POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - rh pregled - ispravak pravilnika tpv - rješenje o razrešenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. studenog 1997.
Broj: 081-97-1847/1
Zagreb, 13. studenog 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 1.
U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 10/97.) u članku 6., I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "19. Pokupsko" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Brkiševina" i "Šišinec" brišu se.
Članak 2.
U članku 8., III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "6. Lekenik" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Brežane Lekeničko" dodaje se naselje: "Brkiševina", a iza naselja: "Stari Farkašić" dodaje se naselje: "Šišinec".
Članak 3.
U članku 9., IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u gradu pod rednim brojem: "2. Karlovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselje: "Bencetić" briše se.
U općini pod rednim brojem: "4. Draganići" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Barkovići" dodaje se naselje: "Bencetići".
U općini pod rednim brojem: "12. Ribnik" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Jadrići", "Mošanci", "Sračak" i "Stankovci" brišu se.
U općini pod rednim brojem: "16. Žakanje" u popisu naselja koja ulaze u sastav, iza naselja: "Gornji Bukovac Žakanjski" dodaje se naselje: "Jadrići", iza naselja: "Mišinci" dodaje se naselje: "Mošanci", a iza naselja: "Sela Žakanjska" dodaju se naselja: "Sračak" i "Stankovci".
Članak 4.
U članku 11., VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, u općini pod rednim brojem: "3. Ferdinandovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselja: "Batinske" i "Molvice" brišu se.
U općini pod rednim brojem: "6. Kalinovac" u popisu naselja koja ulaze u sastav, ispred naselja: "Kalinovac" dodaje se naselje: "Batinske", a iza naselja: "Ladna Voda - do kbr. 13a" dodaje se naselje: "Molvice".
U općini pod rednim brojem: "8. Kloštar Podravski" u popisu naselja koja ulaze u sastav, naselje: "Podravske Sesvete" briše se.
Iza općine pod rednim brojem: "15. Peteranec" dodaje se nova općina s istim naseljem: "16. Podravske Sesvete".
Dosadašnji redni brojevi, ispred općina, 16.-20. postaju redni brojevi 17.-21.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-02/96-01/03
Zagreb, 7. studenoga 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti