplaćeni bruto II (redni broj 12+13)
_ ____________
16. Ukupno isplaćena masa neto – dodatak za godišnji odmor
_ ____________
17. Broj radnika kojima je isplaćen dodatak za godišnji odmor
_ ____________
18. Sveukupno isplaćene plaće bruto I (redni broj 9+13)
_ ____________
19. Sveukupno plaćeni doprinosi na plaće (redni broj 10+14)
_ ____________
20. Sveukupno isplaćene plaće bruto II (redni broj 11+15)
_ ____________
21. Sveukupno isplaćena masa neto plaća (redni broj 12+16)
_ ____________
22. Ostvarena stopa povrata neto imovine za razdoblje I–XII. 1997.
_ ____________
23. Ostvareni iznos iznad stope povrata neto imov. od zadane stope za I–XII. 1997.
_ _____________
24. Isplaćena masa više ostvarene stope povrata za izvještajni mjesec
_ _____________
25. Ukupno isplaćena masa iznad stope povrata (kumulativ razdoblja)
_ _____________U Zagrebu, ___________________ 199 __. godine
Odgovorna osoba

________________________

(čitko ime i prezime)
(pečat i potpis)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti